AI-plagiaat: Hoe controleer je of AI dit geschreven heeft?

Snelle vraag: Welke van de volgende drie zinnen is niet geschreven door AI (ChatGPT-4)?

Optie 1 Optie 2 Optie 3
Ik leerde dat moed niet de afwezigheid van angst was, maar de overwinning erover. Ik ontdekte dat moed niet gaat over onbevreesd zijn, maar over het overwinnen van angst. Ik realiseerde me dat ware moed niet ligt in het vermijden van angst, maar in het overwinnen ervan.

Het antwoord is: De eerste.

Het is een citaat van Nelson Mandela, voormalig vrijheidsstrijder en president van Zuid-Afrika.

Als je het niet goed hebt gedaan, ben je in goed gezelschap: De overgrote meerderheid van ons kan volgens een recent onderzoek.

Hierdoor ontstaat wat onderzoekers de dreiging van 'AI-plagiaat' noemen: Een groeiend aantal studenten en professionals gebruikt AI om inhoud te genereren waarop plagiaat kan worden bestraft.

In dit artikel ontdek je:

 • Hoe controleren op AI-plagiaat
 • Of AI onder plagiaatwetten valt of niet
 • De beste AI plagiaatcontroleprogramma's beschikbaar in 2024

Laten we er meteen in duiken:

Wat is plagiaat?

Volgens de San José State UniversiteitPlagiaat wordt gedefinieerd als:

[...] het werk van een ander presenteren als het eigen werk zonder de juiste eer te geven, ongeacht hoe dat werk is verkregen, en het indienen om aan academische eisen te voldoen.

Volgens de universiteit omvat plagiaat:

 1. Het bewust (of onbewust) weergeven van ideeën, woorden, zinnen en alinea's van een andere persoon zonder credit te geven
 2. Het representeren van andermans artistieke of wetenschappelijke werken (zoals computerprogramma's, uitvindingen, schilderijen, tekeningen) als eigen werk

Dit gaat ook samen met de Merriam-Webster definitie van 'plagiaat plegen':

"de ideeën of woorden van een ander stelen en als eigen ideeën of woorden doorgeven".: (andermans productie) gebruiken zonder bronvermelding."

In gewoon Engels betekent dit dat plagiaat het werk van een ander voorstelt als je eigen werk.

Is plagiaat illegaal?

Plagiaat is geen strafbaar feit. Het kan echter wel leiden tot de volgende resultaten die voor de rechter kunnen worden vervolgd:

 1. Inbreuken op het auteursrecht. Kortom: Je verdient geld aan het originele werk van iemand anders (waar zij geld aan zouden moeten verdienen).
 2. Contractbreuk. Kortom: Een werkgever huurt je in om origineel werk te maken. Toch lever je geplagieerd werk af.

Volgens de Citadel kan schending van het auteursrecht in ernstige gevallen leiden tot gevangenisstraf. Contractbreuk blijft echter meestal beperkt tot een geldboete, volgens Cornell Law School.

Is plagiaat een misdaad?

Plagiaat op zich is geen strafbaar feit. Als je plagiaat pleegt, zal de politie niet meteen je huis bestormen en je opsluiten in de gevangenis. Het kan echter wel ernstige juridische, academische en professionele gevolgen hebben.

De juiste bronvermelding en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van anderen is essentieel. Het is moreel juist om te doen, dus het is goed karma (zoals Steve Jobs zou zeggen).

Plagiaat vermijden is vooral belangrijk als student:

Wat zijn de gevolgen van plagiaat als student?

Gewoonlijk wordt plagiaat als student niet vervolgd in de rechtbank, maar kan het leiden tot interne straffen. Zoals:

 • Zakken voor een opdracht
 • Zakken voor een cursus
 • Verwijdering uit een grote
 • Schorsing op school

Al deze situaties kunnen ernstige en langdurige professionele gevolgen hebben, waar je als jongere volwassene misschien moeilijk van herstelt.

Hoewel de meeste studenten die plagiaat plegen zich bewust zijn van hun gedrag, zijn sommigen dat niet. Het blijkt dat het gebruik van AI als hulp voor essays en papers ook kan leiden tot plagiaat:

Is het gebruik van AI plagiaat?

A recent artikel van Harvard University stelde de volgende vraag:

"AI creëert content door te putten uit een grote bibliotheek van informatie die al gemaakt is, maar is het plagiaat?"

Kunnen er dus gevallen zijn waarin Large Language Models (LLM's), zoals Bard en ChatGPT-4, 'lenen' van origineel werk - en je laten geloven dat het van jezelf is?

Het antwoord is misschien.

In een ander artikel over de 10 Beste AI plagiaatcontrole schetsten we dat Grote Taalmodellen 'stochastische papegaaien' worden genoemd. Dat betekent dat ze logische zinnen van tekst maken zonder de inhoud te begrijpen.

Bijna net als een papegaai, die dezelfde woordgroepen die hij heeft opgevangen opnieuw uitspuugt. En als de woordgroepen die het heeft opgevangen originele inhoud van een andere auteur blijken te zijn, of in het geval van Large Language Models (LLM's) originele 'trainingsgegevens'...

...nou, dan kan het inderdaad plagiaat zijn. Al is het dan een wat verder verwijderde vorm ervan.

Laten we eens kijken naar ChatGPT-4:

Plagieert Chat-GPT?

Dus... is het gebruik van Chat-GPT plagiaat?

De realiteit is dat ChatGPT voorgetraind op meer dan 40 terabytes aan tekst. Dit zijn bijna 40 miljoen boeken.

De enorme hoeveelheid gegevens waarmee grote taalmodellen (LLM's) worden getraind, betekent twee dingen:

 1. Het model zelf heeft waarschijnlijk gevoed met vele originele werken van auteurs.
 2. De gegeven uitvoer zal onwaarschijnlijk leiden tot plagiaatclaims van één enkele auteur.

Als je een grote hoeveelheid origineel werk combineert, kun je inhoud creëren die zo anders is dan het origineel dat het er niet meer naar te herleiden is.

Dit ontdekten onderzoekers in een recent onderzoek genaamd 'Word je gepakt door ChatGPT?'. De onderzoekers testten de door ChatGPT gemaakte essays met plagiaatcheckers zoals Turnitin en iThenticate.

Het resultaat? Klassieke software voor plagiaatdetectie classificeerde 80% ervan met een hoge mate van originaliteit (20% gelijkenisscore of minder).

ChatGPT plagieert dus misschien wel, maar de gegenereerde inhoud is (bijna) niet op te sporen.

Kunnen universiteiten AI-plagiaat detecteren?

Net als bij het hierboven genoemde onderzoek vertrouwen de meeste universiteiten op beproefde tools zoals Turnitin en iThenticate om plagiaat op te sporen.

Dit kan hen een hak zetten bij het detecteren van AI-inhoud door de nieuwste LLM's, zoals ChatGPT-4. Want tools zoals Turnitin kunnen getraind zijn om plagiaat van oudere inhoud te detecteren.

Voor studenten betekent dit dat de meeste universiteiten (inclusief de meeste professoren) waarschijnlijk niet kunnen zien of je AI gebruikt om een paper of een essay te schrijven.

Dit betekent niet dat je op AI moet vertrouwen om de universiteit door te komen. Onthoud altijd dat het doel van een studie is om je te helpen je studieonderwerp te begrijpen.

De universiteit bereidt je voor op een concurrerende werkplek in de 21e eeuw. Je kunt alleen goed voorbereid zijn als je je studierichting eigen maakt door tijd en energie te investeren op de universiteit.

Het gebruik van AI kan je helpen je studie-inspanningen effectiever te maken - en je werkstukken en essays sneller te schrijven.

Zorg ervoor dat je begrijpt waar je over schrijft (en verberg AI-gegenereerde inhoud effectief). Hier lees je hoe je dat kunt doen:

Hoe controleren op AI-plagiaat? De opkomst van AI-detectoren

Aangezien conventionele plagiaatdetectiesoftware de door ChatGPT gegenereerde essays als door mensen geschreven beschouwde, is het de moeite waard om naar alternatieven te kijken voor zowel opvoeders als AI-gebruikers.

Wat nodig is, is een eerste verdedigingslinie: Een hulpmiddel dat controleert of de tekst al dan niet door AI is gegenereerd (voordat het op de conventionele manier op plagiaat wordt gecontroleerd).

Dit hulpmiddel wordt een 'AI-detector' genoemd.

Er zijn veel AI-detectoren beschikbaar die AI-inhoud nauwkeurig kunnen identificeren. Voor onderwijsinstellingen en zowel studenten als professionals die ervoor willen zorgen dat hun inhoud niet wordt gemarkeerd door gewone AI of plagiaatcheckers, zijn deze een must geworden.

Klik op de link voor een uitgebreide lijst van de beste AI-detectoren in 2024.

Een van de beste AI-detectors is Undetectable AI. Het kan inhoud nauwkeurig screenen op tekenen van AI, heeft meer dan 5.000.000 gebruikers en is genoemd door Forbes.

Je kunt de Undetectable's AI plagiaatcontrole gratis om plagiaat op te sporen.

undetectable ai plagiaatcontrole

Heeft AI dit geschreven? Hoe herken je AI-gegenereerde tekst?

Het is contra-intuïtief dat oudere mensen beter zijn in het herkennen van AI-gegenereerde content dan jongere mensen, volgens een recent onderzoek.

Het is dus niet zo dat als je jezelf blootstelt aan tekst die door AI is geschreven, je die beter kunt onderscheiden. Het kan je onbewust juist helpen om er een tolerantie voor op te bouwen.

De beste manier om AI-gegenereerde tekst te herkennen is door AI-tools te gebruiken die getraind zijn op een vergelijkbare hoeveelheid gegevens. Het is bijna als: "Takes one [robot] to know one [robot]."

Deze AI tools worden meestal 'AI content detectors' of gewoon 'AI detectors' genoemd. Deze programma's gebruiken geavanceerde algoritmes om verborgen, onderliggende patronen in tekst te zien waar wij mensen ons niet bewust van zijn.

Plagiaat vermijden met AI

Er zijn een paar best practices om plagiaat te voorkomen als je AI-gegenereerde tekst gebruikt:

 • Vraag LLM's naar de primaire bronnen van hun informatie in de prompt (gebruik 'ChatGPT' niet als bron).
 • Gebruik AI-gegenereerde content als uitgangspunt, niet als eindproduct.
 • Herformuleer de inhoud die je gebruikt van LLM's.
 • Volg de specifieke richtlijnen en ethische normen van je vakgebied.
 • Dubbelcheck het eindresultaat door het te testen met een AI-detector zoals Undetectable AI.
 • Gebruik een AI humanizer (ook aangeboden door Undetectable AI) om de inhoud automatisch te herformuleren. Dit heeft minder kans op AI-detectie dan handmatig herformuleren volgens deze studie.

De beste online AI plagiaatcontrole

De vorige studie "Word je gepakt door ChatGPT? goed onderzochte hulpmiddelen gebruikt zoals:

 • Turnitin en:
 • iThenticate

Hoewel dit geweldige hulpmiddelen zijn voor algemene plagiaatdetectie, zijn ze misschien niet zo optimaal voor het gebruik van een plagiaatcontrole in combinatie met AI-detectie.

Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met een van de volgende gratis AI detectors (en AI plagiaatcheckers) voor de beste resultaten:

 1. Onvindbaar.ai -. Beste algemene AI Detector
 2. GLTR - Goed voor het detecteren van oudere ChatGPT-versies
 3. ZeroGPT - Goed voor Freelancers
 4. Sapling - Goed voor agentschappen

Een uitgebreide review van de bovenstaande AI-detectors, samen met nog zes andere AI-detectors, vind je hier: Top 10 Beste AI-inhouddetectoren

Conclusie: Is dit door AI geschreven? AI plagiaatcontrole

AI-content is een blijvertje en is met de dag minder te onderscheiden van door mensen geschreven content.

Nieuwere versies van ChatGPT zijn 16.5% wordt door proefpersonen minder snel als AI gedetecteerd dan oudere versies.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maakt het consumeren van veel AI-gegenereerde content je misschien niet beter in het detecteren van AI-gegenereerde tekst. Gebaseerd op dit onderzoek, Oudere mensen waren beter in het detecteren van AI-gegenereerde inhoud dan mensen van 18-24 jaar.

De enige haalbare oplossing voor bedrijfseigenaren, instellingen en professionals die strafmaatregelen vanwege plagiaat of andere problemen willen voorkomen, is een effectieve AI-plagiaatcontrole.

Hoewel er veel bekende bronnen zijn, zoals Turnitin en iThenticate, raden we aan om nieuwere AI detectoren te gebruiken in combinatie met hen om de meest effectieve resultaten te krijgen.

Vooral omdat veel AI-detectors gratis en eenvoudig te gebruiken zijn. Je kunt onze favoriete AI-detector testen - Niet detecteerbare AI.

Niet-opspoorbare AI (TM)