Få AI att skriva som du: Ändra AI-text till mänsklig text

När de används på rätt sätt kan AI-skrivverktyg förbättra effektiviteten i arbetsprocesserna och skapa raffinerat och varumärkesanpassat innehåll.

Studenter kan också använda dessa AI-verktyg för att skriva uppsatser och få svar på uppgifter inom några sekunder.

Den främsta invändningen mot AI-genererat innehåll är dock att det låter intetsägande och robotaktigt - det finns ingen mänsklig touch eller originalitet.

Men det behöver inte alltid vara så. Du kan ändra AI-skrivande till mänskligt med hjälp av avancerade text humanizers.

I den här artikeln ska jag visa dig varför varje individ eller organisation behöver dessa AI-texthumaniserare. Låt oss dyka rakt in.

Varför är det viktigt att förmänskliga AI-skrivande?

Målet för en skribent är enkelt - att uttrycka sina idéer på ett sätt som berör läsaren.

Men när man använder AI-skrivverktyg blir detta en svår uppgift eftersom AI överoptimerar innehållet och gör det själlöst och generiskt.

Vad innebär detta?

AI-innehållet saknar djup för allt utöver korta förklaringar och använder sig därför av utfyllnadsord och överflödiga meningar.

Detta leder ofta till artificiell intelligens hallucination - ett scenario där AI-skribenten kommer med fiktiva och uppenbart falska idéer.

AI-skrivlösningar har också tillgång till onlinedatabaser med registrerade erfarenheter. Allt som ligger utanför detta område genomsöks inte av boten.

Detta innebär att resultatet av en AI-textgenerator inte innehåller dina personliga anekdoter.

Du skulle behöva bädda in personliga berättelser och exempel manuellt för att få AI-texten att låta mänsklig - låta som du.

Dessutom förstår AI inte smärta, humor eller sarkasm. Ja, vissa robotar kan rabbla upp återvunna skämt, men förmågan att komma på sarkastiska kommentarer i farten är inte tillgänglig för AI-innehållsgeneratorer.

När du ändrar AI till mänskligt skrivande vinner du dessutom publikens förtroende och uppmuntrar dem att interagera med ditt arbete.

Det skonar dig också från de vakande ögonen på anti-AI Google sökrobotar - vilket bådar gott för din SEO.

Hur fungerar en AI-till-mänsklig textomvandlare?

AI-till-människa-textkonverteraren använder algoritmer och tekniker för bearbetning av naturligt språk (NLP) för att generera nytt innehåll.

Här är en enkel förklaring av hur det fungerar:

 1. Systemet analyserar den inskickade texten för att ta reda på vilka utdrag som låter robotlika eller AI-genererade.
 2. Den delar upp testet i mindre enheter, så kallade tokens, som kan vara ord eller fraser beroende på modellens konfiguration.
 3. AI:n extraherar sedan funktioner från tokens som representerar textens innebörd.
 4. Textkonverteraren tolkar sedan dessa problematiska inmatningar och letar efter möjliga ersättningar.
 5. När modellen förstår inmatningen genererar den ett människoliknande svar.
 6. Därefter omvandlas den genererade utdatan till ett naturligt språk som människor kan förstå.
 7. Du kan också ange AI-humaniseringsparametrar för att borra ner till grundläggande faktorer som

läsbarhet, syfte och andra faktorer.

 1. Vissa omvandlare kan innehålla en återkopplingsslinga som hjälper modellen att förbättras över tiden.

Vilka är skillnaderna mellan AI-skrivande och mänskligt skrivande?

För att förstå hur man ändrar AI till mänskligt skrivande måste vi förstå skillnaderna mellan dem.

 • AI använder maskininlärningsalgoritmer för att skriva innehåll. Mänskliga skribenter skriver själva innehåll från grunden baserat på tillgänglig kunskap och personliga erfarenheter.
 • AI-textgeneratorer kan producera innehåll snabbare än människor eftersom människor har många begränsningar som påverkar vår hastighet och konsistens.
 • AI-verktyg kan arbeta oavbrutet tills servern går sönder, medan människor behöver regelbundna pauser och tillräcklig vila för att inte gå sönder.
 • När det gäller kreativitet och ordlekar är det människan som står i centrum. Maskiner kan inte - även om de försöker - kopiera mänsklig uppfinningsrikedom i detta avseende.
 • Beroende på innehåll och sammanhang överväger mänskliga skribenter vilken känsla de vill att läsarna ska känna. Maskiner, å andra sidan, är inte lämpade att förstå eller uttrycka känslor och slutar med att producera robotinnehåll.
 • Mänskligt skrivande är mer korrekt än AI-skrivande. Det beror på att vi gör omfattande efterforskningar om ämnet/ämnena jämfört med maskiner som redan har kodade svar.

Vilka är fördelarna med vår AI-till-mänsklig textkonverterare?

Konverterare kan göra ditt AI-innehåll mänskligare, oavsett om du använder en ChatGPT-förvrängare eller en vanlig AI-parafraserare.

Här är skälen till att använda en AI-till-människa-textkonverterare:

Effektivitet och hastighet

En AI-textkonverterare snabbar upp processen för att skapa innehåll genom att minska den tid det tar att konvertera robotutdata till mänskliga uttryck.

I de flesta fall kan du få det humaniserade innehållet inom några sekunder eller minuter.

Anpassning och flexibilitet

Med AI-textförbättrare som Odetekterbar AIkan du generera flera textvariationer från samma utdata.

Denna flexibilitet gör att du kan justera humaniseringstonen för att passa olika målgrupper.

Noggrannhet och konsekvens

En AI till mänsklig textkonverterare arbetar på en precisionsnivå som säkerställer att den genererade utmatningen liknar inmatningen.

Precisionen beror på de omfattande datamängderna och träningsmodellerna, som gör det möjligt att förstå ett brett spektrum av ämnen och språk.

Vilka är utmaningarna med att ändra AI-texter så att de låter mer mänskliga?

Att göra AI-innehåll mänskligt är ingen dans på rosor, även om du har de mest avancerade NLP-språkmodellerna.

Låt oss ta en titt på några av utmaningarna med att skriva om AI-text så att den låter mänsklig.

Brist på sammanhang och personalisering

Tekniken kämpar med att tolka de komplicerade sammanhang som människor utan problem förstår.

De kanske förstår vad du säger, men kan inte förmedla den djupare innebörden bakom orden eller känslorna.

Så istället för personligt innehåll får du svar som känns lite generiska.

Inkonsekvenser och felaktigheter

Även om AI kan lyckas med personaliseringen kommer den inte att kunna replikera samma resultat konsekvent.

Detta kommer att göra det svårt att balansera tonen mellan formellt och avslappnat.

Sedan tillkommer frågan om grammatiska fel, upprepningar eller felaktiga fakta.

Till skillnad från människor som korrekturläser har AI svårt att fånga upp dessa fel på grund av den begränsade kunskapen om modellen eller träningsdata.

Avsaknad av känslor eller personlighet

Som standard är AI-texter avsedda att låta neutrala - helt utan fördomar eller känslor.

Det är därför AI-genererat innehåll är för intetsägande för att väcka några mänskliga känslor, och vägen till att AI ska kunna efterlikna mänskliga uttryck är lång.

Nyare språkmodeller som GPT-4 kan dock tillföra lite känsla och personlighet.

Du kan använda plugins och andra anpassade funktioner för att konvertera AI-texten till mänskligt tal.

Men på det hela taget är det en svår uppgift att få AI-texter att låta mänskliga, eftersom det ofta krävs en fullständig omarbetning av hela texten.

Svårighet att särskilja från mänskligt skriven text

I takt med att tekniken blir bättre blir AI också bättre på att generera texter som låter precis som vad en människa skulle göra.

Detta gäller även för akademiskt skrivande och andra former av formellt innehåll där mänskliga känslor och anekdoter är bannlysta.

Som ett resultat innehåller humaniserat AI-innehåll fortfarande spår av AI-inflytande, vilket gör det omöjligt att skilja från mänskligt skrivande.

I sådana fall kan du behöva lägga till ansvarsfriskrivningar eller skrota hela projektet.

Hur kan jag göra AI-skrivande mer mänskligt?

För att ändra AI-skrivande till mänskligt skrivande måste du känslomässigt knyta an till innehållet från din läsares POV.

Detta innebär ofta flera omgångar av justeringar och redigeringar.

Här är några sätt att omvandla AI-text till mänsklig text:

Välj rätt AI-omvandlare

Det finns flera AI-skrivverktyg på nätet, men inget av dem kan mäta sig med Undetectabe AI.

Denna AI-bypasser kan ta bort alla spår av AI för att slå online-detektorer och plagiatkontrollanter.

En annan viktig funktion som särskiljer Undetectable AI är de flera humaniseringsparament som den tillhandahåller.

Du kan använda denna AI-konverterare för att göra din text mer mänsklig så att den låter som om den vore skriven av en professor eller en gymnasieelev.

Permutationerna och möjligheterna är oändliga.

Ge mer sammanhang

Den viktigaste skillnaden mellan mänskligt och AI-skrivande är förmågan att lägga till mer sammanhang med hjälp av exempel.

Detta ger dig möjlighet att integrera dina egna idéer och din personlighet i det robotliknande AI-innehållet.

Var beskrivande

Istället för att ge generiska uppmaningar till AI-innehållsassistenten, gå på djupet med vad du vill att resultatet ska återspegla.

Som tidigare nämnts, använd exempel för att stärka din poäng.

Du kan också beskriva viktiga idéer bortom ytnivån.

Det ger dig möjlighet att dra nytta av dina erfarenheter eller konsultera ytterligare källor online och offline för mer information.

Injicera personlighet

Du kan bryta den intetsägande, monotona rytmen i AI-skrivande genom att injicera känslor som besvikelse och humor.

Även om det är olämpligt att visa känslor i akademiska texter, kan du utforska andra möjligheter till personalisering i informella texter.

Lägg till din mänskliga prägel

Behandla alltid din första AI-genererade produktion som ett utkast.

Du kan lämna över texten till en annan person som kan hjälpa dig att avgöra om innehållet berör dem på ett mänskligt plan eller inte.

Om du inte har en redaktör, gör det själv.

Hur gör jag min AI-genererade text omöjlig att upptäcka?

Förutom att AI-detektorer snabbt flaggar för AI-genererat innehåll, kan dina läsare enkelt upptäcka generiskt innehåll.

Här är några tips som hjälper dig att kringgå AI-detektorer:

 • Använd inte AI för att skriva hela innehållet. Reservera AI-innehållsgeneratorn för avsnitt som är för svåra för dig.
 • När du får det första utkastet till resultatet, bryt upp långa meningar, byt ut några fraser och omstrukturera stycken.
 • Lägg till övergångsfraser för att bryta upp monotonin. Du kan bli av med förutsägbara övergångar.
 • Var konversationsinriktad i ditt skrivande. Skriv med en specifik läsare i åtanke. Använd första och andra personens pronomen, beroende på din skrivstil.
 • Användning Förbigångare av AI-detektering som Undetectable AI för att ändra känslan och sammanhanget för AI-genererad output. Du kan redigera din text så många gånger som möjligt tills du når den nivå av humanisering som du vill ha.
 • Redigera dina uppmaningar för att ge mer information och begränsa skrivstilen.

Hur tar jag bort AI från text?

Den tid det tar att skapa originalinnehåll kan inte jämföras med den tid som läggs på att noggrant redigera AI-genererat innehåll.

En AI vet aldrig om den återger sann eller falsk information - men människor kan vanligtvis skilja fakta från fiktion.

Manuell textbearbetning kan dock vara tråkig, och det kan lämna utrymme för grammatiska fel och andra inkonsekvenser.

Det är därför du behöver AI till mänskliga textkonverterare för att hjälpa dig att ta bort alla spår av robotpåverkan från din text.

Dessa parafraseringsverktyg säkerställer korrekt grammatik och meningsbyggnad.

De lägger också till kontextspecifik information utan att ändra betydelsen av hela texten.

Använd gärna så många av dessa content humanizers som möjligt samtidigt för att undvika falska positiva resultat.

Hur integreras framtidens AI-skrivande med mänskligt skrivande?

Människor tror AI kommer att göra skrivandet bättre, snabbare och mer effektivt; detta är helt sant.

Men samtidigt finns det de som oroar sig för att AI-författare ska ta bort jobb och göra skrivandet alltför förutsägbart.

Med tanke på den nuvarande kvaliteten på AI-genererat innehåll kan det dröja några år innan AI-skrivande överträffar mänskligt innehåll.

AI kan dock vara en kraftfull assistent för författare och innehållsskapare som vill förbättra hastigheten och kvaliteten på sitt skrivande.

En AI-textgenerator kan till exempel ta fram första utkast på bara några sekunder och konkretisera råa idéer.

Framöver kommer människor och AI-författare att mötas i skärningspunkten för innehållsskapande.

Men fram till dess kommer vi fortfarande att behöva AI-innehållshumaniserare och ytterligare mänsklig granskning för att uppnå den nivå av personalisering som mänskliga skribenter kan erbjuda.

Slutsats

Författare måste utnyttja styrkan i den kommande tekniken för att göra sina texter felfria, emotionella och personcentrerade.

Det handlar om att veta hur man ändrar AI-texter till mänskligt innehåll.

Företag kan använda AI för att förbättra sin SEO och få kontakt med flera segment av sin publik.

Individer kan använda AI-parafraseringsverktyg för att ändra tonen i sitt skriftliga innehåll.

AI är dock långt ifrån att ta över författarnas jobb. Medan AI-tekniken gör sig av med vardagliga skrivuppgifter som disposition och research, utmärker sig mänskliga skribenter i aspekter som kreativitet, känslomässigt djup och kritiskt tänkande.

Odetekterbar AI (TM)