Straffar Google AI-innehåll? Ja, här är anledningen

Straffar Google AI-innehåll eller inte? Vissa säger ja, andra säger nej? Men vad säger Google?

Med beaktande av att 88% av marknadsförare tror att deras organisation måste öka sin användning av automatisering och AI för att uppfylla kundernas förväntningar och förbli konkurrenskraftig, är det viktigt att veta om Google straffar AI-genererat innehåll eller inte.

Viktiga slutsatser

 • Google använder speciella system för att hitta innehåll av låg kvalitet gjorda av AI.
 • AI kan bidra till att skapa mer innehåll, men det får inte se ut eller kännas som att det är autogenererat.
 • Om du vill undvika bestraffningar från Google bör du alltid se till att ditt AI-assisterade innehåll är skrivet på ett mänskligt sätt.

Google straffar AI-innehåll: Sant eller falskt?

google-penalizes-ai-content-7200239

Detta inkluderar innehåll med irrelevanta nyckelord, dåligt automatiserade översättningar, AI-genereringar eller parafraser av låg kvalitet och material som kommer från skrapning utan att tillföra något betydande värde.

Om ditt innehåll ser ut att vara "autogenererat" kommer Google att straffa det. Dessa insikter kommer direkt från Googles dokumentation om spam-policyn, som kan ses här.

AI-straff för innehåll enligt Google

Typ av AI-genererat innehållBestraffar Google?Skäl för bestraffning
Text med irrelevanta nyckelordJaIngen mening för läsaren men innehåller sökord
Maskinöversatt text utan mänsklig granskningJaAutomatiserad översättning utan mänsklig korrekturläsning
Automatiserat innehåll av låg kvalitetJaSkapad utan hänsyn till kvalitet eller användarupplevelse
Innehåll som använder tekniker för synonymisering/parafraseringJaAnvänder automatiserad synonymisering, parafrasering eller fördunkling
Innehåll från skrapning av flöden/sökresultatJaSkapas genom att skrota andra källor utan att tillföra värde
Sammansatt innehåll från flera källorJaKombinera innehåll utan att tillföra tillräckligt värde

Hur man undviker att bli straffad för att använda AI

Medan Google håller en hel del av sina affärshemligheter under omslag. Det är bara rättvist att anta att de använder någon form av AI-detektering i sin algoritm för att identifiera spammigt innehåll. Men dessa system kan också identifiera fel.

Om du använder AI för att generera blogginlägg eller webbplats, kopiera ett av de bästa sätten att du kan undvika att flaggas är att använda en AI-text humanize är som Undetectable AI

Till skillnad från vanliga parafraser, Odetekterbar ai tar bort textvattenmärken samt AI-vektorer som detekteringsalgoritmer letar efter, därav skillnaden mellan humanize och paraphraser, men vi kommer att prata mer om det om en stund. Låt oss först dela upp vissa saker.

Förstå AI-genererat innehåll

AI-assisterat innehåll effektiviserar avsevärt processen för att skapa online-text. Istället för att mänskliga skribenter noggrant utformar varje mening, är programvaruverktyg nu utrustade för att generera meningsfullt och sammanhängande skriftligt material.

Från att genomföra omfattande undersökningar till att formulera välformulerade artiklar, AI:s skrivverktyg är utformade för effektivitet och kvalitet.

Även om den här tekniken kan låta skrämmande eller opersonlig, måste du veta att artificiell intelligens inte helt ersätter behovet av människor. Faktum är att dessa avancerade verktyg kompletterar vår befintliga kapacitet genom att underlätta rutinuppgifter som att generera utkast eller brainstorma idéer.

Därefter tar SEO-experter och redaktörer vid för att säkerställa att all produktion uppfyller Googles riktlinjer och har en autentisk mänsklig framtoning - vilket underlättar arbetsbördan utan att kompromissa med standarderna.

Kan Google upptäcka AI-innehåll?

Google använder avancerade algoritmer för att analysera webbinnehåll, inklusive sådant som genererats av artificiell intelligens. Sökmotorjätten använder NLP-teknik (Natural Language Processing), en delmängd av själva AI, för att tyda mönster i språkanvändningen och fastställa den troliga källan till innehållsgenereringen.

Det är detta system som potentiellt kan identifiera innehåll som producerats med AI.

Enligt AI-detektorn Originalitet.aifanns det en hög korrelation mellan innehåll som identifierats som AI-innehåll påstås prestera sämre på Google.

Även om Google har sofistikerade detekteringsmetoder är det inte ett ofelbart system. Tekniska framsteg inom AI-området har lett till en imponerande utveckling. Men om du har undrat "Straffar Google AI-innehåll?", vet du nu svaret.

Parafraserat vs humaniserat innehåll

Dagens mest kraftfulla modeller - som Odetekterbar AIkan generera mycket nyanserad och människoliknande text som kan snedvrida resultaten av dessa detekteringsverktyg.

Parafraserare som QuillBot har historiskt använts för att spinna innehåll, men Google har beskrivit att sådana metoder är orsak till flaggning och bestraffning.

Vad är det som gör en AI-textförstärkare Den andra skillnaden är att parafrasering utöver parafrasering omfattar mänskliga skrivstilar, vilket sannolikt inte kommer att upptäckas, och därför skyddar det innehåll du publicerar.

Googles riktlinjer för AI-innehåll

Autogenererat innehåll faller under Googles riktlinjer för spam som nämndes tidigare; nedan är en skärmdump från det direkta Google-dokumentet:

AI-innehållets inverkan på SEO

Google har också fastställt andra tydliga riktlinjer för AI-innehåll som kan påverka SEO

 1. Googles riktlinjer för kvalitetsbedömning basera bedömningarna på E-A-T (expertis, auktoritet, pålitlighet).
 2. Innehåll av hög kvalitet prioriteras framför metoden för skapande, enligt Googles uppdatering av användbart innehåll.
 3. Sökmotorn bestraffar inte specifikt AI-innehåll utan riktar in sig på dåligt innehåll av låg kvalitet.
 4. Automatiskt genererat innehåll anses vara skräppost och kan leda till straffavgifter.
 5. Innehållet ska uppfylla användarens sökintention och vara målgruppsinriktat.
 6. Duplicerat eller överflödigt innehåll bestraffas av Google oavsett om det är skrivet av en människa eller genererat av en AI.
 7. Google tog bort ett uttalande från sina riktlinjer som krävde att innehåll skulle vara "skrivet av människor", vilket tyder på en acceptans av AI-genererat material.

I detta avsnitt undersöks hur AI-genererat innehåll påverkar rankningen av webbplatser och varför kvalitet är viktigare än kvantitet. Dessutom illustreras det med fallstudier som visar hur AI-manipulering av innehåll påverkar sökmotoroptimeringens prestanda.

Kvalitet framför kvantitet

Kvalitet överträffar kvantitet när det gäller AI-genererat innehåll. Googles algoritmer belönar högkvalitativt, relevant material som visar expertis och uppfyller användarens sökintention.

Ett väl utformat innehåll med djupgående kunskap, även om det inte är lika omfattande, kan avsevärt överträffa en större mängd lågkvalitativt material när det gäller SEO-ranking. AI-verktyg kan hjälpa till att skapa sådant kvalitetsinnehåll samtidigt som effektiviteten bibehålls, men det viktiga är inte bara att använda dessa verktyg utan att utnyttja dem på ett skickligt sätt för att skapa enastående arbete.

Fallstudier av AI-innehålls prestanda

För att förstå den verkliga effekten av AI-genererat innehåll, låt oss titta närmare på några konkreta exempel.

FöretagAnvändning av AI för att skapa innehållResultat
Associated PressNyhetsorganisationen använder AI för att generera finansiella rapporter och sportrapporter.De ökade innehållsproduktionen med 12 gånger utan att göra avkall på kvalitet eller noggrannhet.
ForbesForbes implementerad AI för att hitta idéer till innehåll.AI-verktyget gjorde det snabbare och effektivare att skapa innehåll genom att minska researchtiden.
Washington PostPost använder en AI-teknik som kallas Heliograf skriva nyhetsartiklar och inlägg i sociala medier.På så sätt kunde de täcka ett bredare spektrum av nyheter och evenemang och utöka sitt innehållsutbud.
ReutersReuters använder och erbjuder AI-stödda funktioner för nyhetsredaktioner.Användningen av AI-verktyg ökade innehållsproduktionen avsevärt, vilket gjorde det möjligt för företaget att täcka fler berättelser.

Dessa fallstudier visar att AI-innehåll effektivt kan öka hastigheten och volymen på innehållsgenereringen samtidigt som kvalitetsstandarderna upprätthålls.

Bestraffar Google AI-innehåll?

I det här avsnittet undersöker vi om Google straffar AI-genererat innehåll, ger insikter från olika fall och undersöker de potentiella konsekvenserna av dessa straff.

Scenarier baserade på verkliga exempel

Det här är några scenarier som vi har sett på nära håll:

FallTyp av AI-innehållGoogles svar
Fall 1Innehåll som helt och hållet skapas av AI utan mänsklig inblandning.Google noterade, genom sina NLP-algoritmer, att innehållet saknade djupgående förståelse och sammanhang, vilket resulterade i en lägre rankning.
Fall 2AI-genererat innehåll med redigering eller humanisering.Google straffade inte webbplatsen eftersom innehållet var av hög kvalitet och specifikt inriktat på sökintentionen.
Fall 3Överdriven användning av icke-humaniserat AI-genererat innehåll som saknar unikhet och kvalitet.Google straffade webbplatsen hårt, vilket ledde till en betydande nedgång i webbplatsens ranking.
Fall 4Användning av AI för inspiration och utformning av innehåll.Google föredrog detta tillvägagångssätt eftersom det resulterade i högkvalitativt, målgruppsspecifikt innehåll som skapades med hjälp av C.R.A.F.T:s redigeringsramverk.

Detta visar att Googles reaktion på AI-genererat innehåll varierar kraftigt. Den viktigaste faktorn för Googles reaktion verkar vara innehållets kvalitet och relevans, snarare än dess ursprung. Det är därför tillrådligt att använda AI-skrivverktyg samtidigt som man ser till att innehållet håller hög kvalitet och är skräddarsytt för målgruppen.

Potentiella påföljder och deras konsekvenser

Om Google straffar AI-genererat innehåll kan det få allvarliga konsekvenser för en webbplats synlighet och ranking. Om din webbplats innehåller AI-innehåll av låg kvalitet som är fyllt med nyckelord, vilseledande eller inte ger användarna något värde kan den få en straffavgift.

Sådana påföljder kan leda till att din webbsida sjunker i sökmotorernas resultatsidor (SERP), eller ännu värre, helt avindexeras.

Konsekvenserna sträcker sig längre än till att bara förlora rankingpositioner eller synlighet online. En försämrad SERP-ranking leder ofta till mindre organisk trafik till webbplatsen, vilket kan ha en betydande inverkan på försäljning och intäkter för företag som är starkt beroende av sin digitala närvaro.

För att återfå förlorad trovärdighet och förtroende från en straffad webbplats krävs dessutom omfattande insatser som att förbättra innehållets kvalitet och konsistens samtidigt som man säkerställer att Googles strikta riktlinjer för att skapa värdefullt användarfokuserat innehåll följs.

Hur man använder AI-innehåll utan att bli straffad

Utforska strategiska sätt att använda AI för att inspirera till innehåll, utforma ditt material effektivt och anpassa det på ett begripligt sätt för din målgrupp, samtidigt som du alltid håller dig à jour med de ständigt föränderliga riktlinjerna för sökmotorer.

Använd en AI Text Humanizer

Vår AI-textförbättrare höjer kvaliteten på din text till samma nivå som innehåll skrivet av en människa. Genom att klicka på "humanisera" elimineras all upptäckt av AI. Garanterar att din text kommer att passera genom AI-detektorer utan att upptäckas.

AI för inspiration till innehåll

Att använda AI för att inspirera till innehåll är en smart och effektiv strategi som används av många framgångsrika digitala marknadsförare. Det hjälper till att identifiera trendiga ämnen, publikintressen och relevanta nyckelord som kan förbättra innehållets övergripande kvalitet.

AI-verktyg som ChatGPT eller Claude2 använder naturlig språkbehandling för att skapa originaltexter utifrån givna uppmaningar och inspirerar skribenter med nya perspektiv. De analyserar data från olika källor på webben för att ge en mångsidig inblick i ett givet ämne.

Intressant nog är det inte bara text; AI kan också generera förslag på videominiatyrer och titlar! Men trots AI:s förmåga att automatisera processer är mänsklig inblandning fortfarande avgörande för att säkerställa äktheten i AI-genererat innehåll.

Utforma ditt innehåll

Att skapa en solid disposition för ditt AI-innehåll är lika viktigt som att planera en resa. Den styr skrivprocessen och vägleder dig från punkt A till B med tydlighet och målmedvetenhet. Genom att strategiskt strukturera dina huvudkoncept, underämnen och detaljer i ett organiserat format blir det lättare att behålla fokus medan du utarbetar det faktiska innehållet.

En effektiv strategi innebär att identifiera relevanta nyckelord och införliva dem i varje avsnitt genom att strikt följa Googles kvalitetsstandarder för sökintention. Använda AI-driven programvara som OpenAI eller GPT-3 kan hjälpa till att generera relevanta teman kring vilka en slagkraftig disposition kan utformas.

Målet är inte bara att ha sökordsrikt innehåll utan också att se till att det tillgodoser målgruppsfokuserade innehållsbehov utan att kompromissa med expertis eller användarfrågors relevans.

Anpassa innehållet efter målgruppen

Att skapa personligt innehåll är en viktig aspekt för att nå och engagera din publik. AI-genererat innehåll kan skräddarsys för att passa behov, intressen, språk, plats eller demografi för din specifika målgrupp.

Denna strategi bidrar till att förbättra användarupplevelsen och interaktionen med webbplatsen. Du kan använda kunddata från olika källor som analysverktyg, kundfeedback, interaktioner på sociala medier etc. för att justera din AI-drivna innehållsstrategi i enlighet med detta.

Rätt programvara för artificiell intelligensoptimering (AIO) gör underverk för detta ändamål eftersom den gör det möjligt att anpassa utdata enligt angivna instruktioner - anpassa utdata närmare användarnas sökintention och uppfylla Googles kvalitetsstandarder för E-A-T (Expertise, Authority, Trust).

Hålla sig uppdaterad med riktlinjer för sökmotorer

Att hålla jämna steg med utvecklingen av riktlinjerna för sökmotorer är avgörande för att effektivt kunna utnyttja AI-genererat innehåll. Google publicerar regelbundet uppdateringar av sina algoritmer och dessa kan avsevärt påverka hur webbplatser presterar på sökresultatsidorna.

Webbansvariga måste snabbt ta till sig dessa förändringar och anpassa sina strategier därefter, vilket kan innebära att man justerar den AI-teknik som används för att generera innehåll.

Att förstå Googles uppdatering av användbart innehåll är viktigt eftersom det understryker vikten av att skapa målgruppsspecifikt innehåll som tillfredsställer avsikterna och som också visar expertis.

Genom att behärska sökmotorreglerna upprätthålls en harmoni mellan den tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens och kraven på SEO-metoder.

AI-innehåll vs. automatiskt genererat innehåll

AI-innehåll och automatiskt genererat innehåll är i princip samma sak, men de har sina egna egenskaper och funktioner.

 • AI-innehåll bygger på sofistikerade algoritmer som OpenAI:s GPT3. Dessa algoritmer har tränats på massiva datamängder för att efterlikna mänskliga skrivstilar och generera originaltexter.
 • Som jämförelse kan en del automatiskt genererat innehåll använda en programmatisk metod. Det innebär vanligtvis mindre avancerade skript eller programmeringskoder som hämtar information från vissa källor eller databaser för att producera text.
 • En viktig skillnad ligger i nyanserna och komplexiteten i språkanvändningen. AI-system som GPT-3 kan förstå sammanhang, känslor, stil, ton och till och med humor, vilket gör resultatet mycket mer människoliknande.
 • Automatiska verktyg saknar i allmänhet detta djup eftersom de huvudsakligen omorganiserar befintliga fraser eller ersätter ord med synonymer utan att förstå det bredare sammanhanget eller betydelsen.

Framtiden för AI-innehåll och Googles föränderliga algoritmer

Framtidssäkra dina ord med undetectable.ai

AI-skapande av innehåll utvecklas snabbt i takt med att maskinmodeller som Undetectable AI blir allt mer avancerade. I kombination med AI-generativ text kan vårt verktyg producera högkvalitativa, kontextuellt relevanta artiklar som kan efterlikna mänskliga skrivstilar så övertygande att även Google och andra sökmotorer har svårt att skilja mellan dem.

Under tiden sitter Google inte overksamma; dess algoritmer fortsätter att utvecklas i ett försök att upprätthålla integriteten i sökresultaten. Framtida uppdateringar kommer sannolikt att fokusera mer på att förstå den nyanserade mänskliga kontakten i innehåll och hur väl det överensstämmer med användarens avsikt snarare än vem eller vad som skrev det.

Därför måste yrkesverksamma hålla sig uppdaterade inte bara med framstegen inom AI-genererad teknik utan också med förändringar i riktlinjerna för sökmotorer för att säkerställa att deras innehåll förblir synligt och livskraftigt.

Slutsats

Så bestraffar Google AI-innehåll? Ja, det gör det. Google fokuserar på innehåll som de anser vara icke-autogenererat. De hävdar att de inte bestraffar AI-genererat innehåll, utan snarare dåligt utformade texter. Men det har visat sig att AI-innehåll straffas.

Att använda rätt taktik för att förfina och optimera AI-innehåll kan därför leda till en kraftfull SEO- eller content marketing-strategi.

Straff för AI-innehåll: Vanliga frågor

Bestraffar Google AI-genererat innehåll
Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar sökmotoroptimering (SEO) för AI-innehåll?

E-E-A-T-parametrarna (etiskt producerat AI-innehåll av hög kvalitet), signaler om användarbeteende, funktioner för röstsökning och efterlevnad av Googles riktlinjer för webbansvariga är avgörande för SEO-rankningen.

Hur kan jag undvika innehållsbestraffningar när jag använder automatiska skrivverktyg som ChatGPT?

Att undvika plagiatkontroller och se till att AI-utgångar inte bidrar till skräppostklassificering kan uppnås genom korrekt granskning, redigering och optimeringsprocedurer utöver att använda en AI-detekteringsborttagare som Undetectable AI

Kan AI-innehåll som bygger på konversation förbättra användarnas interaktion och engagemang?

Absolut! Konversationsstil i genererad text, särskilt i chatbots, kan öka användarinteraktionerna; förtroendebyggande element som personliga berättelser förbättrar också den övergripande känsloåterkopplingen.

Finns det något sätt att undvika att bli upptäckt av Ai-detektorer och samtidigt förbättra min webbplats auktoritet?

Använd undetectable.ai för att undvika upptäckt. Använd strategier som backlink building, teknisk SEO och producera faktakontrollerat innehåll för de bästa oddsen för att öka auktoritet och ranking.

Odetekterbar AI (TM)