Få AI til å skrive som deg: Endre AI-tekst til menneskelig tekst

Når de brukes riktig, kan AI-verktøy for skriving effektivisere arbeidsprosessene og bidra til å skape raffinert og merkevaretilpasset innhold.

Studentene kan også bruke disse AI-verktøyene til å skrive utkast til oppgaver og få svar på oppgaver i løpet av sekunder.

Det største ankepunktet mot AI-generert innhold er imidlertid at det høres kjedelig og robotaktig ut - det mangler menneskelig preg og originalitet.

Men det trenger ikke alltid å være slik. Du kan endre AI-skriving til menneskelig ved hjelp av avanserte teksthumanisatorer.

I denne artikkelen skal jeg vise deg hvorfor hver enkelt person eller organisasjon trenger disse AI-teksthumanisatorene. La oss gå rett på sak.

Hvorfor er det viktig å menneskeliggjøre AI-skriving?

Målet for en forfatter er enkelt - å uttrykke sine ideer på en måte som skaper kontakt med leseren.

Men ved bruk av AI-verktøy blir dette en vanskelig oppgave, fordi AI overoptimaliserer innholdet og gjør det sjelløst og generisk.

Hva betyr dette?

AI-innholdet mangler dybde til annet enn korte forklaringer og tyr derfor til fyllord og overflødige setninger.

Dette fører ofte til kunstig intelligens hallusinasjon - et scenario der AI-forfatteren kommer med fiktive og åpenbart falske ideer.

AI-skriveløsninger har også tilgang til nettbaserte databaser med registrerte erfaringer. Alt som ligger utenfor dette området, blir ikke gjennomsøkt av boten.

Det betyr at resultatet fra en AI-tekstgenerator ikke inneholder dine personlige anekdoter.

Du må legge inn personlige historier og eksempler manuelt for å få AI-teksten til å høres menneskelig ut - til å høres ut som deg.

Dessuten forstår ikke kunstig intelligens smerte, humor eller sarkasme. Noen roboter kan riktignok gulpe opp resirkulerte vitser, men denne evnen til å finne på sarkastiske bemerkninger i farten har ikke AI-generatorer.

Når du bytter ut AI med menneskelige tekster, får du dessuten tillit fra publikum og får dem til å interagere med arbeidet ditt.

Det skåner deg også for de vaktsomme øynene til Anti-AI Googles crawlere - noe som lover godt for SEO.

Hvordan fungerer en AI-til-menneske-tekstkonverterer?

AI-til-menneske-tekstkonvertereren bruker algoritmer og teknologier for naturlig språkbehandling (NLP) til å generere nytt innhold.

Her er en enkel forklaring på hvordan det fungerer:

 1. Systemet analyserer den innsendte teksten for å finne ut hvilke utdrag som høres robotaktige eller AI-genererte ut.
 2. Den deler opp testen i mindre enheter som kalles tokens, som kan være ord eller fraser, avhengig av modellens konfigurasjon.
 3. Den kunstige intelligensen trekker deretter ut funksjoner fra tokens som representerer betydningen av teksten.
 4. Tekstkonverteringsprogrammet tolker deretter disse problematiske inndataene og ser etter mulige erstatninger.
 5. Når modellen forstår inndataene, genererer den en menneskelignende respons.
 6. Deretter konverterer den det genererte resultatet til et naturlig språk som mennesker kan forstå.
 7. Du kan også spesifisere AI-humaniseringsparametrene for å se nærmere på grunnleggende forhold som f.eks.

lesbarhet, skriveformål og andre faktorer.

 1. Noen omformere kan inneholde en tilbakemeldingssløyfe for å forbedre modellen over tid.

Hva er forskjellen mellom AI-skriving og menneskelig skriving?

For å forstå hvordan vi kan endre AI til menneskelig skriving, må vi forstå forskjellene mellom dem.

 • AI bruker maskinlæringsalgoritmer til å skrive innhold. Menneskelige skribenter skriver selv innhold fra bunnen av basert på tilgjengelig kunnskap og personlige erfaringer.
 • AI-tekstgeneratorer kan produsere innhold raskere enn mennesker, fordi mennesker har mange begrensninger som påvirker hastigheten og konsistensen.
 • AI-verktøy kan jobbe uavbrutt helt til serveren bryter sammen, mens mennesker trenger regelmessige pauser og tilstrekkelig hvile for å unngå å bryte sammen.
 • Når det gjelder kreativitet og ordspill, er det mennesker som skriver. Maskiner kan ikke - selv om de prøver - kopiere menneskelig oppfinnsomhet på dette området.
 • Avhengig av innhold og kontekst vurderer menneskelige skribenter hvilke følelser de ønsker at leserne skal føle. Maskiner, derimot, er ikke i stand til å forstå eller uttrykke følelser og ender opp med å produsere robotaktig innhold.
 • Menneskelig skriving er mer nøyaktig enn AI-skriving. Dette skyldes at vi gjør omfattende undersøkelser om emnet/emnene sammenlignet med maskiner som allerede har kodet svarene.

Hva er fordelene med vår AI-til-menneske-tekstkonverterer?

Omformere kan menneskeliggjøre AI-innholdet ditt, enten du bruker en ChatGPT-forvrenger eller en standard AI-parafraser.

Her er grunnene til å bruke en AI-til-menneske-tekstkonverterer:

Effektivitet og hastighet

En AI-tekstkonverterer gjør prosessen med å skape innhold raskere ved å redusere tiden det tar å konvertere robotutdata til menneskelige uttrykk.

I de fleste tilfeller kan du få det humaniserte innholdet i løpet av sekunder eller minutter.

Tilpasning og fleksibilitet

Med AI-teksthumanisatorer som Ikke påvisbar AIkan du generere flere tekstvarianter fra samme utdata.

Denne fleksibiliteten gjør det mulig å tilpasse humaniseringstonen til ulike målgrupper.

Nøyaktighet og konsistens

En AI-til-menneske-tekstkonverterer arbeider på et presisjonsnivå som sikrer at det genererte resultatet er så likt input som mulig.

Nøyaktigheten skyldes de omfattende datasettene og treningsmodellene, som gjør det mulig å forstå et bredt spekter av emner og språk.

Hva er utfordringene med å få AI-tekster til å høres mer menneskelige ut?

Humanisering av AI-innhold er ingen enkel sak, selv om du har de mest avanserte NLP-språkmodellene.

La oss ta en titt på noen av utfordringene ved å omskrive AI-tekst slik at den høres menneskelig ut.

Mangel på kontekst og personalisering

Teknologien sliter med å tolke de komplekse sammenhengene som mennesker forstår uten problemer.

De forstår kanskje ordene dine, men kan ikke formidle den dypere meningen bak ordene eller følelsene.

Så i stedet for personlig tilpasset innhold får du svar som føles litt generiske.

Uoverensstemmelser og feil

Selv om den kunstige intelligensen klarer å personalisere, vil den ikke være i stand til å gjenskape de samme resultatene konsekvent.

Dette gjør det utfordrende å balansere tonen mellom det formelle og det uformelle.

I tillegg kommer grammatiske feil, gjentagelser eller feilaktige fakta.

I motsetning til mennesker som leser korrektur, er det vanskelig for kunstig intelligens å fange opp disse feilene på grunn av modellens begrensede kunnskap eller treningsdata.

Mangel på følelser eller personlighet

Som standard er det meningen at AI-tekster skal høres nøytrale ut - helt uten fordommer eller følelser.

Derfor er AI-generert innhold for intetsigende til å vekke menneskelige følelser, og veien til at AI skal kunne etterligne menneskelige uttrykk er lang.

Nyere språkmodeller som GPT-4 kan imidlertid tilføre litt følelser og personlighet.

Du kan bruke plugins og andre tilpassede funksjoner for å konvertere AI-tekst til menneskelig tale.

Men alt i alt er det en krevende oppgave å få AI-tekster til å høres menneskelige ut, og det krever ofte en fullstendig gjennomgang av hele teksten.

Vanskeligheter med å skille fra tekst skrevet av mennesker

Etter hvert som teknologien blir bedre, blir AI også flinkere til å generere tekster som høres ut akkurat som det et menneske ville gjort.

Dette gjelder også for akademisk skriving og andre former for formell innholdsproduksjon, der menneskelige følelser og anekdoter er uglesett.

Resultatet er at menneskeliggjort AI-innhold fortsatt inneholder spor av AI-påvirkning, slik at det ikke kan skilles fra menneskelig tekst.

I slike tilfeller må du kanskje legge til ansvarsfraskrivelser eller skrote hele prosjektet.

Hvordan kan jeg gjøre AI-skriving mer menneskelig?

For å endre AI-skriving til menneskelig skriving må du skape en emosjonell forbindelse til innholdet fra leserens ståsted.

Dette innebærer ofte flere runder med justeringer og redigeringer.

Her er måter å konvertere AI-tekst til menneskeskrift på:

Velg riktig AI-konverterer

Det finnes flere AI-verktøy på nettet, men ingen av dem kan måle seg med Undetectabe AI.

Denne AI-bypasseren kan fjerne alle spor av kunstig intelligens for å overliste online-detektorer og plagiatkontroller.

En annen viktig funksjon som skiller Undetectable AI fra andre, er de mange menneskeliggjøringsparametrene.

Du kan bruke denne AI-omformeren til å menneskeliggjøre teksten din slik at den høres ut som om den er skrevet av en professor eller en skoleelev.

Permutasjonene og mulighetene er uendelige.

Du kan enkelt prøve Undetectable AI med widgeten nedenfor (kun på engelsk). Forbedre innholdet ditt sømløst og sørg for at det oppfyller E-A-T-prinsippene samtidig som du opprettholder autentisiteten. Prøv det nå!

Klassifisert som #1 AI-detektor av Forbes

Gi mer kontekst

Den viktigste forskjellen mellom menneskelig og kunstig intelligens er muligheten til å legge til mer kontekst ved hjelp av eksempler.

Dette gir deg muligheten til å integrere dine egne ideer og din egen personlighet i det robotlignende AI-innholdet.

Vær beskrivende

I stedet for å gi generiske instruksjoner til AI-assistenten, bør du gå i dybden på hva du ønsker at resultatet skal gjenspeile.

Som tidligere nevnt bør du bruke eksempler for å underbygge poenget ditt.

Du kan også beskrive viktige ideer utover overflatenivået.

Dette gir deg muligheten til å benytte deg av dine egne erfaringer eller konsultere andre kilder på nettet eller utenfor for å få mer informasjon.

Injisere personlighet

Du kan bryte den kjedelige, monotone rytmen i AI-skrivingen ved å tilføre følelser som skuffelse og humor.

Selv om det å vise følelser er uønsket i akademisk skriving, kan du utforske andre muligheter for personalisering i uformell skriving.

Legg til ditt menneskelige preg

Behandle alltid den første AI-genererte produksjonen som et utkast.

Du kan overlate teksten til en annen person som kan hjelpe deg med å finne ut om innholdet gir gjenklang på et menneskelig plan eller ikke.

Hvis du ikke har en redaktør, kan du gjøre det selv.

Hvordan gjør jeg AI-generert tekst umulig å oppdage?

I tillegg til at AI-detektorer raskt flagger AI-generert innhold, kan leserne dine enkelt oppdage generisk innhold.

Her er noen tips som hjelper deg med å omgå AI-detektorer:

 • Ikke bruk AI til å skrive hele innholdet. Reserver AI-innholdsgeneratoren til de delene som er for vanskelige for deg.
 • Når du har det første utkastet til teksten, bør du bryte opp lange setninger, bytte ut noen fraser og omstrukturere avsnittene.
 • Legg til overgangsfraser for å bryte opp monotonien. Du kan kvitte deg med forutsigbare overganger.
 • Vær dialogbasert når du skriver. Skriv med en bestemt leser i tankene. Bruk første- og andrepersonspronomen, avhengig av skrivestilen din.
 • Bruk Bypassere for AI-deteksjon som Undetectable AI for å endre følelsen og konteksten til den AI-genererte teksten. Du kan redigere teksten så mange ganger du vil helt til du finner det nivået av menneskeliggjøring du ønsker.
 • Rediger instruksjonene for å gi flere detaljer og begrense skrivestilen.

Hvordan fjerner jeg AI fra tekst?

Tiden det tar å lage originalt innhold, kan ikke sammenlignes med tiden det tar å redigere AI-generert innhold.

En AI vet aldri om den gulper opp sann eller falsk informasjon - men mennesker kan som regel skille fakta fra fiksjon.

Manuell humanisering av tekst kan imidlertid være kjedelig, og det kan åpne for grammatiske feil og andre inkonsekvenser.

Derfor trenger du AI-til-menneske-tekstkonverterere som hjelper deg med å fjerne alle spor av robotpåvirkning fra teksten din.

Disse parafraseringsverktøyene sikrer korrekt grammatikk og setningsstruktur.

De legger også til kontekstspesifikk informasjon uten å endre betydningen av hele teksten.

Bruk gjerne så mange av disse innholdshumanisatorene som mulig samtidig for å unngå falske positiver.

Hvordan integreres fremtidens AI-skriving med menneskelig skriving?

Folk tror AI vil gjøre skrivingen bedre, raskere og mer effektiv.Dette er helt sant.

Men samtidig er noen bekymret for at AI-forfattere skal ta fra oss jobbene våre og gjøre skrivingen for forutsigbar.

Med tanke på den nåværende kvaliteten på AI-generert innhold kan det ta noen år før AI-skriving utkonkurrerer menneskelig innhold.

AI kan imidlertid være en kraftig assistent for forfattere og innholdsskapere som ønsker å forbedre hastigheten og kvaliteten på det de skriver.

En AI-tekstgenerator kan for eksempel lage førsteutkast på bare noen sekunder og konkretisere rå ideer.

Fremover vil mennesker og AI-forfattere møtes i skjæringspunktet mellom innholdsproduksjon.

Men inntil da trenger vi fortsatt AI-innholdshumanisatorer og ytterligere menneskelig inspeksjon for å oppnå det nivået av personalisering som menneskelige skribenter kan tilby.

Konklusjon

Skribenter må utnytte styrken i den kommende teknologien for å gjøre tekstene sine feilfrie, emosjonelle og menneskeorienterte.

Dette innebærer å vite hvordan man endrer AI-skriving til menneskelig innhold.

Bedrifter kan bruke menneskeliggjøring av AI-innhold til å forbedre SEO og nå ut til flere segmenter av målgruppen.

Enkeltpersoner kan bruke AI-parafraseringsverktøy for å endre tonen i det skriftlige innholdet.

AI er imidlertid langt fra i stand til å overta forfatternes jobb. Selv om AI-teknologien fjerner dagligdagse skriveoppgaver som skissering og research, utmerker menneskelige skribenter seg på områder som kreativitet, emosjonell dybde og kritisk tenkning.

Uoppdagbar AI (TM)