De 5 bästa parafraseringsverktygen för att undvika AI-detektering (2024 Guide)

Eftersom AI helt omdefinierar hur vi traditionellt hanterar innehåll, letar skribenter efter sätt att implementera denna teknik för att producera unikt, plagiatfritt innehåll.

Det är därför jag som författare som arbetar med AI-skrivassistentermåste du använda ett parafraseringsverktyg för att undvika att AI upptäcker det.

Det finns både kostnadsfria och avgiftsbelagda verktyg som är utformade för att förbättra eller öka kreativiteten i ditt innehåll.

Så den här artikeln kommer att visa dig hur dessa 5 bästa parafraseringsverktyg fungerar och hur man kringgår AI-detektering.

Hur man kringgår AI:s skrivningsdetektor

AI-detektorverktyg är skickliga på att identifiera botgenererat innehåll. Men du kan kringgå dem med hjälp av dessa tips och tekniker:

Använd ett AI Humanizer-verktyg

Du kan använda AI för att kringgå AI-detekteringssystem. Låter kontraintuitivt, eller hur?

Det här är hur det fungerar:

Ett humanizer-verktyg är en textgenerator som använder maskininlärningsalgoritmer för att efterlikna mänskligt skrivande.

Ett exempel på ett AI-humanizer-verktyg för parafrasering av text är Undetectable AI.

Undetectable AI tillhandahåller ett system som studerar nyanserna i det mänskliga ordförrådet och hur vi skriver och pratar.

Den använder sedan denna kännedom för att skapa något som påminner om hur en människa skulle skriva.

Verktyg som Odetekterbar.ai kan justera parafraseringsparametrarna så att de passar alla akademiska nivåer. Denna funktion är perfekt för alla som skriver om uppsatser.

Använd naturliga skrivsätt

För att kringgå AI-detekteringssystem ska du först skapa innehåll och sedan använda ett parafraseringsverktyg för att undvika AI-detektering.

Om du måste använda AI för att generera innehåll, behandla det som ett första utkast och arbeta med din magi.

Genom att använda naturliga skrivstilar för en engagerande text blir det svårare för AI-detektorer att fånga upp den.

Detta innebär att du skriver med en avslappnad ton istället för en formell.

Använd berättartekniker

Att lägga till personliga berättelser är en effektiv parafraseringsteknik eftersom AI:n inte har något register över dina erfarenheter online att använda som träningsdata. Berättelserna kan vara verkliga eller fiktiva.

Dessutom vet de flesta AI-verktyg inte hur man berättar historier, så du kan använda detta för att kringgå systemen.

Förutom att undvika AI-detektorer hjälper storytelling dig också att få kontakt med din publik. Detta utnyttjar känslor för mer engagemang.

Vad är AI-verktyg för parafrasering?

AI-parafraseringsverktyg är lösningar som hjälper användare att ändra ordalydelsen i en text samtidigt som den ursprungliga betydelsen behålls.

Dessa verktyg använder maskininlärning och artificiell intelligens för att parafrasera skriftligt innehåll.

Dessa verktyg har också inbyggda funktioner för engagerande vokabulär som omformulerar ord och tar bort AI-spår.

Denna funktion gör det möjligt för skribenter att ersätta ord med lämpliga synonymer utan att ändra sammanhanget.

Hur fungerar ett parafraseringsverktyg?

Varje parafraseringsverktyg fungerar som en vanlig AI-omskrivare. Arbetsprincipen följer dessa steg:

 • AI-textförfattaren analyserar inmatningen för att förstå meningarnas ordalydelse och struktur.
 • Vidare analyseras känslan i texten för att fastställa läsnivån och andra möjligheter till omarbetning.
 • Den identifierar ord som den kan ersätta utan att ändra den övergripande betydelsen.
 • AI:s omskrivningsverktyg ändrar ordningsföljden på ord eller meningar för att säkerställa sammanhängande text.
 • Verktyget söker igenom den omskrivna texten efter eventuella grammatiska fel för att få fram ett snyggt parafraserat innehåll.

Vissa verktyg tillåter anpassning. Användare kan ange sina preferenser och skräddarsy AI-utdata med hjälp av personliga berättelser och exempel.

Kan AI upptäcka parafraseringsverktyg?

Ja, AI kan använda olika metoder för att upptäcka när du använder ett parafraseringsverktyg.

Glöm inte att alla dessa tekniker är byggda och kodade med samma funktionssystem. Även om de har olika syften fungerar de ändå på samma sätt.

AI kan identifiera mönster som är specifika för enbart parafraseringsverktyg, såsom ändringar i meningsstruktur eller bevarande av semantisk betydelse.

De kan också kontrollera AI-genererat innehåll för att utvärdera nivån av burstiness eller perplexity.

Hur väl det fungerar beror dock på hur avancerat verktyget och detekteringsmetoderna är.

Vad bör du tänka på när du väljer AI-parafraseringsverktyg för att undvika AI-detektering?

Innan du väljer ett AI-rewriter-verktyg bör du ta reda på vad som är viktigast för dig och leta efter verktyg som passar just dina behov.

Tänk på några av följande faktorer:

Unikhet

Verktyget ska skriva om meningar eller stycken på ett sätt som skiljer sig från det ursprungliga innehållet och ändå förmedla de viktigaste idéerna.

Det handlar inte bara om att byta ut ord, utan även om att producera nytt, nyskapande och omskrivet innehåll.

Parafraserade idéer bör representera din unika synvinkel samtidigt som de förmedlar samma kontextuella betydelse.

Användarvänlighet

Välj ett verktyg som är lätt att använda och förstå. Ett enkelt, intuitivt och användarvänligt gränssnitt är en tillgång för ditt företag - alla dina teammedlemmar kan enkelt använda det utan att lära sig hur man kodar.

Leveranshastigheten är också avgörande för användbarheten. Om du har många artiklar att arbeta med och AI-kontrollen tar lång tid på sig att bearbeta dem, kan det hämma din övergripande produktivitet.

Prissättning

Även om alla gratis AI-omskrivare kan parafrasera dina texter måste du fortfarande betala för att låsa upp avancerade omskrivningsfunktioner för djupgående humanisering.

Så när du letar efter ett bra verktyg bör du också tänka på din budget. Om ett betalt verktyg levererar precis vad du behöver, tänk inte två gånger.

Kvalitet och noggrannhet

Leta efter ett verktyg som konsekvent producerar välskrivna och korrekta resultat. Annars kommer ditt arbete att förlora sitt värde.

Vissa ChatGPT rewriter plugins kan parafrasera ditt arbete, men det slutliga resultatet skulle låta som en ordsallad.

Därför behöver du en lösning som kan leverera förstklassig grammatik och logiska kopplingar mellan idéer.

Du kan läsa recensioner på nätet för att ta del av andra användares erfarenheter och säkerställa att verktyget gör vad det lovar.

Hur förbättrar parafraseringsverktyget läsbarheten?

Först byter verktyget ut ord mot liknande ord för att skapa variation i innehållet.

Genom att göra detta utökar du antalet ord som används och diversifierar ordförrådet, vilket tilltalar den specifika målgruppen.

Vissa AI-parafraseringsverktyg kan omstrukturera meningar. Genom att bryta ner och arrangera om ord får dina meningar ett smidigare flöde.

Detta förbättrar i allmänhet sammanhållningen och läsbarheten i texten.

De tar också upp frågorna om redundans och ordrikedom i AI-genererat innehåll.

Genom att ta bort onödiga upprepningar trimmar en AI-parafraser ditt innehåll till det som verkligen betyder något.

Är användning av ett AI-parafraseringsverktyg att betrakta som plagiering?

Den enkla definitionen av plagiering är när någon kopierar en annan författares arbete och presenterar det som sitt eget.

Hittills har det akademiska samfundet ännu inte specificerat reglerna för plagiering när det gäller AI-innehåll.

I vissa fall har studenterna falskt anklagad för plagiering sitt arbete. Precis som vanliga plagiatkontrollanter kan AI-textgranskare också ge falskt positiva resultat.

Men det är mer komplicerat än så.

När man omformulerar AI-genererat innehåll faller det fortfarande inom ramen för forskning.

Om du inte skickar in resultatet ordagrant är detta inte plagiering.

Om du däremot kopierar någon annans arbete och försöker göra en omskrivning av det, gör du dig skyldig till plagiering.

Vilka är fördelarna med parafraseringsverktyg för att undvika AI-detektering?

När du använder ett parafraseringsverktyg för att undvika AI-detektering får du följande fördelar:

Effektiv tidsplanering

Parafraseringsverktyg kan omformulera innehåll på några sekunder.

Detta är användbart vid innehållsskapande eller akademiskt arbete, där det alltid finns ett behov av att utarbeta stora volymer av projektarbete på kort tid.

Dessa verktyg påskyndar skrivprocessen och hjälper dig också att spara mycket tid jämfört med att skriva eller skriva om från grunden.

Håll fast vid en konsekvent idé

En bra textparafraser behåller kärnbudskapet i det ursprungliga innehållet och förmedlar informationen på ett korrekt sätt oavsett ändringar.

Yrkesverksamma och personer som inte har engelska som modersmål kan använda den här funktionen för att finslipa sina idéer.

Undvik AI-detektorer

Avancerade AI-parafraserare ändrar innehållet så att de mönster som detektoralgoritmer normalt fångar upp blir omärkliga.

När du använder ett AI-parafraseringsverktyg för att undvika AI-detektering får du ett test som klarar mänsklig granskning och presterar bra på Google.

Vilka är konsekvenserna av plagiering?

Plagiering är en kardinalsynd i yrkeslivet och i den akademiska världen.

Här är de potentiella konsekvenserna av att plagiera någons arbete:

 • Skadat anseende
 • Förlust av anställning eller inkomstkälla
 • Påföljder och böter från den etiska nämnden
 • Förlorat förtroende från dina kollegor och mentorer
 • En negativ inverkan på ditt lärande och din etiska utveckling
 • Rättsliga konsekvenser, inklusive stämningar för upphovsrättsintrång och böter.

Vad är lösningen för att undvika plagiering?

För att undvika plagieringmåste du använda dig av ansvarsfulla forsknings- och skrivmetoder som t.ex:

 • Förstå materialet: Innan du börjar omformulera, se till att du har en gedigen förståelse för innehållet. På så sätt kan du komplettera kärnidén med dina egna ord, även efter att du har använt ett parafraseringsverktyg.
 • Använd flera verktyg: Använd mer än ett verktyg för att få varierande resultat. Du kan gå igenom flera parafraseringsiterationer tills du når en nivå av humanisering som uppfyller dina standarder.
 • Jämför med källane: Korrekturläs alltid ditt arbete och jämför det med originaltexten. Om det finns liknande delar, ändra dem.
 • Lägg till din kunskap: Bli inte så van vid att använda andras idéer att du glömmer att använda dina egna. Oavsett hur lite, så är ditt unika perspektiv viktigt och ger till och med mervärde till ditt arbete.
 • Citat och parafras: Om du använder någons ord eller idéer ska du sätta dem inom citationstecken och ange källan (om det behövs). Beroende på kraven, använd lämpliga citatstilar, såsom APA, MLA, etc.

De 5 bästa AI-parafraseringsverktygen för att undvika AI-detektering

Några av de bästa gratis- och betalverktygen baserat på de kriterier som utforskas i denna text inkluderar

Odetekterbar.ai

Med Undetectable.ai behöver du inte gå igenom besväret med att skriva om ditt innehåll eller överföra det till ett parafraseringsverktyg.

Du har en kombination av en omskrivare och en AI-detektor på samma ställe.

Detta verktyg kan skriva om stora textstycken så att de passar alla målgrupper och uppfyller den angivna läsbarhetsstandarden.

Du har en gratis provperiod för de första 250 orden, varefter de erbjuder flera abonnemang som börjar på $9,99 per månad.

QuillBot

QuillBot är ett verktyg som erbjuder många funktioner som grammatikkontroll, plagiatkontroll, medförfattare etc. Med detta lättanvända verktyg kan du ändra och omformulera din text i olika toner och stilar.

Du kan också styra hur mycket vokabulär du vill ändra.

WordAI

Detta betalverktyg använder förfinad teknik för att producera text som läses som om en människa skrivit den.

WordAI förstår varje mening och skriver sedan om den för att förbättra kvaliteten, tydligheten och läsbarheten.

Du kan justera vilken omskrivningsnivå du föredrar och skriva om upp till 1 000 versioner av samma innehåll.

WordAI erbjuder en 3-dagars gratis provperiod, varefter en månadsplan kostar $57.

Parafraser.io

Denna kostnadsfria plattform skriver om originalinnehåll och ger det mest exakta resultatet.

Skribenter kan välja lägen från grundläggande till flytande, beroende på deras behov.

Paraphraser.io erbjuder en "Free Forever"-plan, en månadsplan på $7 och en årsplan på $60.

Kopiera AI

Copy AI, powered by GPT-3, är ett utmärkt verktyg för alla som letar efter ett allt-i-ett-verktyg för innehållsskrivning, parafrasering och redigering som drivs av GPT-3.

För att använda det här verktyget behöver du bara ange dina projektuppgifter, ge lite sammanhang och börja skapa texten. Du kan skriva 2000 ord gratis varje månad.

Till skillnad från QuillBot har Copy AI ingen plagiatkontroll.

Prisplanen sträcker sig från en gratis plan till en Pro-plan, som kostar $49 per månad.

Hur parafraserar man utan att plagiera?

Att ändra ordalydelsen i ett verk utan att ändra dess innebörd är en svår uppgift.

Här följer några strategier för effektiv parafrasering:

 • Ersätt nyckelorden i originalet med synonyma ord. Byt t.ex. ut "fordon" mot "bil".
 • Ändra delarna av talet i innehållet. Du kan till exempel förvandla ett adjektiv till ett adverb.
 • Lägg till din unika synvinkel och ge exempel som är relevanta för sammanhanget.
 • Ordna om specifika fraser för att skapa helt nya meningar.
 • Om en mening är irrelevant för den information du vill förmedla, ta gärna bort den innan du parafraserar.

Ser du hur svårt det skulle vara att göra detta manuellt? Det är därför du behöver en AI-textförfattare som hjälper dig att komma igång och spara tid.

Är det olagligt att använda ett AI-parafraseringsverktyg?

AI-parafraseringsverktyg är helt lagliga och fördelaktiga, utformade för att hjälpa dig att utarbeta unikt och plagiatfritt innehåll.

Du måste dock vara försiktig när du använder dem för att undvika oavsiktliga upphovsrättsbrott.

Om resultatet från dessa verktyg fortfarande är mycket likt originalet behöver du bearbeta texten ytterligare. Leta efter andra verktyg eller parafrasera själv.

Så länge du omformulerar ditt arbete på rätt sätt för att undvika plagiering är det lugnt. Kom ihåg att oetisk plagiering har rättsliga konsekvenser.

Slutsats

Det råder ingen tvekan om att parafraseringsverktyg är användbara för att förbättra ditt skrivande.

Även om du inte kan lita helt på de flesta av dem, kommer de ändå till nytta när du behöver omarbeta AI-text.

I fall där detektorer flaggar ditt arbete som AI-genererat, Odetekterbar.ai är det bästa parafraseringsverktyget för att undvika Al-detektering.

Kom ihåg att även det bästa verktyget inte alltid kan lura detektorerna. Så gå alltid igenom dem för att se till att leverans och innehåll låter mänskligt.

Odetekterbar AI (TM)