Co je obsah generovaný umělou inteligencí? Kompletní průvodce

Obsah s umělou inteligencí mění způsob, jakým vytváříme a konzumujeme informace online.

Nástroje, jako je ChatGPT, jsou dnes již běžnou záležitostí a nabízejí skutečná řešení pro automatizaci zdlouhavých úkolů a zlepšení procesu tvorby obsahu.

Co je to vlastně obsah generovaný umělou inteligencí a jak funguje?

S 76% prodejců nyní používáte umělou inteligenci pro základní tvorbu obsahu, ať už jste zkušený tvůrce obsahu, nebo teprve začínáte, pochopení obsahu s umělou inteligencí je zásadní.

V tomto průvodci se seznámíme s tím, jak obsah generovaný umělou inteligencí funguje, s jeho různými aplikacemi a s jeho výhodami a problémy.

Co je obsah generovaný umělou inteligencí?

Obsah generovaný umělou inteligencí je obsah, který je vytvořen pomocí technologie umělé inteligence (AI).

Tento typ obsahu je generován pomocí algoritmů a modelů strojového učení, které byly vyškoleny na obrovském množství lidmi psaného textu.

Může to být článek, příspěvek na blogu, příspěvek na sociálních sítích, popis produktu nebo dokonce hudba či video.

Majitelé obchodů Shopify mohou například používat aplikace jako Shopify AI Content Generator k automatickému generování popisů produktů, článků na blogu a dalších.

Cílem obsahu generovaného umělou inteligencí je automatizovat a zlepšit proces tvorby obsahu a umožnit tvůrcům obsahu ušetřit čas a zdroje.

Při průzkumu, 58% procent obchodníků uvedly, že pro tvorbu obsahu používají generativní umělou inteligenci, přičemž jako hlavní výhodu uvádějí vyšší výkonnost, jako vedlejší pak větší rozmanitost obsahu a úsporu nákladů.

Využití umělé inteligence tímto způsobem umožňuje tvůrcům obsahu delegovat opakující se úkoly na algoritmy, čímž se mohou soustředit na strategičtější a kreativnější aspekty tvorby obsahu, jako je editace a postprodukce.

Ale...

Jak přesně funguje obsah generovaný umělou inteligencí?

Obsah generovaný umělou inteligencí funguje na základě algoritmů strojového učení, které jsou vyškoleny na rozsáhlých souborech dat s lidmi psaným textem.

Algoritmy analyzují jazykové vzorce, gramatiku, syntax a volbu slov v trénovacích datech, což jim umožňuje vytvářet originální obsah, který se stylem a tónem velmi podobá obsahu vytvořenému člověkem.

Pokud je zadán podnět nebo téma, software umělé inteligence využívá vyškolená data a své porozumění jazyku k vytváření nového obsahu.

Obsah generovaný umělou inteligencí lze přizpůsobit konkrétním požadavkům a lze jej vytvářet rychle a efektivně.

Pokud například chcete vytvořit obsah pro svou stránku na Instagramu, můžete to rychle udělat jednoduchým dotazem na umělou inteligenci, kterou jsme v tomto případě použili ChatGPT:

ptát se chatu gpt

Hlavní typy a aplikace obsahu generovaného umělou inteligencí

Obsah generovaný umělou inteligencí může mít různé podoby. Každá z nich hraje klíčovou roli při zefektivnění procesu tvorby obsahu a umožňuje tvůrcům obsahu poskytovat publiku poutavý a vizuálně atraktivní obsah.

Zde je několik typů a příkladů:

Generování textu

Generování textu je běžnou aplikací obsahu generovaného umělou inteligencí.

Algoritmy umělé inteligence mohou vytvářet články, příspěvky na blogy, popisky na sociální sítě a další psaný obsah, který věrně napodobuje lidské psaní.

Analýzou velkého množství textových dat tyto algoritmy využívají až 1,6 bilionu parametrů. naučit se napodobovat styl a tón psaní lidských autorů a vytvářet text, který napodobuje lidmi psaný obsah.

Tato technologie pomáhá automatizovat tvorbu velkého množství vysoce kvalitního a značkového obsahu, zejména pokud používáte dobré podněty, které jsou přizpůsobené.

Generování obrázků

Dalším mocným nástrojem pro tvorbu obsahu je generování obrázků pomocí umělé inteligence. Umělá inteligence dokáže vytvářet jedinečné a vizuálně přitažlivé návrhy log, grafiky, ilustrací a dalšího vizuálního obsahu.

Tyto algoritmy analyzují vstupy od uživatele nebo předdefinované šablony a generují obrázky, které splňují konkrétní požadavky.

Zde je příklad služby ChatGPT, která opět generuje vizuální obsah:

generování obrázků chatgpt

Generování videa

Nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí mohou automatizovat proces tvorby videa kombinací textu, obrázků a zvukových prvků.

Tyto nástroje jsou schopny vytvářet videa s prezentací, propagační videa nebo vysvětlující videa s využitím již existujících zdrojů nebo generovaného obsahu.

Dobrým příkladem je Sora, která dokáže vytvářet videa pro značky pomocí jednoduchých pokynů:

Zefektivněním pracovního postupu tvorby videa umožňuje AI firmám efektivně vytvářet profesionálně vypadající videa, která účinně předávají jejich sdělení.

Jaké jsou výhody a výzvy obsahu generovaného umělou inteligencí?

Zde jsou hlavní výhody a problémy obsahu s umělou inteligencí, které byste měli znát, než jej začnete používat ve svém pracovním postupu:

Výhody obsahu AI

Jednou z klíčových výhod obsahu generovaného umělou inteligencí je vyšší efektivita a škálovatelnost, kterou umělá inteligence přináší do procesu tvorby obsahu.

Díky automatizaci opakujících se úkolů umožňuje umělá inteligence tvůrcům obsahu ušetřit čas a soustředit se na strategičtější a kreativnější činnosti.

Tato vyšší efektivita se projevuje vyšší produktivitou a schopností produkovat větší množství obsahu za kratší dobu.

Další významnou výhodou je schopnost AI analyzovat trendy vyhledávání a chování uživatelů.

Na základě těchto informací mohou algoritmy umělé inteligence generovat obsah, který je v úzkém souladu se záměrem vyhledávání, což vede k lepší organické viditelnosti a zvýšení návštěvnosti webových stránek.

Přizpůsobením obsahu potřebám a preferencím cílových skupin zvyšuje obsah generovaný umělou inteligencí angažovanost a dosahuje lepších výsledků.

Výzvy spojené s obsahem umělé inteligence

Obsah vytvářený umělou inteligencí nabízí mnoho výhod, ale zároveň přináší výzvy a omezení, které je třeba zvážit.

Jedním z problémů je, že algoritmy umělé inteligence někdy nedokážou zachytit hloubku, nuance a autenticitu, které má obsah vytvořený člověkem.

To může vést k tomu, že obsah vytvořený umělou inteligencí bude mít nižší míru zapojení a konverzí než obsah vytvořený lidmi.

Názory Američanů na kvalitu psaného obsahu vytvořeného umělou inteligencí ve srovnání s dílem vytvořeným člověkem se rozcházejí. 44% procent věří, že se umělá inteligence může vyrovnat lidské kvalitě, zatímco 40% si to nemyslí..

Dalším problémem je riziko tvorby nekvalitního nebo duplicitního obsahu.

Algoritmy umělé inteligence mohou generovat obsah, který není dostatečně originální nebo nesplňuje standardy kvality, což může mít negativní dopad na pozice ve vyhledávání a poškodit pověst značky.

Pro úspěšnou implementaci je zásadní udržet rovnováhu mezi využitím umělé inteligence pro tvorbu obsahu a zajištěním vysoké kvality.

Co znamená obsah generovaný umělou inteligencí pro tvůrce obsahu

Integrace obsahu generovaného umělou inteligencí má zásadní dopad na tvorbu obsahu a poskytuje tvůrcům obsahu významné příležitosti ke zvýšení efektivity, škálovatelnosti a produktivity.

Čtyři z pěti marketérů předpokládali, že umělá inteligence způsobí do roku 2020 revoluci v marketingu., a skutečně, role umělé inteligence nenahradila lidské tvůrce, ale rozšířila jejich schopnosti.

Tím, že AI přebírá opakující se úkoly, umožňuje tvůrcům obsahu věnovat více času strategickému a kreativnímu úsilí, a tedy zefektivnění pracovních postupů a umožňují vytvářet více obsahu bez ztráty kvality.

Využití umělé inteligence při tvorbě obsahu změnilo tradiční procesy díky automatizaci úkolů, jako je analýza dat a generování obsahu na základě šablon.

Tyto nástroje nabízejí poznatky a analytické funkce, které pomáhají zdokonalovat obsahové strategie a rozhodování a umožňují tvůrcům lépe přizpůsobit obsah záměrům a chování publika při vyhledávání.

Výsledkem je obsah, který je nejen relevantnější a poutavější, ale také pravděpodobněji zvýší organickou viditelnost a zvýší návštěvnost webových stránek.

Vzestup obsahu generovaného umělou inteligencí však vyžaduje, aby se tvůrci obsahu přizpůsobili a vyvíjeli.

Je důležité pochopit, jak efektivně začlenit generátory obsahu s umělou inteligencí do stávajících pracovních postupů, a uvědomit si jejich potenciál i limity.

Umělá inteligence nedokáže napodobit hloubku lidské kreativity, vyprávění příběhů nebo emocionálního propojení, což znamená, že tvůrci mají možnost tyto nenahraditelné dovednosti zdokonalit.

Současně může AI sloužit jako zdroj inspirace a navrhovat nové nápady nebo inovativní přístupy.

Kombinací nástrojů umělé inteligence s lidskou kreativitou mohou tvůrci obsahu vytvářet osobitý a působivý obsah, což představuje významný posun v tvorbě obsahu.

Využití nástrojů umělé inteligence umožňuje tvůrcům obsahu nejen zlepšit jejich tvůrčí schopnosti, ale také dosáhnout vyšší efektivity a vytvářet obsah, který hlouběji rezonuje s jejich publikem.

Dokážete rozpoznat obsah vytvořený umělou inteligencí?

S neustálým rozvojem algoritmů umělé inteligence může být odhalování obsahu vytvořeného umělou inteligencí náročné, ale není nemožné.

Pomáhají různé techniky a nástroje identifikovat obsah vytvořený umělou inteligencí. Patří mezi ně analýza jazykových vzorců, kontrola nesrovnalostí nebo chyb a použití modelů strojového učení k rozlišení obsahu vytvořeného člověkem a umělou inteligencí.

Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout bez ruční práce, která zabere mnoho času, jsou nástroje pro detekci umělé inteligence.

Tyto nástroje musíte používat ve svém pracovním postupu, protože v opačném případě, pokud zveřejníte obsah detekovaný umělou inteligencí, můžete utrpět algoritmické sankce od společnosti Google a sociálních médií, odklon uživatelů, akademické důsledky a další.

K dispozici je celá řada aplikací pro detekci obsahu AI, ale Nezjistitelná AI je jednou z nejlepších možností a je hodnocen jako "#1 Nejlepší detektor umělé inteligence" podle časopisu Forbes.

Použití je jednoduché. Zadejte do nástroje text generovaný umělou inteligencí, klikněte na "Check for AI" a nástroj vám vrátí výsledky:

undetectable ai kontrola textu ai

Co ale uděláte, když je obsah detekován? Pak je třeba jej zlidštit.

Jak zlidštit obsah s umělou inteligencí a vyhnout se penalizaci

Existuje několik technik, které mohou tvůrci obsahu použít k polidštění obsahu generovaného umělou inteligencí:

  • Přizpůsobte si hlas a tón své značky
  • Začlenění osobních příběhů a anekdot
  • Integrace referencí, recenzí nebo příběhů zákazníků
  • Snaha o autenticitu
  • Změňte slova a parafrázujte je

Ruční humanizace obsahu AI je však časově náročná, což může snižovat efektivitu AI. Chcete-li ušetřit čas, můžete použít nástroje pro humanizaci AI, jako je například Undetectable AI.

Za tímto účelem můžete po detekci obsahu s umělou inteligencí jednoduše kliknout na "humanizovat" a nástroj vám vrátí obsah s dokonalým lidským skóre v nástrojích pro detekci umělé inteligence:

undetectable ai humanizující textNástroj je schopen zpracovat až 10 000 znaků najednou. Ke zpřesnění obsahu využívá algoritmy pro obcházení detekce a rychle poskytuje obsah, který se čte, jako by ho napsal člověk, takže ho detektory umělé inteligence nedokážou odhalit.

Tato metoda pomáhá zefektivnit proces humanizace a zajišťuje, že si obsah generovaný umělou inteligencí účinně zachová osobní a autentický ráz.

Závěrečné myšlenky

Je zřejmé, že obsah generovaný umělou inteligencí dělá ve světě tvorby obsahu vlny, zvyšuje efektivitu a umožňuje tvůrcům soustředit se na širší souvislosti.

Nejde jen o masovou produkci článků nebo videí, ale o obohacení obsahu o rozmanité a poutavé materiály.

Tento technologický pokrok však s sebou přináší i problémy. Klíčem k úspěchu je zajistit, aby obsah neztratil lidský přístup, který spojuje publikum.

Pokud chcete do obsahu generovaného umělou inteligencí vnést lidský přístup, nabízí Undetectable AI jednoduché řešení, jak obsah bez námahy polidštit, aby působil autenticky a nebyl odhalen.

Začněte měnit svůj obsah s umělou inteligencí pomocí nástroje Undetectable AI. humanizace textu zdarma ještě dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nezjistitelná AI (TM)