Soorten plagiaat: Definitie van de 7 meest voorkomende vormen

Iedereen weet dat vreemdgaan slecht is. Maar dat weerhoudt sommigen er niet van om het te doen.

Meer dan de helft van de studenten geven zelfs toe dat ze op de een of andere manier spieken. Een van de meest voorkomende vormen van spieken is plagiaat.

Sommige mensen zijn zich er misschien niet eens van bewust dat ze iemands werk plagiëren.

Je schrijft misschien een onderzoeksverslag met behulp van AImaar zelfs als je wat je denkt is het ethisch gebruik van AI bij het schrijven, wordt het nog steeds gemarkeerd voor plagiaat. Wat is er aan de hand?

Hoewel het duidelijk is dat plagiaat het kopiëren van andermans werk is, zijn er subtielere dingen die je niet verwacht en die ook als plagiaat kunnen gelden.

Het is tijd om de verschillende soorten plagiaat te leren, zodat je weet wat je moet vermijden en meer vertrouwen hebt in de originaliteit van het werk dat je maakt.

Definitie van de 7 meest voorkomende soorten plagiaat

Er is sprake van plagiaat als je de ideeën, woorden of het werk van iemand anders gebruikt zonder ze te vermelden. Je erkent het originele werk niet op de juiste manier en het kan opzettelijk of onopzettelijk zijn.

Waarom is plagiaat zo schadelijk? De belangrijkste reden is dat het de originele makers berooft van de erkenning die ze verdienen.

In het ergste geval kan dit ook leiden tot juridische problemen omdat het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten schendt.

Een van de populairste gevallen van plagiaat is bij Harvard Universiteit. Bijna de helft van een klas van 250 studenten werd verdacht van spieken vanwege overeenkomsten op meerdere examens.

Dit resulteerde in de gedwongen terugtrekking van meer dan 70% van de betrokken studenten. Hieruit blijkt dat zelfs een van de meest prestigieuze onderwijsinstellingen niet immuun is voor plagiaat.

Maar naast de academische gevolgen roept plagiaat ook een aantal grote ethische problemen op. Mensen die plagiaat plegen, beschamen in wezen het vertrouwen van hun lezers, collega's en mentoren.

Dit schaadt hun reputatie en zelfs de geloofwaardigheid van de instelling waar ze werken op de lange termijn.

Het is een hoop om te verwerken, en het is nog ingewikkelder geworden met de opkomst van AI. Dus als je overweegt om AI in je toelatingen voor de universiteitNeem een pauze en onderwijs jezelf eerst.

Plagiaat is een vorm van intellectuele oneerlijkheid die vele vormen kan aannemen:

1. Volledig plagiaat

Er zijn verschillende soorten plagiaat, maar dit is waarschijnlijk de meest voorkomende.

Volledig plagiaat kopieert het werk van iemand anders en doet geen moeite om de oorspronkelijke maker te erkennen. Dat is het.

Dit is een vorm van plagiaat die berucht is bij hele essays, artikelen en verslagen, vooral op scholen.

Een voorbeeld van volledig plagiaat is wanneer iemand een onderzoeksartikel downloadt van internet en het indient als het zijne zonder bronvermelding.

Volledig plagiaat lijkt erg op diefstal van intellectueel eigendom omdat het het krediet wegneemt dat de eigenaar verdient.

De gevolgen kunnen variëren van een onvoldoende tot van school gestuurd worden. In het ergste geval kunnen werknemers die een werk volledig plagiëren in de problemen komen met de wet als het auteursrecht wordt geschonden.

2. Rechtstreeks plagiaat

Als iemand alinea's van een al online gepubliceerd artikel kopieert en die lukraak in zijn opstel invoegt zonder aanhalingstekens of de juiste citaten, dan is dat direct plagiaat.

Zoals de naam al aangeeft, kopieert direct plagiaat iemands werk door het te kopiëren en te plakken op hun werk, waarbij ze de inhoud die ze gestolen hebben claimen als hun eigen werk.

Dit is vrijwel hetzelfde als volledig plagiaat. Maar het belangrijkste verschil is hoeveel er wordt gekopieerd.

Terwijl direct plagiaat specifieke delen van iemands inhoud kopieert, kopieert volledig plagiaat het hele werk.

3. Parafraseren Plagiaat

Je kunt niet zomaar een tekst parafraseren die je vindt en dan ben je klaar. Plagiaat door parafraseren vindt plaats wanneer een schrijver een idee dat oorspronkelijk uit het werk van een ander is overgenomen, gewoon opnieuw formuleert of herschrijft.

De schrijver claimt het idee dan als het zijne en vermeldt de bron niet op de juiste manier.

Het is belangrijk om op te merken dat het belangrijkste verschil hier is dat, hoewel de formulering anders is, het niet genoeg is om als origineel werk te tellen.

Dit komt omdat het fundamentele idee of concept nog steeds hetzelfde is als in de oorspronkelijke bron.

Je vraagt je misschien af hoe dit verschilt van een origineel werk dat gebaseerd is op het idee van een ander.

Dit telt niet als plagiaat parafraseren omdat de schrijver zich laat inspireren door het oorspronkelijke idee (en met credit) maar er zijn eigen unieke perspectief aan toevoegt, wat resulteert in een compleet andere interpretatie van het concept.

Als je ervoor zorgt dat je de ideeën nauwkeurig vertaalt naar je eigen woorden en je bronnen op de juiste manier erkent, kun je plagiaat voorkomen en professionele integriteit behouden.

4. Zelfplagiaat

Doet hergebruik van je eigen werk tellen als plagiaat? Niet veel mensen zijn zich hiervan bewust, maar ja, het is zo.

Er is sprake van zelfplagiaat als een schrijver zijn eigen, reeds ingestuurde of gepubliceerde werk opnieuw gebruikt en dit niet erkent.

Dit kan bijvoorbeeld het hergebruiken van delen van een paper zijn die je al naar je mentor hebt gestuurd of het hergebruiken van een presentatie die je al elders hebt gegeven.

Maar hoe is plagiaat plegen slecht?

Zelfplagiaat kan invloed hebben op je geloofwaardigheid, want als je klanten een door jou ingediend artikel als hun eigen artikel beschouwen, dan zal de ontdekking dat je hetzelfde hebt geschreven voor een andere klant ook hun autoriteit aantasten.

Als je dit op school doet, wordt de eerlijkheid van de cijfers aangetast.

Er zal ook een sterk wantrouwen ontstaan tussen de studenten en de docenten, wat de reputatie van de instelling zal schaden.

5. Patchwork Plagiaat (ook wel Mozaïek Plagiaat genoemd)

Patchwork plagiaat, ook bekend als mozaïek plagiaat, houdt in dat je ideeën of passages uit verschillende bronnen leent en ze samenvoegt zonder ze te vermelden.

Deze vorm van plagiaat kan moeilijk op te sporen zijn omdat de geplagieerde delen vaak goed vermengd zijn met het originele materiaal van de schrijver.

Dit maakt het opsporen van plagiaat moeilijker voor het blote oog.

Patchwork plagiaat schaadt de integriteit van academisch en professioneel schrijven door lezers te misleiden over de werkelijke bron van de verstrekte informatie.

6. Plagiaat op basis van bronnen

Plagiaat op basis van bronnen kan gebeuren als de informatie of ideeën die uit specifieke bronnen worden gebruikt niet op de juiste manier worden toegeschreven.

Een schrijver kan bijvoorbeeld wel correct verwijzen naar zijn hoofdbron, maar de andere bronnen waaruit de hoofdbron afkomstig is niet vermelden.

Andere voorbeelden zijn het citeren van een onjuiste bron en zelfs het verzinnen van hun eigen bronnen.

Dit kan lastig zijn om op te sporen omdat de geplagieerde inhoud meestal naadloos is geïntegreerd in het werk van de schrijver, waardoor het moeilijk is om alle bronnen te identificeren.

Dit soort plagiaat kan echter zowel opzettelijk als per ongeluk gebeuren.

Om dit te voorkomen, moet je vertrouwd raken met de juiste citatiestijlen en altijd al je bronnen citeren. Wees ook voorzichtig met parafraseren.

Zorg ervoor dat je het idee of concept waar je je door laat inspireren volledig begrijpt voordat je het in je eigen woorden omzet.

7. Onopzettelijk plagiaat

Iedereen maakt fouten, maar per ongeluk plagiaat kan een kostbare zaak zijn. Dit kan gebeuren wanneer een schrijver onbewust het werk van iemand anders gebruikt en dit resulteert in het niet correct vermelden van de naam van de ander.

Bekende voorbeelden zijn de volgende:

  • Vergeten citaten op te nemen voor directe citaten of geparafraseerde teksten.
  • Het niet gebruiken van aanhalingstekens voor directe citaten.
  • Niet vergeten om de oorspronkelijke bron van hun idee te citeren.

Om te voorkomen dat je per ongeluk iemands werk plagieert, moet je altijd je citaten dubbel controleren en ervoor zorgen dat alle materialen die je leent en waar je inspiratie uit haalt, worden erkend.

Bonus: AI-plagiaat

Iedereen gebruikt nu een soort kunstmatige intelligentie in zijn dagelijks leven, dus veel mensen vertrouwen er ook op om betere en efficiëntere inhoud te genereren.

AI-plagiaat verwijst naar het gebruik van AI-tools zoals ChatGPT om te helpen bij het produceren van inhoud zonder de juiste erkenning.

Naarmate de technologie voortschrijdt, vooral op het gebied van natuurlijke taalverwerking (NLP), wordt het steeds gebruikelijker om AI-modellen te gebruiken om te helpen bij het maken van snel geschreven materiaal.

Maar dit gemak brengt ook het risico van plagiaat met zich mee.

Zonder goed gebruik kunnen AI-tools ook inhoud spuien zonder de eigen bronnen te vermelden, dus het is belangrijk om voorzichtig te zijn en AI te gebruiken als hulpmiddel en niet als schrijver.

Als reactie op de opkomst van AI-plagiaat voeren veel instellingen beleid in om het gebruik van AI te controleren.

Meer dan de helft van de studenten melden dat hun scholen nu een soort beleid hebben dat specifiek gericht is op het gebruik van AI-hulpmiddelen bij het voltooien van opdrachten.

Hoewel AI-tools veel mogelijkheden bieden om de productiviteit en creativiteit te verhogen, is het essentieel om ze verantwoord en ethisch te gebruiken.

Plagiaat in je werk vermijden

Het vermijden van plagiaat moet je prioriteit zijn omdat het je professionele integriteit kan aantasten. Hoewel het intimiderend kan lijken, is het veel gemakkelijker dan je denkt.

Een van de meest effectieve manieren om plagiaat te voorkomen is om altijd je bronnen te citeren.

Of je nu rechtstreeks citeert, parafraseert of de ideeën van iemand anders samenvat, zorg er altijd voor dat je op de juiste manier verwijst.

Een andere manier om plagiaat te voorkomen is om de ideeën waar je je door laat inspireren goed te begrijpen. Op die manier kun je de bron citeren en het concept verder uitwerken in je werk.

Wees niet bang om een uniek perspectief te geven bij het maken van content; het maakt je werk duidelijk van jezelf.

Je moet je ervan bewust zijn dat AI-tools fouten kunnen maken en tekst kunnen plagiëren, dus gebruik Undetectable AI's plagiaatdetector om het werk gedaan te krijgen.

Plagiaat in je werk vermijden

Het gebruik van een AI-detector stroomlijnt het proces van het vinden van je bronnen en zorgt ervoor dat je werk origineel is.

En hoewel je AI zeker kunt gebruiken om ideeën op te doen bij het maken van origineel werk, kan het nog steeds worden gemarkeerd als AI-gegenereerde inhoud.

Zorg ervoor dat je niet-detecteerbare AI's gebruikt. geavanceerde AI-detector om gemakkelijk de teksten te vinden die gemarkeerd zijn voor AI-inhoud.

De geavanceerde AI-detector van Undetectable AI

Je kunt dan ons hulpmiddel gebruiken om de tekst te vermenselijken, zodat de kwaliteit overeenkomt met die van echt menselijk schrijven.

Conclusie

Het is belangrijk om de verschillende soorten plagiaat te begrijpen, omdat de bronnen waar je vandaan komt gerespecteerd moeten worden.

Of je nu een student, onderzoeker of werkende professional bent, je bewust zijn helpt je om eerlijk, origineel en respectvol om te gaan met het intellectuele eigendom in je werk.

Ook door verantwoord gebruik te maken van hulpmiddelen zoals Niet detecteerbare AIZo kun je de authenticiteit van je schrijven nog verder vergroten en toch de kracht van AI naadloos integreren - en dat alles terwijl je ethisch blijft.

Uiteindelijk kun je met het volste vertrouwen slagen voor je werk.

Niet-opspoorbare AI (TM)