AI för skolarbete: 7 viktiga AI-verktyg för studenter

Från virtuella assistenter som Siri och Alexa till självkörande bilar och avancerade algoritmer på sociala medier - AI finns överallt omkring oss. Och nu håller den på att ta sig in i utbildningsvärlden.

Dagens studenter förväntas hålla jämna steg med en snabb och konkurrensutsatt akademisk miljö, och de har ofta svårt att hantera sin arbetsbörda på ett effektivt sätt.

Det är här AI-verktygen kommer in i bilden. De hjälper studenter att spara tid, förbättra produktivitetenoch förbättra läranderesultaten.

I den här artikeln går vi igenom fördelarna med att använda sju viktiga AI-verktyg för studenter.

De bästa AI-verktygen för att hjälpa dig med läxuppgifter

AI-verktyg har blivit oumbärliga i det moderna utbildningslandskapet och hjälper studenter att hantera sin arbetsbelastning, förbättra inlärningen och öka produktiviteten.

Här är sju viktiga AI-verktyg som kan vara till stor nytta för elever när det gäller läxläsning och den allmänna akademiska prestationen:

1. ChattaGPT

ChatGPT kan vara ett ovärderligt verktyg för att studera för studenter.

Har du någonsin önskat att du hade en personlig handledare tillgänglig 24/7 för att hjälpa dig med dina läxor? ChatGPT är här för att göra den drömmen till verklighet.

Denna AI-drivna chatbot kan svara på alla akademiska frågor som du ställer, från komplexa matematiska problem till historiska händelser.

Men det som skiljer ChatGPT från liknande verktyg är dess förmåga att generera människoliknande svar.

Den använder avancerade algoritmer för bearbetning av naturligt språk för att förstå och svara på lämpligast möjliga sätt, vilket gör inlärningen mer engagerande och interaktiv.

ChatGPT har varit ett hett ämne nyligen och säger att dess primära användning har varit att fuska på tentor. ett påstående som Stanford-forskare inte backar upp - eller att det är en AI som gör din hemläxa.

Om ChatGPT används på ett etiskt sätt kan det dock vara ett ovärderligt studieverktyg för studenter.

2. Odetekterbar.aiAI-plagiatdetektor för studenter

En av de största utmaningarna som studenter möter när de använder AI-verktyg är att undvika plagiering. Enligt en undersökning av 70.000 amerikanska gymnasieelever som publicerades i Don McCabes bok Fusk på college, 58% erkände plagiatbland andra former av fusk.

58% erkände plagiat, bland andra former av fusk

Men med Undetectable.ai är det inte längre ett problem.

Undetectable.ai är ett verktyg som är utformat för att upptäcka AI-skriven text och göra den mer människoliknande.

Det hjälper studenterna att undvika etiska problem genom att se till att deras arbete inte misstas för att vara plagierat.

Så här fungerar det: om en elev får slut på idéer och använder artificiell intelligens för att göra läxor, kommer Undetectable.ai att göra nödvändiga ändringar i texten för att få den att verka mer naturlig och autentisk.

På så sätt kan eleverna använda AI som läxa och förbättra sina egna ord utan att kompromissa med dess integritet.

Här är en skärmdump som visar en AI-detekterad uppsats om vikten av demokrati som en lärare eller professor skulle betygsätta dåligt eller till och med avvisa:

AI-upptäckt uppsats om vikten av demokrati

Och här är skärmdumpen efter att du klickat på knappen "humanize", där du med ett klick kringgår AI-detekteringen och undviker att skicka flaggat AI-innehåll:

där du med ett klick kringgår AI-detekteringen och undviker att skicka flaggat AI-innehåll

Det är viktigt att du följer akademiskt uppförande och redigerar dina uppgifter. Kom ihåg att AI ska vara en assistent, inte hjärnan bakom ditt skolarbete.

3. Syntea

Synteas hemsida

Ett annat AI-verktyg som revolutionerar sättet som studenter lär sig på är Syntea.

Det är en AI-driven handledare som använder naturlig språkbehandling och maskininlärningsalgoritmer för att skapa personliga studieplaner för studenter.

Med Syntea kan eleverna öva och repetera begrepp på ett roligt och interaktivt sätt.

AI-läraren anpassar sig till varje elevs individuella inlärningsstil, vilket gör den mer effektiv än traditionella studiemetoder.

Om en student till exempel har svårt att förstå komplexa matematiska ekvationer kan Syntea ge steg-för-steg-förklaringar och hjälpmedel för att hjälpa studenten att förstå konceptet bättre.

Denna AI gör läxor, men inte på det sätt som vissa studenter kanske vill!

4. ChattaPDF

chatPDF hemsida

Det är slut med att manuellt markera, stryka under och göra anteckningar i PDF-filer.

Med ChatPDF kan studenterna nu ha en konversation med sina dokument som om de pratade med en människa.

Detta AI-verktyg använder naturlig språkbehandling för att förstå skriftliga kommandon och svarar därefter.

Studenter kan ställa frågor, begära sammanfattningar eller till och med be om viktiga punkter från dokumentet.

Detta gör studierna mer engagerande och interaktiva, vilket gör att studenterna kan behålla informationen bättre.

ChatPDF använder också citerade källor i sina svar, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för faktakontroll och forskning.

Det innebär att svaren är trovärdiga och tillförlitliga, vilket gör det till ett viktigt verktyg för akademiska texter och projekt.

5. Duolingo

Duolingos hemsida

Du kanske känner till den från memes med den stora gröna ugglan, men Duolingo är en populär AI-driven språkinlärningsapp som har revolutionerat sättet som studenter lär sig nya språk på.

Med sin personliga och adaptiva inlärningsmetod använder Duolingo AI-algoritmer för att förstå varje elevs styrkor och svagheter och skräddarsyr sedan lektionerna därefter.

Detta gör språkinlärningen mer personlig och rolig, och det märks. Enligt deras hemsida, 8 av 10 användare upplevde att de var mer motiverade att lära sig ett språk efter fyra veckor.

Med spelliknande lektioner i att tala, läsa, lyssna och skriva som är snabba och enkla att förstå kan du lära dig över 40 språk.

Duolingo är gratis för alla språkstuderande, men det finns också en premiumversion för studenter som vill ta sin språkinlärning till nästa nivå.

Denna premiumversion innehåller funktioner som obegränsad övning, offlineinlärning och progressquiz.

6. Grammatik

Grammarly hemsida

Grammarly är ett måste för studenter som vill förbättra sina skrivkunskaper.

Denna AI-drivna skrivassistent analyserar din text och ger förslag på förbättringar av stavning, grammatik, skiljetecken och stil.

Den erbjuder också personliga förslag på ordförråd för att förbättra den övergripande kvaliteten på ditt skrivande.

Med Grammarlys AI som gör läxan genom att lära sig av miljontals texter, kan den hjälpa dig att skriva mer effektivt och ändamålsenligt samtidigt som det förblir mänskligt.

Verktyget finns tillgängligt som ett webbläsartillägg, en desktop-app och en mobilapp.

Grammarly erbjuder också ett gratis parafraseringsverktyg som du kan hitta online.

Du kan enkelt klistra in textrader och Grammarlys AI kommer att omformulera fraser för att göra dem mer kortfattade eller bara annorlunda än originaltexten, vilket förhindrar plagiering och håller dina meningar fräscha när de börjar bli repetitiva.

7. Sokratisk

sokratisk nedladdningssida

Kämpar du med att visualisera svåra begrepp? Socratic är en AI-driven app som hjälper studenter att hitta de svar de behöver genom att ge steg-för-steg-förklaringar för olika ämnen.

Ta bara ett foto av frågan eller skriv in den, så kommer Socratic att tillhandahålla relevanta resurser och videor som hjälper dig att förstå ämnet bättre.

Även om cirka 89% av lärare försöker arbeta med studenternas inlärningsstilar, det finns så många inlärningsstilar där ute att de inte kan tillgodose alla.

Det här verktyget är perfekt för studenter som vill lära sig i sin egen takt och behöver tillgång till ytterligare resurser utöver sina läroböcker och lärare.

Socratic täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive matematik, naturvetenskap, litteratur och samhällskunskap.

Det är som att ha en personlig lärare i fickan som har massor av alternativ för att hjälpa dig att lära dig.

De bästa tillämpningarna av AI för skolarbete

AI har revolutionerat utbildningslandskapet och erbjuder många applikationer som förbättrar inlärningsupplevelsen, effektiviserar administrativa uppgifter och stöder både studenter och lärare.

Här är några av de bästa användningsområdena för AI i skolarbetet:

Stöd till forskning

Att göra efterforskningar för skoluppgifter kan vara en tidskrävande och skrämmande uppgift.

Dessutom är det ofta svårt för studenter att förstå den information som publiceras i akademiska artiklar, särskilt för K-12-studenter som precis har börjat lära sig hur man gör research.

Även forskarstuderande kämpar med detta, 70% medger att de inte alltid förstår den statistiska information som de får från forskningsrapporter.

Men med AI-verktyg som de som anges ovan är forskning en barnlek.

Med hjälp av ChatGPT kan studenterna till exempel ställa frågor på ett naturligt språk och få korrekta svar från tillförlitliga källor.

Det sparar tid samtidigt som det säkerställer att den information du får är trovärdig.

Hjälp med skrivande

Skriva uppsatser, rapporter och andra uppgifter kan vara en utmanande uppgift för studenter.

Och oftast är det inte studenternas fel; de är dåligt förberedda på grund av sin utbildning för att ta itu med skrivuppgifter på hög nivå.

Enligt en studie från The Chronicle of Higher Education 2006, 61% av studenterna hade inte skrivit en uppsats som var längre än fem sidor.

AI-verktyg kan hjälpa studenter att förbättra sina skrivkunskaper genom att ge förslag på meningsbyggnad, grammatik och ordförråd.

De kan också hjälpa dem att hitta sätt att förlänga sina uppsatser och skriva på en högre nivå än vad deras klasser förberett dem för.

Stöd för problemlösning

Matematik och naturvetenskap kan vara skrämmande ämnen för många studenter.

Enligt en undersökning som publicerats av Pew Research, 46% av tillfrågade studenter som inte tyckte om naturvetenskapliga ämnen uppgav att den främsta anledningen var att dessa ämnen var för svåra (se figuren nedan).

46% av de tillfrågade studenterna som inte gillade naturvetenskapliga lektioner

Med hjälp av Syntea kan studenterna till exempel få veta hur de ska gå tillväga för att lösa komplexa ekvationer och förstå begreppen bättre.

Detta hjälper dem att förstå materialet bättre samtidigt som det sparar tid och minskar frustrationen.

Språkinlärning

Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt, särskilt när studenterna har begränsad tid och begränsade resurser, och om de har inlärningssvårigheter som gör inlärningen svårare.

LD OnLine rapporterar att de med LD ofta känner mer ångest under lektioner i främmande språk eftersom det är så mycket att komma ihåg.

En AI-app som Duolingo kan hjälpa till. Deras spelbaserade språkinlärning erbjuder personliga lektioner baserade på elevens nivå och framsteg, vilket gör den till ett effektivt verktyg för att förbättra språkkunskaperna.

Deras tillvägagångssätt skiljer sig också från klassrummet och är individualiserat, vilket kan göra det mer tillgängligt för dem som kämpar för att lära sig traditionellt och känner den ångesten men ändå måste uppfylla kraven för främmande språk.

Slutsats

Trots vad du kanske har hört är artificiell intelligens för läxhjälp inte här för att ersätta mänskliga lärare eller göra studenter lata.

Det har faktiskt blivit ett viktigt verktyg för studenter att utmärka sig i sin akademiska resa.

Med de ständiga tekniska framstegen varje dag är det viktigt att studenterna tar till sig dessa verktyg och använder dem till sin fördel, vilket förbereder dem för hur denna teknik används i omvärlden.

Från forskningshjälp och skrivstöd till problemlösning och språkinlärning - det finns så många sätt som AI kan gynna studenterna på.

Och med introduktionen av Odetekterbar.ai och liknande verktyg som är utformade för att införliva AI i deras inlärningsupplevelser, kan studenterna lita på att de lär sig korrekt information som är skräddarsydd för dem och att de producerar original och tillförlitlig information från den.

Så varför inte ge ett av dessa verktyg ett försök, särskilt Undetectable.ai?

De kommer att spara dig en enorm mängd tid samtidigt som de förbättrar din produktivitet och retention - det finns verkligen inga nackdelar!

Det finns ingen bättre tid än nu att utnyttja kraften i AI och få ditt skolarbete att glänsa.

Odetekterbar AI (TM)