Originality.AI arvostelu - 2023 Premium AI Detector 2023

Mikä on Originality.ai?

Originality.ai on huippuluokan tekoälykirjoitusalusta, joka tarjoaa tekoälyn sisällön tunnistustyökalun ja plagioinnin havaitsemisominaisuuden. Seuraavassa katsauksessa tuodaan esiin Originality.ai:n hyvät ja huonot puolet.

Tekoälykirjoittamisen yleisyys on kasvanut huimasti tekoälyn viimeaikaisen kehityksen ansiosta, sillä se mahdollistaa hiotun, hyvin laaditun ja ainutlaatuisen sisällön luomisen hetkessä, jota ei voi käytännössä erottaa ihmisen laatimasta tekstistä. Originality.ai:n kaltaisten työkalujen avulla yksilöt voivat havaita tekoälyn tuottaman sisällön, ellei kirjoittaja käytä tekoälyn inhimillistämistyökalua, kuten esim. Undetectable.ai.

Sisällön omaperäisyyteen liittyvät huolenaiheet ovat kuitenkin edelleen olemassa. Lisäksi hakukoneet eivät yleensä suosi tekoälyn tuottamaa sisältöä, josta usein puuttuu todellista arvoa lukijoille. Tämän vuoksi monien kirjoittajien ja markkinoijien on tärkeää peittää tekoälyteknologian käyttö tekoälyn havaitsemisen ohitustyökaluilla.

Originality.ai:n tarjoaman kaltaisen tekoälyn sisällöntunnistustyökalun tutkiminen voi olla hyödyllistä. Tämä työkalu tunnistaa tarkasti tekoälyn luoman sisällön, vaikka se näyttäisi olevan ihmisten kirjoittamaa.

Tässä artikkelissa esitellään kattava katsaus Originality.ai:n tekoälyn sisällöntunnistustyökaluun.

Tässä arvostelussa Originality.ai. suoritin perusteellisia testejä arvioidakseni työkalun tehokkuutta käyttämällä ihmistekstiä, tekoälyn luomia ja inhimillistettyjä syötteitä.

Omaperäisyys: ihmisen tuottama sisältö ja panos

Ensimmäinen testi, jonka suoritimme tätä originality.ai:n tarkastelua varten, oli kaksi ihmisen kirjoittamaa kappaletta eri puolilta internetiä ja omat kirjoituksemme.

Testi 1: Wikipedia

Tämä panos on otettu Wikipedian "Piratismin kulta-aika“.

A.I.-havaintotulokset:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI Detector originality.ai alkuperäisyys.ai
Kuva, joka osoittaa, että Originality.ai pystyi onnistuneesti tunnistamaan inhimillisen sisällön ja tekoälyn sisällön.

Kuten näet, Originality.ai havaitsi tarkasti, että tämä ihmisen kirjoittama artikkeli oli täysin alkuperäinen eikä tekoälyn tuottama.

Plagioinnin havaitsemisen tulokset:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI Detector originality.ai alkuperäisyys.ai
Kuvakaappaus, joka osoittaa, että 0% Originality.ai:n syötteestä oli plagioitu.

Valitettavasti Originality.ai ei nähnyt, että kyseessä oli suora kopiointi ja liittäminen Wikipediasta, ja sen työkalu merkitsi syötteen muotoon 0% Plagioitu.

Testi 2: Opiskelijan kirjallinen

Tämän palautteen toimitti paikallisen yliopiston opiskelija.

A.I.-havaintotulokset:

Originality.AI Review - 2023 Premium AI Detector originality.ai alkuperäisyys.ai
Kuva, joka osoittaa, että Originality.ai pystyi onnistuneesti tunnistamaan paikallisen opiskelijan kirjoittaman inhimillisen sisällön.

Kuten näet, Originality.ai havaitsi tarkasti, että tämä ihmisen kirjoittama artikkeli oli täysin alkuperäinen eikä tekoälyn tuottama.

Plagioinnin havaitsemisen tulokset:

Originality.ai tunnisti onnistuneesti, että opiskelijan kirjoittama teksti ei ollut plagioitu.

Omaperäisyys: Tekoälyn luoma sisältö ja panokset

Toinen testiryhmä, jonka ajoimme tätä originality.ai-katsausta varten, oli kaksi tekoälyn kirjoittamaa kappaletta tekoälyn luomisalustalta. ChatGPT.

Testi 1: ChatGPT - Oikeus Amerikassa (essee)

Ensimmäinen syöttö, jonka laitoimme Originalityyn tekoälyn luomaa teosta varten, oli essee oikeudesta Amerikassa.

Testi 2: ChatGPT (sähköposti)

Toinen syöttö, jonka laitoimme Originalityyn tekoälyn luomaa kappaletta varten, oli sähköpostiviesti, jossa ystävää pyydettiin peruuttamaan luottokorttinsa petoksen vuoksi.

Yllättävää kyllä, Originality AI:n algoritmi oli varmempi siitä, että sähköpostiviesti oli tekoälyn kirjoittama kuin esseestä.

Omaperäisyys: Tekoälyn luoma humanisoitu kolmannen osapuolen parafraasilla. yrittää ohittaa tekoälyn havaitsemisen

Useat markkinoilla toimivat yritykset yrittävät inhimillistää tekoälyn tuottamaa tekstiä auttaakseen markkinoijia sijoittamaan sisältöään Googleen, tai joissakin tapauksissa ne yrittävät jopa auttaa opiskelijoita akateemisen epärehellisyyden yrityksissä. Nämä työkalut väittävät auttavansa yrityksiä joko ohittamaan tekoälyn havaitsemisen tai tekemään tekoälyn luoman sisällön havaitsemattomaksi.

Koe 1: Quilbot - Oikeudenmukaisuus Amerikassa (essee)

Seuraavassa testissä ajoimme ChatGPT:n luoman esseen, joka epäonnistui edellisessä testissämme, suositun parafraasointi- ja tekstin inhimillistämisohjelman läpi. Quilbot. Originalityn viimeisimmässä päivityksessä todettiin, että se pystyy tunnistamaan tarkasti Quilbotin kaltaiset sisällönkehittäjät. Testataanpa tätä.

Kuten näet, Quilbotin parafraasien tulokset eivät ole saaneet Originalityn tekoälyn sisällöntunnistusjärjestelmää pälkähästä.

Testi 2: Ei havaittavissa - (Sähköposti)

Toisessa testissä ajoimme tekoälyn tunnistaman ChatGPT:n luoman sähköpostiviestin läpi Havaitsematon tekstin inhimillistäminen.

Originality.AI Review - 2023 Premium AI Detector originality.ai alkuperäisyys.ai
Kuvakaappaus, jossa havaitsemattoman tekoälyn tekstin inhimillistämisen liput 100% inhimilliseksi ja alkuperäiseksi omaperäisyyden tekoälyilmaisimella

Kuten tulokset osoittavat, Undetectable pystyi muuntamaan tekoälyn tuottaman tekstin 100% alkuperäiseksi ja inhimilliseksi merkityksi tulosteeksi!

Omaperäisyys Plussaa

Tarkkuus: Originality.ai on yksi, ellei jopa tarkin työkalu, jonka olemme testanneet markkinoilla. Se pystyy jopa tunnistamaan Quilbotin kaltaiset perussisällön kehrääjät.

Omaperäisyys Miinukset

Ei ilmaiseksi: On tärkeää huomata, että useimmat markkinoilla olevat tekoälyilmaisimet ovat ilmaisia. Originality tarjoaa palvelunsa maksullisena, vaikka se onkin kohtuuhintainen, mutta tämä voi olla merkittävä este suuria tekstimääriä käsitteleville kirjoittajille.

Päätelmä

Laajan testauksen jälkeen oli selvää, että originality.ai:n tekoälyilmaisin on yksi markkinoiden tarkimmista työkaluista. Se tunnisti onnistuneesti ihmisen ja tekoälyn välisen kirjoituksen jokaisessa tapauksessa, lukuun ottamatta Undetectable.ai-tulosta.

Tätä silmällä pitäen on tärkeää varmistaa, että olet 100% varma siitä, että tuotos on tekoälyn tuottama, ennen kuin syytät opiskelijaa tai kirjoittajaa akateemisesta väärinkäytöksestä tai plagioinnista.

Havaitsematon AI (TM)