De 5 beste parafraseringsverktøyene for å unngå AI-oppdagelse (2024-guiden)

Med AI som fullstendig omdefinerer hvordan vi tradisjonelt tilnærmer oss innhold, leter skribenter etter måter å implementere denne teknologien på for å produsere unikt, plagiatfritt innhold.

Det er grunnen til at jeg som forfattere som jobber med AI-assistentermå du bruke et parafraseringsverktøy for å unngå at AI oppdager det.

Det finnes gratis og betalte verktøy som er utviklet for å forbedre eller øke kreativiteten i innholdet ditt.

I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan disse 5 beste omskrivningsverktøyene fungerer og hvordan omgå AI-deteksjon.

Slik omgår du AI-skrivedetektoren

AI-detektorverktøy er dyktige til å identifisere botgenerert innhold. Men du kan omgå dem med disse tipsene og teknikkene:

Bruk et AI Humanizer-verktøy

Du kan bruke AI til å omgå AI-deteksjonssystemer. Det høres ikke intuitivt ut, ikke sant?

Vel, her er hvordan det fungerer:

Et humanizer-verktøy er en tekstgenerator som bruker maskinlæring algoritmer for å etterligne menneskelig skriving.

Undetectable AI er et eksempel på et AI-verktøy for parafrasering av tekst.

Undetectable AI er et system som studerer nyansene i det menneskelige ordforrådet og hvordan vi skriver og snakker.

Deretter bruker den denne kjennskapen til å generere noe som ligner på hvordan et menneske ville skrevet.

Verktøy som Uoppdagelig.ai kan justere parafraseringsparametrene slik at de passer til ethvert akademisk nivå. Denne funksjonen er perfekt for alle omskrivere.

Bruk naturlige skrivestiler

For å omgå AI-deteksjonssystemer bør du først generere innhold og deretter bruke et parafraseringsverktøy for å unngå AI-deteksjon.

Hvis du må bruke AI til å generere innhold, bør du behandle det som et førsteutkast og bruke magi.

Hvis du bruker en naturlig skrivestil i en engasjerende tekst, blir det vanskeligere for AI-detektorer å fange den opp.

Dette innebærer å skrive med en uformell tone i stedet for en formell.

Bruk historiefortellingsteknikker

Å legge til personlige historier er en effektiv parafraseringsteknikk fordi AI-en ikke har noen oversikt over dine erfaringer på nettet som kan brukes som treningsdata. Historiene kan være virkelige eller fiktive.

Dessuten vet de fleste AI-verktøy ikke hvordan man forteller historier, så du kan bruke dette til å omgå systemene.

I tillegg til å unngå AI-detektorer, hjelper historiefortelling deg også med å få kontakt med publikum. Dette utnytter følelser for å skape mer engasjement.

Hva er AI-verktøy for parafrasering?

AI-parafraseringsverktøy er løsninger som hjelper brukerne med å endre ordlyden i en tekst samtidig som den opprinnelige meningen beholdes.

Disse verktøyene bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å omskrive skriftlig innhold.

Disse verktøyene har også innebygde funksjoner som omformulerer ord og fjerner AI-spor.

Denne funksjonen gjør det mulig å erstatte ord med passende synonymer uten å endre konteksten.

Hvordan fungerer et parafraseringsverktøy?

Alle parafraseringsverktøy fungerer som en standard AI-omskriver. Arbeidsprinsippet følger disse trinnene:

 • AI-tekstomskriveren analyserer inndataene for å forstå ordlyden og strukturen i setningene.
 • Den analyserer videre tekstens følelser for å bestemme lesenivået og andre muligheter for oppussing.
 • Den identifiserer ord som den kan erstatte uten å endre den generelle betydningen.
 • AI-omskrivingsverktøyet endrer rekkefølgen på ord eller setninger for å sikre sammenheng.
 • Verktøyet skanner den omskrevne teksten for eventuelle grammatiske feil og produserer et polert omskrevet innhold.

Noen verktøy kan tilpasses. Brukerne kan spesifisere preferansene sine og skreddersy AI-produksjonen ved hjelp av personlige historiefortellinger og eksempler.

Kan AI oppdage parafraseringsverktøy?

Ja, AI kan bruke ulike metoder for å oppdage når du bruker et omskrivningsverktøy.

Ikke glem at alle disse teknologiene er bygget og kodet med det samme systemet. Selv om de tjener ulike formål, fungerer de likevel på samme måte.

AI kan identifisere mønstre som er særegne for parafraseringsverktøy, for eksempel endringer i setningsstruktur eller bevaring av semantisk betydning.

De kan også sjekke AI-generert innhold for å evaluere graden av uoversiktlighet eller forvirring.

Hvor godt det fungerer, avhenger imidlertid av hvor avansert verktøyet og deteksjonsmetodene er.

Hva bør du tenke på når du velger AI-parafraseringsverktøy for å unngå AI-deteksjon?

Før du velger et AI-rewriter-verktøy, bør du finne ut hva som er viktigst for deg og lete etter verktøy som passer for deg.

Ta hensyn til noen av følgende faktorer:

Unikhet

Verktøyet skal omskrive setninger eller avsnitt på en annen måte enn det opprinnelige innholdet og likevel formidle hovedideene.

Det handler ikke bare om å bytte ut ord, men også om å produsere nytt, nyskapende og omskrevet innhold.

Parafraserte ideer bør representere din unike synsvinkel og samtidig formidle den samme kontekstuelle betydningen.

Brukervennlighet

Velg et verktøy som er enkelt å bruke og forstå. Et enkelt, intuitivt og brukervennlig grensesnitt er en fordel for bedriften - alle medarbeiderne kan enkelt bruke det uten å lære seg å kode.

Leveringshastigheten er også avgjørende for brukervennligheten. Hvis du har mange artikler å jobbe med og AI-sjekkeren bruker lang tid på å behandle dem, kan det gå ut over den generelle produktiviteten.

Priser

Selv om alle gratis AI-omskrivere kan parafrasere tekstene dine, må du likevel betale for å låse opp avanserte omskrivingsfunksjoner for å få en mer dyptgående menneskeliggjøring.

Så når du leter etter et godt verktøy, bør du også ta hensyn til budsjettet ditt. Hvis et betalt verktøy leverer akkurat det du trenger, bør du ikke tenke deg om to ganger.

Kvalitet og nøyaktighet

Se etter et verktøy som konsekvent produserer velskrevne og nøyaktige resultater. Hvis ikke vil arbeidet ditt miste sin verdi.

Noen ChatGPT rewriter-plugins kan omskrive arbeidet ditt, men det endelige resultatet vil høres ut som en ordsalat.

Derfor trenger du en løsning som kan levere førsteklasses grammatikk og logiske sammenhenger mellom ideer.

Du kan lese anmeldelser på nettet for å se andre brukeres erfaringer og forsikre deg om at verktøyet holder hva det lover.

Hvordan forbedrer parafraseringsverktøyet lesbarheten?

Først bytter verktøyet ut ord med lignende ord for å skape variasjon i innholdet.

På denne måten utvides ordutvalget og ordforrådet blir mer variert, noe som appellerer til den spesifikke målgruppen.

Noen AI-parafraseringsverktøy kan omstrukturere setninger. Ved å bryte ned og omorganisere ord får setningene en jevnere flyt.

Dette forbedrer generelt sammenhengen og lesbarheten i teksten.

De tar også opp problemene med redundans og ordrikdom i AI-generert innhold.

Ved å fjerne unødvendige gjentakelser trimmer en AI-parafraser innholdet ditt til det som virkelig betyr noe.

Betraktes bruk av et AI-parafraseringsverktøy som plagiat?

Den enkle definisjonen av plagiat er at noen kopierer en annen forfatters arbeid og presenterer det som sitt eget.

Så langt har det akademiske miljøet ennå ikke spesifisert reglene for plagiat når det gjelder AI-innhold.

I noen tilfeller har studenter blitt urettmessig anklaget for plagiering arbeidet sitt. På samme måte som vanlige plagiatkontroller kan også AI-tekstgranskere gi falske positive resultater.

Men det er mer komplisert enn som så.

Når du parafraserer AI-generert innhold, faller dette fortsatt inn under forskningsbegrepet.

Med mindre du sender inn resultatet ordrett, er dette ikke plagiat.

Men hvis du kopierer andres arbeid og prøver å omskrive det, gjør du deg skyldig i plagiat.

Hva er fordelene med parafraseringsverktøy for å unngå å bli oppdaget av kunstig intelligens?

Når du bruker et parafraseringsverktøy for å unngå AI-deteksjon, får du følgende fordeler:

Effektiv tidsstyring

Parafraseringsverktøy kan omformulere innhold på få sekunder.

Dette er nyttig i forbindelse med innholdsproduksjon eller akademisk arbeid, der det alltid er behov for å utarbeide store mengder prosjektarbeid på kort tid.

Disse verktøyene gjør skriveprosessen raskere og sparer mye tid sammenlignet med å skrive eller skrive om fra bunnen av.

Oppretthold en konsistent idé

En god parafraserer opprettholder hovedbudskapet i det opprinnelige innholdet og formidler informasjonen nøyaktig, uavhengig av endringene.

Fagfolk og personer som ikke har engelsk som morsmål, kan bruke denne funksjonen til å finpusse ideene sine.

Unngå AI-detektorer

Avanserte AI-parafraserere endrer innholdet slik at mønstrene som detektoralgoritmer vanligvis fanger opp, ikke lenger er synlige.

Når du bruker et AI-parafraseringsverktøy for å unngå å bli oppdaget av kunstig intelligens, får du en test som består menneskelig granskning og gir gode resultater på Google.

Hva er konsekvensene av plagiat?

Plagiat er en kardinalsynd i det profesjonelle og akademiske liv.

Her er de potensielle konsekvensene av å plagiere andres arbeid:

 • Skadet omdømme
 • Tap av arbeid eller inntektskilde
 • Straffer og bøter fra det etiske rådet
 • Tap av tillit fra jevnaldrende og mentorer
 • En negativ innvirkning på din læring og etiske utvikling.
 • Juridiske konsekvenser, inkludert søksmål for brudd på opphavsretten og bøter.

Hva er løsningen for å unngå plagiat?

For å unngå plagiatmå du ta i bruk ansvarlig forskning og skrivepraksis, for eksempel:

 • Forstå materialet: Før du begynner å parafrasere, må du forsikre deg om at du har en solid forståelse av innholdet. På den måten kan du supplere kjerneideen med dine egne ord, selv etter at du har brukt et parafraseringsverktøy.
 • Bruk flere verktøy: Bruk mer enn ett verktøy for å få varierte resultater. Du kan gå gjennom flere parafraserings iterasjoner til du når et nivå av menneskeliggjøring som oppfyller dine standarder.
 • Sammenlign med kildene: Les alltid korrektur og kryssreferer arbeidet ditt med originalteksten. Hvis det er deler som ligner på hverandre, bør du endre dem.
 • Legg til kunnskapen din: Ikke bli så vant til å bruke andres ideer at du glemmer å bruke dine egne. Uansett hvor lite det er, er ditt unike perspektiv viktig og tilfører til og med verdi til arbeidet ditt.
 • Sitat og parafrase: Hvis du bruker andres ord eller ideer, må du sette dem i anførselstegn og sitere dem på riktig måte (om nødvendig). Avhengig av hvilke krav som stilles, må du bruke de aktuelle sitatstilene, for eksempel APA, MLA osv.

De 5 beste AI-parafraseringsverktøyene for å unngå AI-deteksjon

Noen av de beste gratis- og betalingsverktøyene basert på de kriteriene som er utforsket i denne teksten, inkluderer:

Uoppdagelig.ai

Med Undetectable.ai slipper du bryet med å skrive om innholdet ditt eller overføre det til et parafraseringsverktøy.

Du har en kombinasjon av en omskriver og en AI-detektor på ett og samme sted.

Dette verktøyet kan omskrive store tekststykker slik at de passer til ethvert publikum og oppfyller den angitte lesbarhetsstandarden.

Du har en gratis prøveperiode for de første 250 ordene, og deretter tilbyr de flere abonnementer som starter på $9,99 per måned.

QuillBot

QuillBot er et verktøy med mange funksjoner som grammatikkontroll, plagiatkontroll, medskriver osv. Med dette brukervennlige verktøyet kan du endre og omformulere teksten din i forskjellige toner og stiler.

Du kan også styre hvor mye ordforråd du vil endre.

WordAI

Dette betalingsverktøyet bruker avansert teknologi for å produsere tekst som ser ut som om den er skrevet av et menneske.

WordAI forstår hver setning og skriver den om for å forbedre kvaliteten, klarheten og lesbarheten.

Du kan selv velge hvor mye du vil omskrive, og du kan omskrive opptil 1 000 versjoner av det samme innholdet.

WordAI tilbyr en 3-dagers gratis prøveperiode, og deretter koster et månedlig abonnement $57.

Paraphraser.io

Denne gratisplattformen omskriver originalt innhold og gir det mest nøyaktige resultatet.

Skribenter kan velge modus fra grunnleggende til flytende, alt etter behov.

Paraphraser.io tilbyr et "Free Forever"-abonnement, et månedsabonnement på $7 og et årsabonnement på $60.

Kopier AI

Copy AI, powered by GPT-3, er et utmerket verktøy for alle som er på utkikk etter et alt-i-ett-verktøy for skriving, omskriving og redigering av innhold drevet av GPT-3.

For å bruke dette verktøyet trenger du bare å legge inn prosjektopplysningene dine, gi litt kontekst og begynne å lage teksten. Du kan skrive 2000 ord gratis hver måned.

I motsetning til QuillBot har Copy AI ingen plagiatkontroll.

Prisplanen varierer fra en gratis plan til en Pro-plan, som koster $49 per måned.

Hvordan parafrasere uten å plagiere?

Det er vanskelig å endre ordlyden i et verk uten å endre betydningen.

Her er noen strategier for effektiv parafrasering:

 • Erstatt nøkkelord i originalen med synonyme ord. Erstatt for eksempel "kjøretøy" med "bil".
 • Endre taledelene i innholdet. Du kan for eksempel gjøre et adjektiv om til et adverb.
 • Legg til din unike synsvinkel og gi eksempler som er relevante for konteksten.
 • Endre rekkefølgen på bestemte setninger for å lage helt nye setninger.
 • Hvis en setning er irrelevant for informasjonen du ønsker å formidle, kan du fjerne den før du parafraserer.

Ser du hvor vanskelig det ville være å gjøre dette manuelt? Derfor trenger du en AI-omskriver som kan hjelpe deg med å komme i gang og spare tid.

Er det ulovlig å bruke et AI-parafraseringsverktøy?

AI-parafraseringsverktøyene er helt lovlige og nyttige, og de er utviklet for å hjelpe deg med å lage unikt og plagiatfritt innhold.

Du må likevel være forsiktig når du bruker dem for å unngå utilsiktede brudd på opphavsretten.

Hvis resultatet fra disse verktøyene fortsatt er svært likt originalen, må du bearbeide teksten ytterligere. Finn andre verktøy, eller parafraser selv.

Så lenge du omformulerer arbeidet ditt på riktig måte for å unngå plagiat, er alt i orden. Husk at uetisk plagiering har juridiske konsekvenser.

Konklusjon

Det er ingen tvil om at parafraseringsverktøy er nyttige for å forbedre det du skriver.

Selv om du ikke kan stole helt på de fleste av dem, stiller de likevel opp når du trenger å omarbeide AI-tekst.

I tilfeller der detektorer flagger arbeidet ditt som AI-generert, Uoppdagelig.ai er det beste parafraseringsverktøyet for å unngå Al-deteksjon.

Husk at selv det beste verktøyet ikke alltid kan lure detektorene. Så gå alltid gjennom dem for å sikre at leveransen og innholdet høres menneskelig ut.

Uoppdagbar AI (TM)