Spraw, by sztuczna inteligencja pisała jak ty: Zmiana tekstu AI na ludzki

Prawidłowo używane narzędzia do pisania AI mogą poprawić wydajność procesów pracy i tworzenie dopracowanych i zgodnych z marką treści.

Studenci mogą również korzystać z tych narzędzi do pisania esejów AI, aby przygotowywać artykuły i uzyskiwać odpowiedzi na zadania w ciągu kilku sekund.

Jednak głównym zarzutem wobec treści generowanych przez sztuczną inteligencję jest to, że brzmią one mdło i robotycznie - nie ma w nich ludzkiego charakteru ani oryginalności.

Ale nie zawsze musi tak być. Możesz zmienić pisanie AI na ludzkie za pomocą zaawansowanych humanizatorów tekstu.

W tym artykule pokażę ci, dlaczego każda osoba lub organizacja potrzebuje tych humanizatorów tekstu AI. Przejdźmy od razu do rzeczy.

Dlaczego ważne jest, aby humanizować pisanie AI?

Cel pisarza jest prosty - wyrazić swoje pomysły w sposób, który łączy się z czytelnikiem.

Jednak w przypadku korzystania z narzędzi do pisania AI staje się to trudnym zadaniem, ponieważ AI nadmiernie optymalizuje treść wyjściową, czyniąc ją bezduszną i ogólną.

Co to oznacza?

Treściom AI brakuje głębi dla czegokolwiek poza krótkimi wyjaśnieniami, więc uciekają się do słów wypełniających i zbędnych zdań.

To często prowadzi do Halucynacja sztucznej inteligencji - scenariusz, w którym autor AI wymyśla fikcyjne i rażąco fałszywe pomysły.

Ponadto rozwiązania do pisania AI mają dostęp do internetowych baz danych zarejestrowanych doświadczeń. Wszystko poza tym zakresem nie jest indeksowane przez bota.

Oznacza to, że dane wyjściowe dowolnego generatora tekstu AI nie zawierają osobistych anegdot użytkownika.

Musiałbyś ręcznie osadzić osobiste historie i przykłady, aby tekst AI brzmiał ludzko - brzmiał jak ty.

Poza tym sztuczna inteligencja nie rozumie bólu, humoru ani sarkazmu. Owszem, niektóre boty potrafią wyrzucać z siebie powtarzane dowcipy, ale zdolność do wymyślania sarkastycznych uwag w locie nie jest dostępna dla generatorów treści SI.

Co więcej, zmieniając sztuczną inteligencję na ludzką, zyskujesz zaufanie odbiorców i zachęcasz ich do interakcji z twoją pracą.

Oszczędza ci to również czujnych oczu crawlery Google przeciwdziałające sztucznej inteligencji - co dobrze wróży Twojemu SEO.

Jak działa konwerter tekstu ze sztucznej inteligencji na człowieka?

Konwerter tekstu od sztucznej inteligencji do człowieka wykorzystuje algorytmy i technologie przetwarzania języka naturalnego (NLP) do generowania nowych treści.

Oto proste wyjaśnienie, jak to działa:

 1. System analizuje przesłany tekst, aby znaleźć fragmenty, które brzmią robotycznie lub zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
 2. Dzieli on test na mniejsze jednostki zwane tokenami, które mogą być słowami lub frazami, w zależności od konfiguracji modelu.
 3. Następnie sztuczna inteligencja wyodrębnia cechy z tokenów, które reprezentują znaczenie tekstu.
 4. Następnie konwerter tekstu interpretuje te problematyczne dane wejściowe i szuka możliwych zamienników.
 5. Gdy model zrozumie dane wejściowe, generuje reakcję podobną do ludzkiej.
 6. Następnie konwertuje wygenerowane dane wyjściowe na język naturalny zrozumiały dla ludzi.
 7. Możesz także określić parametry humanizacji AI, aby przejść do podstawowych informacji, takich jak

czytelność, cel pisania i inne czynniki.

 1. Niektóre konwertery mogą zawierać pętlę sprzężenia zwrotnego, która pomaga ulepszać model w czasie.

Jakie są różnice między pisaniem przez sztuczną inteligencję a pisaniem przez człowieka?

Aby zrozumieć, jak zmienić sztuczną inteligencję w ludzkie pismo, musimy zrozumieć różnice między nimi.

 • Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do pisania treści. Ludzie piszą treści od podstaw w oparciu o dostępną wiedzę i osobiste doświadczenia.
 • Generatory tekstu AI mogą tworzyć treści szybciej niż ludzie, ponieważ ludzie mają wiele ograniczeń, które wpływają na naszą szybkość i spójność.
 • Narzędzia sztucznej inteligencji mogą pracować bez przerwy, dopóki serwer się nie zepsuje, podczas gdy ludzie potrzebują regularnych przerw i odpowiedniego odpoczynku, aby uniknąć załamania.
 • Jeśli chodzi o kreatywność i grę słów, ludzkie pismo jest liderem. Maszyny nie mogą - nawet jeśli próbują - powtórzyć ludzkiej pomysłowości w tym zakresie.
 • W zależności od treści i kontekstu, ludzcy pisarze rozważają emocje, które chcą, aby czytelnicy poczuli. Z drugiej strony, maszyny nie są w stanie zrozumieć lub wyrazić emocji i w rezultacie tworzą zrobotyzowane treści.
 • Pisanie przez człowieka jest dokładniejsze niż pisanie przez sztuczną inteligencję. Dzieje się tak, ponieważ prowadzimy szeroko zakrojone badania na dany temat (tematy) w porównaniu do maszyn, które mają już zakodowane odpowiedzi.

Jakie są zalety naszego konwertera tekstu ze sztucznej inteligencji na człowieka?

Konwertery mogą humanizować treści AI, niezależnie od tego, czy używasz szyfratora ChatGPT, czy standardowego parafrazatora AI.

Oto powody, dla których warto korzystać z konwertera tekstu AI na ludzki:

Wydajność i szybkość

Konwerter tekstu AI przyspiesza proces tworzenia treści, skracając czas potrzebny na konwersję wyników robotów na ludzkie wyrażenia.

W większości przypadków humanizowane treści można uzyskać w ciągu kilku sekund lub minut.

Dostosowanie i elastyczność

Dzięki humanizatorom tekstu AI, takim jak Niewykrywalna sztuczna inteligencja, można wygenerować wiele odmian tekstu z tego samego wyjścia.

Ta elastyczność pozwala dostosować ton humanizacji do różnych odbiorców docelowych.

Dokładność i spójność

Konwerter tekstu ze sztucznej inteligencji na tekst ludzki działa na poziomie precyzji, który zapewnia, że wygenerowane dane wyjściowe ściśle przypominają dane wejściowe.

Dokładność wynika z obszernych zbiorów danych i modeli szkoleniowych, co pozwala mu zrozumieć szeroki zakres tematów i języków.

Jakie są wyzwania związane ze zmianą pisania AI, aby brzmiało bardziej ludzko?

Humanizacja treści AI nie jest bułką z masłem, nawet jeśli masz najbardziej zaawansowane modele językowe NLP.

Sprawdźmy niektóre z wyzwań związanych z przepisywaniem tekstu AI, aby brzmiał jak ludzki.

Brak kontekstu i personalizacji

Technologia zmaga się z interpretacją zawiłości kontekstu, które ludzie bez trudu rozumieją.

Mogą rozumieć twoje słowa, ale nie potrafią przekazać głębszego znaczenia kryjącego się za tymi słowami lub uczuciami.

Tak więc, zamiast spersonalizowanych treści, otrzymujesz odpowiedzi, które wydają się nieco ogólne.

Niespójności i błędy

Nawet jeśli sztuczna inteligencja będzie w stanie dokonać personalizacji, nie będzie w stanie konsekwentnie powtarzać tych samych wyników.

Sprawi to, że trudno będzie zrównoważyć ton między formalnym a swobodnym.

Następnie pojawia się kwestia błędów gramatycznych, powtarzających się stwierdzeń lub niepoprawnych faktów.

W przeciwieństwie do ludzi, którzy dokonują korekty, sztucznej inteligencji trudno jest wychwycić te błędy ze względu na ograniczoną wiedzę modelu lub danych szkoleniowych.

Brak emocji lub osobowości

Domyślnie pisanie AI ma brzmieć neutralnie - całkowicie pozbawione uprzedzeń lub emocji.

Dlatego też treści generowane przez sztuczną inteligencję są zbyt nijakie, by wywołać jakiekolwiek ludzkie emocje, a droga do naśladowania przez sztuczną inteligencję ludzkiej ekspresji jest długa.

Jednak nowsze modele językowe, takie jak GPT-4, mogą dodać trochę emocji i osobowości.

Możesz użyć wtyczek i innych niestandardowych funkcji, aby przekonwertować tekst AI na ludzką mowę.

Ale ogólnie rzecz biorąc, przekształcenie pisma AI w ludzkie brzmienie jest trudnym zadaniem, które często wymaga całkowitej zmiany całego tekstu.

Trudność w odróżnieniu od tekstu napisanego przez człowieka

W miarę jak technologia staje się coraz lepsza, sztuczna inteligencja staje się również coraz lepsza w generowaniu tekstów, które brzmią dokładnie tak, jak zrobiłby to człowiek.

Dotyczy to pisania akademickiego i innych form formalnego tworzenia treści, w których ludzkie emocje i anegdoty są źle widziane.

W rezultacie zhumanizowane treści AI nadal zawierają ślady wpływu AI, dzięki czemu są nie do odróżnienia od ludzkich tekstów.

W takich przypadkach konieczne może być dodanie zastrzeżeń lub usunięcie całego projektu.

Jak sprawić, by pisanie w AI było bardziej ludzkie?

Aby zmienić pisanie AI na pisanie ludzkie, musisz emocjonalnie połączyć się z treścią z punktu widzenia czytelnika.

Często wiąże się to z kilkoma rundami poprawek i edycji.

Oto sposoby konwersji tekstu AI na ludzkie pismo:

Wybór odpowiedniego konwertera AI

Istnieje kilka dostępnych online narzędzi do pisania AI, ale żadne z nich nie dorównuje Undetectabe AI.

Ten program do omijania sztucznej inteligencji może usunąć wszelkie ślady sztucznej inteligencji w celu pokonania wykrywaczy online i programów do sprawdzania plagiatu.

Kolejną kluczową cechą, która wyróżnia Undetectable AI, jest wiele parametrów humanizacji, które zapewnia.

Możesz użyć tego konwertera AI, aby uczłowieczyć swój tekst i sprawić, by brzmiał tak, jakby napisał go profesor lub licealista.

Permutacje i możliwości są nieskończone.

Więcej kontekstu

Kluczową różnicą między pisaniem przez człowieka i sztuczną inteligencję jest możliwość dodania szerszego kontekstu za pomocą przykładów.

Daje to możliwość osadzenia własnych pomysłów i osobowości w treści AI brzmiącej jak robot.

Bądź opisowy

Zamiast wysyłać ogólne podpowiedzi do asystenta treści AI, przejdź do szczegółowego opisu tego, co chcesz, aby dane wyjściowe odzwierciedlały.

Jak wspomniano wcześniej, użyj przykładów, aby wzmocnić swój punkt widzenia.

Możesz także opisać ważne pomysły wykraczające poza poziom powierzchni.

Daje to możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia lub skonsultowania się z dodatkowymi źródłami online i offline w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zastrzyk osobowości

Możesz przełamać nijaką, monotonną kadencję pisania AI, wprowadzając emocje, takie jak rozczarowanie i humor.

Chociaż okazywanie emocji jest źle widziane w pismach akademickich, możesz zbadać inne możliwości personalizacji w pismach nieformalnych.

Dodaj swój ludzki dotyk

Zawsze traktuj swoje pierwsze wyniki wygenerowane przez SI jako szkic.

Możesz przekazać tekst innej osobie, aby pomogła ci wskazać, czy treść rezonuje z nimi na poziomie ludzkim, czy nie.

Jeśli nie masz redaktora, zrób to sam.

Jak sprawić, by tekst generowany przez SI był niewykrywalny?

Oprócz tego, że detektory AI szybko oznaczają treści generowane przez AI, czytelnicy mogą łatwo wykryć treści generyczne.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci ominąć detektory AI:

 • Nie używaj sztucznej inteligencji do napisania całej treści. Zarezerwuj generator treści AI dla sekcji, które są dla ciebie zbyt trudne.
 • Gdy otrzymasz pierwszą wersję roboczą, rozbij długie zdania, zmień niektóre frazy i zrestrukturyzuj akapity.
 • Dodaj frazy przejściowe, aby przełamać monotonię. Możesz pozbyć się przewidywalnych przejść.
 • Pisz w sposób konwersacyjny. Pisz z myślą o konkretnym czytelniku. Używaj zaimków w pierwszej i drugiej osobie, w zależności od stylu pisania.
 • Użycie Obejścia wykrywania AI takich jak Undetectable AI, aby zmienić odczucia i kontekst generowanych przez AI danych wyjściowych. Możesz edytować swój tekst tak wiele razy, jak to możliwe, aż osiągniesz pożądany poziom humanizacji.
 • Edytuj podpowiedzi, aby podać więcej szczegółów i zawęzić styl pisania.

Jak usunąć sztuczną inteligencję z tekstu?

Czas potrzebny na stworzenie oryginalnej treści nie może się równać z czasem poświęconym na dokładną edycję treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja nigdy nie wie, czy przekazuje prawdziwe, czy fałszywe informacje - ale ludzie zazwyczaj potrafią odróżnić fakty od fikcji.

Jednak ręczna humanizacja tekstu może być żmudna i może pozostawiać miejsca na błędy gramatyczne i inne niespójności.

Dlatego właśnie potrzebne są konwertery tekstu ze sztucznej inteligencji na ludzką, które pomogą usunąć z tekstu wszelkie ślady wpływu robotów.

Te narzędzia do parafrazowania zapewniają poprawną gramatykę i strukturę zdań.

Dodają również informacje kontekstowe bez zmiany znaczenia całego tekstu.

Zachęcamy do korzystania z jak największej liczby humanizatorów treści jednocześnie, aby uniknąć fałszywych alarmów.

Jak przyszłość pisania AI integruje się z pisaniem ludzkim?

Ludzie myślą Sztuczna inteligencja sprawi, że pisanie będzie lepsze, szybsze i bardziej wydajne; to wszystko prawda.

Jednocześnie niektórzy obawiają się, że sztuczna inteligencja odbierze im pracę i sprawi, że pisanie stanie się zbyt przewidywalne.

Biorąc pod uwagę obecną jakość treści generowanych przez sztuczną inteligencję, może minąć kilka lat, zanim pisanie AI przewyższy ludzkie treści.

Sztuczna inteligencja może być jednak potężnym asystentem dla autorów i twórców treści, którzy chcą poprawić szybkość i jakość swojego pisania.

Na przykład, generator tekstu AI może przygotować pierwsze szkice w zaledwie kilka sekund i dopracować surowe pomysły.

W przyszłości ścieżki ludzi i twórców AI zbiegną się na przecięciu tworzenia treści.

Ale do tego czasu nadal będziemy potrzebować humanizatorów treści AI i dodatkowej ludzkiej kontroli, aby osiągnąć poziom personalizacji, jaki mogą zaoferować ludzcy pisarze.

Wnioski

Pisarze muszą wykorzystać siłę nadchodzącej technologii, aby ich teksty były bezbłędne, emocjonalne i skoncentrowane na ludziach.

Wiąże się to z wiedzą, jak zmienić pisanie AI na ludzkie treści.

Firmy mogą wykorzystać humanizację treści AI, aby poprawić swoje SEO i nawiązać kontakt z wieloma segmentami odbiorców.

Osoby fizyczne mogą korzystać z narzędzi do parafrazowania AI, aby zmodyfikować ton swoich treści pisemnych.

Sztuczna inteligencja jest jednak daleka od przejęcia pracy pisarzy. Podczas gdy technologia AI eliminuje przyziemne zadania związane z pisaniem, takie jak konspekty i badania, ludzcy pisarze wyróżniają się w takich aspektach, jak kreatywność, głębia emocjonalna i krytyczne myślenie.

Niewykrywalna sztuczna inteligencja (TM)