De 5 beste hulpmiddelen voor parafraseren om AI-detectie te voorkomen (2024 Gids)

Nu AI de traditionele benadering van content volledig herdefinieert, zijn schrijvers op zoek naar manieren om deze technologie te implementeren om unieke, plagiaatvrije content te produceren.

Daarom, als schrijver die werkt met AI-schrijfassistentenmoet je een parafraseringstool gebruiken om AI-detectie te vermijden.

Er zijn gratis en betaalde tools die ontworpen zijn om de creativiteit van je inhoud te verbeteren of een boost te geven.

Dit artikel laat je zien hoe deze 5 beste parafraseerprogramma's werken en hoe AI-detectie omzeilen.

Hoe de AI-schrijfdetector omzeilen

AI-detectietools zijn bedreven in het opsporen van bot-gegenereerde inhoud. Maar je kunt ze omzeilen met deze tips en technieken:

Gebruik een AI-humanizerhulpmiddel

Je kunt AI gebruiken om AI-detectiesystemen te omzeilen. Klinkt contra-intuïtief, toch?

Nou, zo werkt het:

Een humanizer is een tekstgenerator die gebruik maakt van machinaal leren algoritmen om menselijk schrijven na te bootsen.

Een voorbeeld van een AI-humanizer voor het parafraseren van tekst is Undetectable AI.

Undetectable AI biedt een systeem dat de nuances van de menselijke woordenschat en hoe we schrijven en praten bestudeert.

Vervolgens gebruikt het die vertrouwdheid om iets te genereren dat sterk lijkt op de manier waarop een mens zou schrijven.

Gereedschappen zoals Onvindbaar.ai kan de parameters voor parafraseren aanpassen aan elk academisch niveau. Deze functie is perfect voor elke tekstschrijver.

Gebruik natuurlijke schrijfstijlen

Om AI-detectiesystemen te omzeilen, genereer je eerst inhoud en gebruik je vervolgens een parafraseringstool om AI-detectie te omzeilen.

Als je AI moet gebruiken om inhoud te genereren, behandel het dan als een eerste concept en laat je magie werken.

Door gebruik te maken van natuurlijke schrijfstijlen voor een aantrekkelijk stuk, wordt het moeilijker voor AI-detectors om op te vallen.

Dit houdt in dat je schrijft met een informele toon in plaats van een formele toon. Inhoud optimaliseren met relevante zoekwoorden met behulp van tools die SERP-analyse & trefwoordsuggesties is ook een goede gewoonte.

Gebruik verhaaltechnieken

Het toevoegen van persoonlijke verhalen is een effectieve parafraseringstechniek omdat de AI geen gegevens heeft over jouw ervaringen online om te gebruiken als trainingsgegevens. De verhalen kunnen echt of fictief zijn.

Bovendien weten de meeste AI-tools niet hoe ze verhalen moeten vertellen, dus je kunt dit gebruiken om de systemen te omzeilen.

Naast het omzeilen van AI-detectors, helpt storytelling je ook om een band op te bouwen met je publiek. Dit maakt gebruik van emotie voor meer betrokkenheid.

Wat zijn AI-parafraseerhulpmiddelen?

AI-parafraseringstools zijn oplossingen die gebruikers helpen om de bewoording van een tekst te veranderen met behoud van de oorspronkelijke betekenis.

Deze tools gebruiken machine learning en kunstmatige intelligentie om geschreven inhoud te parafraseren.

Deze tools hebben ook ingebouwde boeiende woordenschatfuncties die woorden herformuleren en AI-sporen verwijderen.

Met deze functie kunnen schrijvers woorden vervangen door geschikte synoniemen zonder de context te veranderen.

Hoe werkt een parafrasteringshulpmiddel?

Elk parafrasteringshulpmiddel werkt als een standaard AI-herschrijver. Het werkingsprincipe volgt deze stappen:

 • De AI-tekstschrijver analyseert de invoer om de formulering en structuur van de zinnen te begrijpen.
 • Het analyseert verder het sentiment van de tekst om het leesniveau en andere mogelijkheden voor verbetering te bepalen.
 • Het identificeert woorden die het kan vervangen zonder de algemene betekenis te veranderen.
 • De AI-herschrijftool verandert de volgorde van woorden of zinnen om de samenhang te waarborgen.
 • De tool scant de herschreven tekst op grammaticafouten en produceert gepolijste geparafraseerde inhoud.

Bij sommige tools is maatwerk mogelijk. Gebruikers kunnen hun voorkeuren opgeven en de AI-uitvoer aanpassen met behulp van persoonlijke verhalen en voorbeelden.

Kan AI parafraseringstools detecteren?

Ja, AI kan verschillende methoden gebruiken om te detecteren wanneer je een parafrasteringshulpmiddel gebruikt.

Vergeet niet dat het allemaal technologieën zijn die gebouwd en gecodeerd zijn met hetzelfde werkingssysteem. Hoewel ze verschillende doelen dienen, werken ze nog steeds op dezelfde manier.

AI kan patronen herkennen die eigen zijn aan alleen parafraseringstools, zoals veranderingen in zinsstructuur of behoud van semantische betekenis.

Ze kunnen ook AI-gegenereerde inhoud controleren om de mate van barstigheid of verwarring te evalueren.

Hoe goed het werkt, hangt echter af van de vooruitgang van de tool en de detectiemethoden.

Waar moet je op letten bij het kiezen van AI-parafraseringstools om AI-detectie te voorkomen?

Voordat je een AI rewriter tool kiest, moet je bepalen wat voor jou het belangrijkst is en op zoek gaan naar tools die aan jouw eisen voldoen.

Overweeg enkele van de volgende factoren:

Uniek

De tool moet zinnen of alinea's anders herschrijven dan de oorspronkelijke inhoud en nog steeds de belangrijkste ideeën overbrengen.

Dit gaat verder dan alleen het vervangen van woorden tot het produceren van frisse, nieuwe, herschreven inhoud.

Geparafraseerde ideeën moeten jouw unieke POV weergeven en toch dezelfde contextuele betekenis overbrengen.

Gebruiksgemak

Kies een tool die gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is. Een eenvoudige, intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface is een aanwinst voor je bedrijf - al je teamleden kunnen het gemakkelijk gebruiken zonder te leren coderen.

Snelheid van levering is ook cruciaal voor bruikbaarheid. Als je veel artikelen hebt om aan te werken en de AI-checker doet er lang over om ze te verwerken, dan kan dit je algehele productiviteit belemmeren.

Prijzen

Hoewel elke gratis AI-herschrijver je tekst kan parafraseren, moet je nog steeds betalen om geavanceerde herschrijffuncties te ontgrendelen voor diepgaande humanisering.

Houd bij het zoeken naar een goede tool dus ook rekening met je budget. Als een betaalde tool precies biedt wat je nodig hebt, denk dan geen twee keer na.

Kwaliteit en nauwkeurigheid

Zoek een tool die consistent goed geschreven en accurate resultaten produceert. Anders verliest je werk zijn waarde.

Sommige ChatGPT rewriter plugins kunnen je werk parafraseren, maar het eindresultaat zou klinken als een woordsalade.

Je hebt dus een oplossing nodig die uitstekende grammatica en logische verbanden tussen ideeën kan leveren.

Je kunt online reviews lezen om de ervaringen van andere gebruikers te zien en je ervan te verzekeren dat het hulpmiddel doet wat het beweert.

Hoe verbetert de parafraseringstool de leesbaarheid?

Ten eerste verwisselt de tool woorden met gelijksoortige woorden om variatie toe te voegen aan de inhoud.

Hierdoor wordt de woordenschat uitgebreid en gediversifieerd, wat het specifieke publiek aanspreekt.

Sommige AI parafraseerprogramma's kunnen zinnen herstructureren. Door woorden af te breken en te herschikken, lopen je zinnen vloeiender in elkaar over.

Dit verbetert over het algemeen de samenhang en leesbaarheid van de tekst.

Ze gaan ook in op de problemen van redundantie en verbositeit in AI-gegenereerde inhoud.

Door onnodige herhalingen te verwijderen, beperkt een AI-parafraseerder je inhoud tot wat er echt toe doet.

Wordt het gebruik van een AI-hulpmiddel voor parafraseren beschouwd als plagiaat?

De eenvoudige definitie van plagiaat is wanneer iemand het werk van een andere auteur kopieert en het presenteert als zijn eigen werk.

Tot nu toe heeft de academische gemeenschap de regels voor plagiaat met betrekking tot AI-inhoud nog niet gespecificeerd.

In sommige gevallen zijn studenten vals beschuldigd van plagiaat hun werk. Net als standaard plagiaatcheckers kunnen AI-tekstbeoordelaars ook fout-positieve resultaten produceren.

Maar het is ingewikkelder dan dat.

Als je AI-gegenereerde inhoud parafraseert, valt dit nog steeds onder onderzoek.

Tenzij je de uitvoer letterlijk indient, dan is dit geen plagiaat.

Als je echter het werk van iemand anders kopieert en het probeert te parafraseren, dan maak je je schuldig aan plagiaat.

Wat zijn de voordelen van hulpmiddelen voor parafraseren om AI-detectie te voorkomen?

Als je een parafrasteringshulpmiddel gebruikt om AI-detectie te vermijden, geniet je van de volgende voordelen:

Efficiënt tijdmanagement

Parafraseringstools kunnen inhoud in seconden herformuleren.

Dit is handig bij het maken van inhoud of academisch werk, waar het altijd nodig is om grote hoeveelheden projectwerk in korte tijd op te stellen.

Deze hulpmiddelen versnellen het schrijfproces en helpen je ook veel tijd te besparen in vergelijking met helemaal opnieuw schrijven of herschrijven.

Een consistent idee behouden

Een goede tekstparafraseerder behoudt de kernboodschap van de oorspronkelijke inhoud en brengt de informatie nauwkeurig over, ongeacht de wijzigingen.

Professionals en niet-moedertaalsprekers van het Engels kunnen deze functie gebruiken om hun ideeën bij te schaven.

AI-detectoren ontwijken

Geavanceerde AI-parafraseerders veranderen de inhoud zo dat de patronen die detectoralgoritmes normaal gesproken oppikken onopgemerkt blijven.

Als je een AI-parafrasteringshulpmiddel gebruikt om AI-detectie te vermijden, krijg je een test die menselijk onderzoek doorstaat en goed presteert in Google.

Wat zijn de gevolgen van plagiaat?

Plagiaat is een doodzonde in het professionele en academische leven.

Dit zijn de mogelijke gevolgen van het plagiëren van iemands werk:

 • Beschadigde reputatie
 • Verlies van werk of inkomstenbron
 • Sancties en boetes van de ethische commissie
 • Verlies van vertrouwen van je collega's en mentoren
 • Een negatieve invloed op je leren en ethische ontwikkeling
 • Juridische gevolgen, waaronder rechtszaken voor inbreuken op het auteursrecht en boetes.

Wat is de oplossing om plagiaat te voorkomen?

Om te voorkomen dat plagiaatmoet je verantwoord onderzoek doen en schrijven, zoals:

 • Het materiaal begrijpen: Voordat je probeert te parafraseren, moet je ervoor zorgen dat je de inhoud goed begrijpt. Op die manier kun je, zelfs na het gebruik van een parafrasteringshulpmiddel, het kernidee aanvullen met je eigen woorden.
 • Meerdere hulpmiddelen gebruiken: Gebruik meer dan één hulpmiddel om gevarieerde resultaten te krijgen. Je kunt meerdere iteraties van parafraseren doorlopen tot je een niveau van humanisering bereikt dat voldoet aan jouw normen.
 • Vergelijk met de brone: Proeflees en vergelijk je werk altijd met de originele tekst. Als er delen zijn die op elkaar lijken, pas ze dan aan.
 • Voeg uw kennis toe: Raak er niet aan gewend om andere ideeën te gebruiken zodat je vergeet om de jouwe toe te passen. Hoe klein ook, jouw unieke perspectief is belangrijk en voegt zelfs waarde toe aan je werk.
 • Citeren en parafraseren: Als je iemands woorden of ideeën gebruikt, zet ze dan tussen aanhalingstekens en citeer ze (indien nodig). Afhankelijk van de vereisten gebruik je de juiste citatiestijlen, zoals APA, MLA, enz.

De 5 beste tools voor AI-parafraseren om AI-detectie te voorkomen

Enkele van de beste gratis en betaalde tools op basis van de criteria die in deze tekst zijn onderzocht, zijn:

Onvindbaar.ai

Met Undetectable.ai hoef je je inhoud niet te herschrijven of over te zetten naar een parafrasteringshulpmiddel.

Je hebt een combinatie van een rewriter en een AI-detector op één plek.

Deze tool kan grote stukken tekst herschrijven zodat ze geschikt zijn voor elk publiek en voldoen aan de opgegeven leesbaarheidsstandaard.

Je kunt de eerste 250 woorden gratis uitproberen, daarna biedt het verschillende plannen vanaf $9,99 per maand.

Je kunt Undetectable AI eenvoudig uitproberen met de widget hieronder (alleen in het Engels). Verbeter je content naadloos en zorg ervoor dat het voldoet aan de E-A-T principes met behoud van authenticiteit. Probeer het nu!

Gewaardeerde #1 AI Detector door Forbes

QuillBot

QuillBot is een hulpprogramma dat veel functies biedt, zoals grammaticacontrole, plagiaatcontrole, co-writer, enz. Met deze eenvoudig te gebruiken tool kun je je tekst wijzigen en herformuleren in verschillende tonen en stijlen.

Je kunt ook bepalen hoeveel woordenschat je wilt veranderen.

Uitreikbord

Uitreikbord is gespecialiseerd in het beheer van bloginhoud, waardoor gastauteurs meer posts kunnen produceren door artikelen te herschrijven volgens de richtlijnen van de eigenaar van de blog.

Auteurs kunnen de inhoud naar wens aanpassen, terwijl Outreachboard zorgt voor essentiële taken zoals plagiaatcontroles, woordaantal, opmaak en meer.

Deze aanpak zorgt ervoor dat elk artikel voldoet aan de specifieke normen van de blog en stroomlijnt tegelijkertijd het publicatieproces.

Parafraser.io

Dit gratis platform herschrijft originele inhoud en geeft het meest nauwkeurige resultaat.

Schrijvers kunnen modi kiezen van basis tot vloeiend, afhankelijk van hun behoeften.

Paraphraser.io biedt een "Free Forever" plan, een $7 maandelijks plan, en een $60 jaarlijks plan.

AI kopiëren

Copy AI, powered by GPT-3, is een uitstekend hulpmiddel voor iedereen die op zoek is naar een alles-in-één hulpmiddel voor het schrijven, parafraseren en bewerken van content.

Om deze tool te gebruiken hoef je alleen maar je projectgegevens in te voeren, een beetje context te geven en te beginnen met het maken van de tekst. Je kunt maandelijks 2000 woorden gratis schrijven.

In tegenstelling tot QuillBot heeft Copy AI geen plagiaatcontrole.

Het prijsplan varieert van een Gratis plan tot een Pro plan, dat maandelijks $49 kost.

Hoe parafraseer je zonder te plagiëren?

De formulering van een werk veranderen zonder de betekenis ervan te veranderen is een moeilijke taak.

Hier zijn enkele strategieën voor effectief parafraseren:

 • Vervang sleutelwoorden in het origineel door synonieme woorden. Vervang bijvoorbeeld "voertuig" door "auto".
 • Verander de spraakdelen in de inhoud. Je kunt bijvoorbeeld van een bijvoeglijk naamwoord een bijwoord maken.
 • Voeg jouw unieke POV toe en geef contextrelevante voorbeelden.
 • Herschik specifieke zinnen om gloednieuwe zinnen te maken.
 • Als een zin niet relevant is voor de informatie die je wilt overbrengen, mag je die verwijderen voordat je gaat parafraseren.

Zie je hoe moeilijk het zou zijn om dit handmatig te doen? Daarom heb je een AI-tekstherschrijver nodig om je op weg te helpen en tijd te besparen.

Is het illegaal om een AI-parafrasteringshulpmiddel te gebruiken?

AI hulpmiddelen voor parafraseren zijn absoluut legaal en nuttig, ontworpen om je te helpen bij het opstellen van unieke en plagiaatvrije inhoud.

Toch moet je voorzichtig zijn wanneer je ze gebruikt om onbedoelde schendingen van het auteursrecht te vermijden.

Als de output van deze hulpmiddelen nog steeds sterk lijkt op het origineel, moet je de tekst nog wat aanpassen. Zoek naar andere hulpmiddelen of parafraseer zelf.

Zolang je je werk goed herformuleert om plagiaat te voorkomen, kun je aan de slag. Onthoud dat onethisch plagiaat juridische gevolgen heeft.

Conclusie

Het lijdt geen twijfel dat hulpmiddelen voor parafraseren nuttig zijn om je schrijven te verbeteren.

Hoewel je de meeste van hen niet helemaal kunt vertrouwen, komen ze toch over als je een AI-tekst moet bewerken.

In gevallen waarin detectors je werk markeren als AI-gegenereerd, Onvindbaar.ai is het beste hulpmiddel voor parafraseren om Al-detectie te vermijden.

Onthoud dat zelfs de beste tool detectors niet altijd kan misleiden. Neem ze dus altijd door om er zeker van te zijn dat de levering en inhoud menselijk klinken.

Niet-opspoorbare AI (TM)