Originality.AI Review - 2023 Premium AI-detektor

Vad är Originality.ai?

Originalitet.ai är en banbrytande AI-skrivarplattform som tillhandahåller ett AI-innehållsidentifieringsverktyg och en plagiatdetekteringsfunktion. Följande recension kommer att belysa för- och nackdelarna med Originality.ai.

Förekomsten av AI-skrivande har ökat kraftigt på grund av de senaste framstegen inom artificiell intelligens, vilket gör det möjligt att skapa polerat, välskrivet och unikt innehåll inom några ögonblick - praktiskt taget omöjligt att skilja från text som författats av människor. Verktyg som Originality.ai gör det möjligt för individer att upptäcka AI-genererat innehåll om inte skribenten använder ett AI-humaniseringsverktyg som Odetekterbar.ai.

Frågan om innehållets originalitet kvarstår dock. Dessutom tenderar sökmotorer att inte gynna AI-genererat innehåll, som ofta saknar verkligt värde för läsarna. Det är därför det är så viktigt för många skribenter och marknadsförare att dölja sin användning av AI-teknik med hjälp av bypass-verktyg för AI-detektering.

Att utforska ett verktyg för identifiering av AI-innehåll, som det som erbjuds av Originality.ai, kan vara fördelaktigt. Detta verktyg upptäcker AI-genererat innehåll, även när det ser ut att vara skrivet av människor.

I den här artikeln presenteras en omfattande granskning av Originality.ai:s AI-verktyg för identifiering av innehåll.

I den här recensionen av Originality.ai. genomförde jag grundliga tester för att utvärdera verktygets effektivitet med hjälp av mänsklig text, AI-genererad och humaniserad inmatning.

Originalitet: mänskligt genererat innehåll och input

Det första testet vi körde för denna originality.ai-granskning var två mänskligt skrivna bitar från olika delar av internet och våra egna skrifter.

Prov 1: Wikipedia

Denna information hämtades från Wikipedias "Piratkopieringens guldålder“.

Resultat av detektering av artificiell intelligens:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI-detektor originalitet.ai
En bild som visar att Originality.ai framgångsrikt kunde identifiera mänskligt innehåll kontra AI-innehåll

Som du kan se upptäckte Originality.ai exakt att denna mänskligt skrivna artikel var helt original och inte genererad av AI.

Resultat av detektering av plagiat:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI-detektor originalitet.ai
En skärmdump som visar att 0% av inmatningen i Originality.ai var plagierad.

Tyvärr kunde Originality.ai inte se att detta var en direkt kopia och klistra in från Wikipedia, och deras verktyg flaggade inmatningen som 0% Plagierad.

Test 2: Student skriftlig

Detta bidrag lämnades av en student från ett lokalt universitet.

Resultat av detektering av artificiell intelligens:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI-detektor originalitet.ai
En bild som visar att Originality.ai framgångsrikt kunde identifiera mänskligt innehåll skrivet av en lokal student

Som du kan se upptäckte Originality.ai exakt att denna mänskligt skrivna artikel var helt original och inte genererad av AI.

Resultat av detektering av plagiat:

Originality.ai identifierade framgångsrikt att den inmatade texten skriven av en student inte var plagierad.

Originalitet: AI-genererat innehåll och input

Den andra gruppen av tester som vi körde för denna originality.ai-granskning var två AI-skrivna bitar från AI-genereringsplattformen ChattGPT.

Test 1: ChatGPT - Rättvisa i Amerika (Uppsats)

Den första input vi lade in i Originality för det AI-genererade verket var en uppsats om rättvisa i Amerika.

Test 2: ChatGPT (e-post)

Den andra input som vi lade in i Originality för den AI-genererade artikeln var ett e-postmeddelande där en vän ombads att spärra sitt kreditkort på grund av bedrägeri.

Överraskande nog var originality AI:s algoritm mer övertygad om sannolikheten för att e-postmeddelandet var skrivet av AI än vad den var om uppsatsen.

Originalitet: AI-genererad Humaniserad av en parafras från tredje part för att försöka kringgå AI-detektering

Flera företag på marknaden försöker göra AI-genererad text mänskligare för att hjälpa marknadsförare att ranka sitt innehåll på Google, eller i vissa fall till och med försöka hjälpa studenter med försök till akademisk ohederlighet. Dessa verktyg påstås hjälpa företag att antingen kringgå AI-detektering och göra AI-genererat innehåll odetekterbart.

Test 1: Quilbot - Rättvisa i Amerika (Uppsats)

I följande test körde vi vår ChatGPT-genererade uppsats som misslyckades i vårt senaste test genom den populära parafrasen och text humanizer Quilbot. I Originalitys senaste uppdatering angavs att den kan identifiera innehållsspinnare som Quilbot på ett korrekt sätt. Låt oss sätta det på prov.

Som du kan se har resultaten från Quilbots parafrasering inte överlistat originalitys AI-system för innehållsdetektering.

Test 2: Odetekterbar - (E-post)

I det andra testet körde vi det AI-flaggade ChatGPT-genererade e-postmeddelandet genom Odetekterbar text humanizer.

Originality.AI Review - 2023 Premium AI-detektor originalitet.ai
En skärmdump som visar Undetectables AI text humanizer flaggor som 100% mänsklig och original på originalitet AI detektor

Som resultaten visar kunde Undetectable konvertera den AI-genererade texten till en text som flaggades som 100% original och mänsklig!

Fördelar med originalitet

Noggrannhet: Originality.ai är ett av om inte det mest exakta verktyget som vi har testat på marknaden. Det kan till och med identifiera grundläggande innehållsspinnare som Quilbot.

Ursprunglighet Cons

Inte gratis: Det är viktigt att notera att de flesta AI-detektorer på marknaden är gratis. Originality erbjuder sin tjänst till en kostnad, även om den är överkomlig, kan detta vara ett betydande hinder för skribenter som bearbetar stora mängder text.

Slutsats

Efter omfattande tester stod det klart att originality.ai:s AI-detektor är ett av de mer exakta verktygen på marknaden. Den lyckades identifiera mänskligt kontra AI-skrivande i alla fall utom i Undetectable.ai-utgången.

Med detta i åtanke är det viktigt att se till att du är 100% säker på att en output genererades av AI innan du anklagar en student eller författare för akademisk misskötsamhet eller plagiering.

Odetekterbar AI (TM)