ZeroGPT Review - Den aggressiva AI-detektorn

Om du letar efter en recension av ZeroGPT, det AI-drivna textdetekteringsverktyget, har du kommit till rätt ställe. Ofta misstas för att vara GPTzero, NollGPT är känd för att vara en av de mest rigorösa AI-detektorerna som finns. Men vad innebär det att vara den "mest aggressiva AI-detektorn"? Enkelt uttryckt låter ZeroGPT sällan AI-genererat innehåll glida förbi oupptäckt. Faktum är, som du kommer att se i denna ZeroGPT-recension, att det ofta flaggar inte bara AI-genererat innehåll utan även mänskligt skrivet innehåll som AI-genererat, såvida du inte använder avancerade AI-bypassverktyg som Odetekterbar.ai.

Vad är ZeroGPT?

ZeroGPT är ett textdetekteringsverktyg som använder AI-teknik för att hjälpa användare att skilja mellan innehåll som genererats av AI-verktyg och innehåll som skrivits av människor. Enligt ZeroGPT:s webbplats används verktyget av miljontals användare, inklusive studenter, lärare, professionella skribenter, frilansare och copywriters.

Vad är en AI-innehållsdetektor?

Fördelarna med AI-innehållsdetektor är långtgående och riktar sig till breda användarbaser, från studenter till yrkesverksamma. Studenter kan till exempel verifiera äktheten i sina uppgifter och undvika plagiering, medan lärare och utbildare kan kontrollera originaliteten i sina elevers arbete. På samma sätt kan professionella skribenter, anställda, frilansare, copywriters och alla som behöver originalinnehåll använda ZeroGPT:s detektor för att säkerställa kvaliteten och äktheten i sitt arbete.

ZeroGPT: Mänskligt genererat innehåll och input

Det första testet vi körde för denna ZeroGPT-recension var två mänskligt skrivna bitar från olika delar av internet och vårt eget skrivande.

Test 1: Wikipedia-innehåll skrivet av människor

Denna information hämtades från Wikipedias "Piratkopieringens guldålder

Resultat av detektering av artificiell intelligens:

Som du kan se i bilden ovan identifierade ZeroGPT Wikipedia-inmatningen med en 83,22%-chans att vara skriven av en människa. Den verkar ha felaktigt flaggat den första och en del av den andra meningen som skriven av AI.

Inmatningstest 2: Mänskligt skrivet studentinnehåll

En student vid ett lokalt universitet skickade in följande synpunkter till oss.

Detta test flaggade också felaktigt mänskligt skrivet innehåll som hade en relativt hög sannolikhet att vara skapat av AI. I resultaten kan du se att ZeroGPT flaggade texten med en 44% sannolikhet för att ha skapats av AI. Hela det andra stycket har felaktigt flaggats som att det inte är skrivet av en människa.

NollGPT: AI-genererat innehåll och input

Den andra omgången tester som vi körde för denna ZeroGPT-recension var två AI-skrivna bitar från AI-genereringsplattformen ChattGPT.

Test 1: ChatGPT - Rättvisa i Amerika (Uppsats)

Den första input vi skickade in till ZeroGPT för det AI-genererade verket var en uppsats om rättvisa.

Test 2: ChatGPT (e-post)

Den andra input som vi lade in i Originality för den AI-genererade artikeln var ett e-postmeddelande där en vän ombads att spärra sitt kreditkort på grund av bedrägeri.

Inte överraskande märkte ZeroGPT detta innehåll som 94% AI men misslyckades med att identifiera de översta raderna som AI-genererade.

ZeroGPT: AI-genererad humaniserad av en parafraserare från tredje part för att försöka kringgå AI-detektering

Flera företag på marknaden försöker göra AI-genererad text mänskligare för att hjälpa marknadsförare att ranka sitt innehåll på Google, eller i vissa fall till och med försöka hjälpa studenter med försök till akademisk ohederlighet. Dessa verktyg påstås hjälpa företag att antingen kringgå AI-detektering och göra AI-genererat innehåll odetekterbart.

Test 1: Quillbot - Rättvisa (Essä)

I följande test körde vi vår ChatGPT-genererade uppsats som misslyckades i vårt senaste test genom den populära parafrasen och text humanizer Quillbot. ZeroGPT hävdar att det exakt kan identifiera innehållsspinnare som Quillbot. Låt oss sätta det på prov!

Som du kan se har resultaten från Quillbots parafrasering inte stoppat ZeroGPT:s innehållsdetekteringssystem.

Test 2: Odetekterbart - Rättvisa (Uppsats)

I det andra testet körde vi samma ChatGPT-genererade uppsats genom Odetekterbar text humanizer.

Som resultaten visar kunde Undetectable konvertera den AI-genererade texten till en text som flaggades som 100% original och mänsklig!

ZeroGPT Pros:

Gratis: En av de bästa fördelarna med ZeroGPT är det faktum att det är helt gratis att använda.

Noggrannhet: ZeroGPT är den överlägset mest aggressiva AI-detektorn som finns på marknaden idag när det gäller att upptäcka AI-skriven text. Det enda verktyg vi har hittat som kan kringgå ZeroGPT:s AI-detektor är Undetectable.ai.

ZeroGPT Nackdelar

Noggrannhet: Som anges i proffssektionen kan ZeroGPT upptäcka AI-genererad text mycket oftare än program som GPTzero eller Originality.ai. Tyvärr tenderar det att felaktigt flagga mänskligt skrivet innehåll betydligt mer än dessa andra alternativ.

Slutsats

ZeroGPT används av miljontals, från studenter till copywriters, för sin rigorösa upptäckt av AI-genererat innehåll. Tack vare dess användning av AI-teknik identifierar detta verktyg AI-skriven text exceptionellt bra. Ett brett utbud av tester, inklusive användning av parafraseringsverktyg som Undetectable och Quillbot, visade ZeroGPT: s förmåga att identifiera AI-genererat innehåll. Det kommer med den extra fördelen att det är gratis för användare som vill ha en äkthetskontroll gjord på text. Ändå finns det en nackdel när man upptäcker äkta innehåll skrivet av människor, vilket också kan likna maskinskrivning. Den enda programvaran som verkade bättre än detektorn i fråga är Undetectable.ai; utan tvekan är ZeroGPT fortfarande ett instrumentellt verktyg värt att utforska om du vill undvika plagiering samtidigt som du verifierar originalitet.

Är du redo att se skillnaden? Testa Undetectable AI-widgeten nedan och upplev själv hur den kan förbättra ditt skrivande (endast på engelska).

Skriv bara in din text och se hur den förvandlas till en mer humaniserad och polerad version. Ge det ett försök nu!

Betygsatt #1 AI-detektor av Forbes
Odetekterbar AI (TM)