Πώς να παρακάμψετε την ανίχνευση GPTZero AI [2024]

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων όπως το ChatGPT [...]

Τι είναι η πρωτογενής πηγή; Ένα κλειδί για αξιόπιστη έρευνα.

Η εύρεση συνόλων δεδομένων αξιόπιστης και καλά διεξαχθείσας έρευνας απαιτεί κατανόηση σε βάθος των πρωτογενών πηγών. Σε [...]

13 τρόποι για να χρησιμοποιήσετε το ChatGPT στη δουλειά για να ενισχύσετε τη ροή εργασίας σας

Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και καλύτερη, θα συνεχίσουν να εμφανίζονται νέα εργαλεία που θα βελτιστοποιούν [...]

Οι αγωγές λένε ότι η εταιρεία AI παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα

Η εφημερίδα New York Times μηνύει την εταιρεία έρευνας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Στην [...]

Μη ανιχνεύσιμο AI (TM)