Straffer Google AI-innhold? Ja, og her er grunnen

Straffer Google AI-innhold eller ikke? Noen sier ja, andre sier nei? Men hva sier Google?

Tatt i betraktning at 88% av markedsførere mener at organisasjonen må øke bruken av automatisering og kunstig intelligens for å møte kundenes forventninger og forbli konkurransedyktig, er det viktig å vite om Google straffer AI-generert innhold eller ikke.

Det viktigste å ta med seg

 • Google bruker spesielle systemer for å finne innhold av lav kvalitet laget av kunstig intelligens.
 • AI kan bidra til å skape mer innhold, men det skal ikke virke eller føles autogenerert.
 • Hvis du vil unngå å bli straffet av Google, må du alltid sørge for at det AI-assisterte innholdet er skrevet på en måte som ligner på et menneske.

Google straffer AI-innhold: Sant eller usant?

google-penalizes-ai-content-7200239

Dette omfatter innhold med irrelevante søkeord, dårlig automatiserte oversettelser, AI-generering eller parafrasering av lav kvalitet og materiale som er hentet fra skraping uten å tilføre vesentlig verdi.

Hvis innholdet ditt ser ut som om det er "autogenerert", vil Google straffe det. Denne innsikten kommer direkte fra Googles dokumentasjon om retningslinjer for søppelpost, som du kan se her.

Straff for AI-innhold ifølge Google

Type AI-generert innholdStraffer Google?Årsaker til straffeforfølgelse
Tekst med irrelevante nøkkelordJaGir ingen mening for leseren, men inneholder søkeord
Maskinoversatt tekst uten menneskelig gjennomgangJaAutomatisert oversettelse uten menneskelig kuratering
Automatisert innhold av lav kvalitetJaGenereres uten hensyn til kvalitet eller brukeropplevelse
Innhold som bruker teknikker for synonymisering/parafraseringJaBruker automatisk synonymisering, parafrasering eller tilsløring.
Innhold fra skraping av feeder/søkeresultaterJaGenereres ved å skrape andre kilder uten å tilføre verdi.
Sammensatt innhold fra flere kilderJaKombinere innhold uten å tilføre tilstrekkelig verdi

Slik unngår du å bli straffet for bruk av AI

Google holder mange av sine forretningshemmeligheter hemmelig. Det er bare rimelig å anta at de bruker en eller annen form for AI-deteksjon i algoritmen for å identifisere spammy innhold. Men disse systemene kan også identifisere feil.

Hvis du bruker AI til å generere blogginnlegg eller nettsider, er en av de beste måtene du kan unngå å bli flagget på, å bruke en AI-teksthumaniserer som Undetectable AI.

I motsetning til vanlige omskrivere, Ikke påvisbar ai fjerner tekstvannmerker, samt AI-vektorer som deteksjonsalgoritmer ser etter, derav forskjellen mellom humanize og paraphraser, men vi skal snakke mer om det om en stund. La oss først bryte ned en del ting.

Forstå AI-generert innhold

AI-assistert innhold er i ferd med å effektivisere prosessen med å skape tekst på nettet. I stedet for at menneskelige skribenter møysommelig utformer hver eneste setning, kan programvareverktøy nå generere meningsfylt og sammenhengende skriftlig materiale.

Fra å gjennomføre omfattende research til å formulere velformulerte tekster, AI-verktøyene er utviklet med tanke på effektivitet og kvalitet.

Selv om denne teknologien kan høres skremmende eller upersonlig ut, er det viktig å vite at kunstig intelligens ikke helt erstatter behovet for mennesker. Faktisk utfyller disse avanserte verktøyene våre eksisterende evner ved å lette rutinemessige oppgaver som å generere utkast eller idémyldring.

I etterkant tar SEO-eksperter og redaktører over for å sikre at all produksjon oppfyller Googles retningslinjer og opprettholder et autentisk menneskelig uttrykk - noe som letter arbeidsmengden uten å gå på akkord med standardene.

Kan Google oppdage AI-innhold?

Google bruker avanserte algoritmer til å analysere nettinnhold, inkludert innhold generert av kunstig intelligens. Søkemotorgiganten bruker NLP-teknikker (Natural Language Processing), som er en undergruppe av kunstig intelligens, til å dechiffrere mønstre i språkbruken og finne den sannsynlige kilden til innholdet.

Det er dette systemet som potensielt kan identifisere innhold produsert ved hjelp av kunstig intelligens.

Ifølge AI-detektoren Originalitet.aivar det en høy korrelasjon mellom innhold som ble identifisert som AI-innhold som angivelig presterer dårligere på Google.

Selv om Google har sofistikerte deteksjonsmetoder, er det ikke et ufeilbarlig system. Teknologiske fremskritt innen kunstig intelligens har ført til en imponerende utvikling. Men hvis du har lurt på om Google straffer AI-innhold, har du nå svaret.

Omskrevet vs. menneskeliggjort innhold

Dagens kraftigste modeller - som f.eks. Ikke påvisbar AIkan generere svært nyansert og menneskelignende tekst som kan forvrenge resultatene fra disse deteksjonsverktøyene.

Parafraseringsverktøy som QuillBot har historisk sett blitt brukt til å spinne innhold, men Google har understreket at slik praksis fører til flagging og straff.

Hva gjør en AI-teksthumanisering Forskjellen er at utover parafrasering inkorporerer menneskelige skrivestiler, noe som er usannsynlig å oppdage, og derfor beskytter innholdet du legger ut.

Googles retningslinjer for AI-innhold

Autogenerert innhold faller inn under Googles retningslinjer for søppelpost som nevnt tidligere; nedenfor er et skjermbilde fra det direkte Google-dokumentet:

AI-innholdets innvirkning på SEO

Google har også fastsatt andre eksplisitte retningslinjer for AI-innhold som kan påvirke SEO.

 1. Googles retningslinjer for kvalitetsvurdering baserer vurderingene på E-A-T (ekspertise, autoritet, pålitelighet).
 2. Innhold av høy kvalitet prioriteres fremfor metoden for å skape det, i henhold til Googles oppdatering av nyttig innhold.
 3. Søkemotoren straffer ikke spesifikt AI-innhold, men retter seg mot dårlig innhold av lav kvalitet.
 4. Automatisk generert innhold anses som spamming og kan bli straffet.
 5. Innholdet skal tilfredsstille brukerens søkeintensjon og være målgruppefokusert.
 6. Duplikat eller overflødig innhold blir straffet av Google uansett om det er skrevet av mennesker eller generert av kunstig intelligens.
 7. Google fjernet en setning fra retningslinjene sine som krevde at innholdet skulle være "skrevet av mennesker", noe som indikerer en aksept for AI-generert materiale.

Denne delen tar for seg hvordan AI-generert innhold påvirker nettstedets rangering, og forklarer hvorfor kvalitet er viktigere enn kvantitet. Videre illustreres det ved hjelp av casestudier hvordan AI-manipulering av innhold påvirker søkemotoroptimalisering.

Kvalitet er viktigere enn kvantitet

Kvalitet går foran kvantitet når det gjelder AI-generert innhold. Googles algoritmer belønner relevant materiale av høy kvalitet som viser ekspertise og tilfredsstiller brukernes søkeintensjon.

Selv om det ikke er så omfangsrikt, kan et godt utformet innhold med inngående kunnskap utkonkurrere en større mengde materiale av lav kvalitet når det gjelder SEO-rangering. AI-verktøy kan bidra til å skape slikt kvalitetsinnhold på en effektiv måte, men det er ikke bare viktig å bruke disse verktøyene, men også å utnytte dem på en god måte for å skape fremragende innhold.

Casestudier av AI-innholdets ytelse

La oss se nærmere på noen konkrete eksempler for å forstå hvordan AI-generert innhold påvirker den virkelige verden.

SelskapBruk av kunstig intelligens i innholdsproduksjonResultater
Associated PressNyhetsorganisasjonen bruker kunstig intelligens til å generere økonomi- og sportsreportasjer.De økte innholdsproduksjonen med 12 ganger uten at det gikk på bekostning av kvalitet eller nøyaktighet.
ForbesForbes implementert kunstig intelligens for å finne ideer til innhold.AI-verktøyet gjorde innholdsproduksjonen raskere og mer effektiv ved å redusere researchtiden.
Washington PostThe Post bruker en AI-teknologi kalt Heliograf til å skrive nyhetssaker og innlegg i sosiale medier.Dette gjorde det mulig for dem å dekke et bredere spekter av nyheter og hendelser, og dermed utvide innholdstilbudet.
ReutersReuters bruker og tilbyr AI-assisterte funksjoner i nyhetsredaksjonen.Bruken av AI-verktøy økte innholdsproduksjonen betydelig, slik at selskapet kunne dekke flere saker.

Disse casestudiene viser at AI-innhold effektivt kan øke hastigheten og volumet på innholdsgenereringen samtidig som kvalitetsstandarden opprettholdes.

Straffer Google AI-innhold?

I denne delen ser vi nærmere på om Google straffer AI-generert innhold, gir innsikt fra ulike saker og undersøker de potensielle konsekvensene av disse straffene.

Scenarier basert på eksempler fra virkeligheten

Dette er noen av scenariene vi har observert på nært hold:

TilfelleType AI-innholdGoogles svar
Tilfelle 1Innhold som er skapt av kunstig intelligens uten menneskelig inngripen.Google oppdaget gjennom sine NLP-algoritmer at innholdet manglet dybdeforståelse og sammenheng, noe som resulterte i lavere rangering.
Tilfelle 2AI-generert innhold med redigering eller menneskeliggjøring.Google straffet ikke nettstedet fordi innholdet var av høy kvalitet og spesifikt rettet mot søkeintensjonen.
Tilfelle 3Overdreven bruk av ikke-menneskelig AI-generert innhold som mangler unikhet og kvalitet.Google straffet nettstedet hardt, noe som førte til et betydelig fall i nettstedets rangering.
Tilfelle 4Bruk av kunstig intelligens til å inspirere og skissere innhold.Google foretrakk denne tilnærmingen fordi den resulterte i målgruppespesifikt innhold av høy kvalitet som ble laget ved hjelp av C.R.A.F.T.-redigeringsrammeverket.

Dette illustrerer at Googles reaksjon på AI-generert innhold varierer sterkt. Den viktigste faktoren for Googles reaksjon ser ut til å være kvaliteten og relevansen til innholdet, ikke hvor det kommer fra. Det er derfor lurt å bruke AI-verktøy samtidig som man sørger for at innholdet holder høy kvalitet og er tilpasset målgruppen.

Mulige sanksjoner og deres konsekvenser

Hvis Google straffer AI-generert innhold, kan det få alvorlige konsekvenser for nettstedets synlighet og rangering. Hvis nettstedet ditt inneholder AI-innhold av lav kvalitet som er fylt med nøkkelord, er misvisende eller ikke gir verdi for brukerne, kan det bli straffet.

Slike sanksjoner kan føre til at nettsiden din synker i søkeresultatlistene (SERP), eller i verste fall blir helt avindeksert.

Konsekvensene strekker seg lenger enn bare tap av rangeringsposisjoner eller synlighet på nettet. En nedgang i SERP-rangeringene fører ofte til mindre organisk trafikk til nettstedet, noe som kan ha stor innvirkning på salg og inntekter for bedrifter som er svært avhengige av sin digitale tilstedeværelse.

For å gjenvinne den tapte troverdigheten og tilliten til et nettsted som har blitt straffet, kreves det en betydelig innsats for å forbedre kvaliteten og konsistensen på innholdet og samtidig sikre at Googles strenge retningslinjer for å skape verdifullt brukerfokusert innhold følges.

Slik bruker du AI-innhold uten å bli straffet

Utforsk strategiske måter å bruke kunstig intelligens til å inspirere til innhold, skissere materialet effektivt og tilpasse det på en forståelig måte til målgruppen, samtidig som du holder deg oppdatert på de stadig skiftende retningslinjene for søkemotorer.

Bruk en AI-teksthumanisator

Vår AI-teksthumanisering løfter tekstene dine til samme kvalitet som innhold skrevet av mennesker. Ved å klikke på "humanize" elimineres all deteksjon av AI. Garanterer at teksten din passerer gjennom AI-detektorer uten å bli oppdaget.

Du kan enkelt prøve Undetectable AI med widgeten nedenfor (kun på engelsk). Forbedre innholdet ditt sømløst og sørg for at det oppfyller E-A-T-prinsippene samtidig som du opprettholder autentisiteten. Prøv det nå!

Klassifisert som #1 AI-detektor av Forbes

AI for inspirasjon til innhold

Å bruke kunstig intelligens til å inspirere til innhold er en smart og effektiv strategi som mange vellykkede digitale markedsførere benytter seg av. Det hjelper deg med å identifisere populære temaer, publikumsinteresser og relevante nøkkelord som kan forbedre den generelle kvaliteten på innholdet.

AI-verktøy som ChatGPT eller Claude2 bruker naturlig språkbehandling til å lage originale tekster basert på gitte spørsmål, og inspirerer skribenter med nye perspektiver. De analyserer data fra ulike kilder på nettet for å gi variert innsikt i et gitt tema.

Interessant nok er det ikke bare tekst; AI kan også generere forslag til miniatyrbilder og titler på videoer! Til tross for AI-teknologiens evne til å automatisere prosesser, er det likevel viktig med menneskelig involvering for å sikre at det AI-genererte innholdet er autentisk.

Skissere innholdet ditt

Å lage en solid disposisjon for AI-innholdet ditt er like viktig som å planlegge en biltur. Den styrer skriveprosessen og leder deg fra punkt A til B på en tydelig og målrettet måte. Ved å strukturere hovedkonsepter, undertemaer og detaljer i et organisert format blir det lettere å holde fokus mens du skriver selve innholdet.

En effektiv strategi innebærer å identifisere relevante søkeord og innlemme dem i hver seksjon i henhold til Googles kvalitetsstandarder for søkeintensjon. Ved hjelp av AI-drevet programvare som OpenAI eller GPT-3 kan bidra til å generere relevante temaer som kan danne grunnlaget for en slagkraftig disposisjon.

Det handler ikke bare om å ha innhold som er rikt på nøkkelord, men også om å sørge for at det dekker publikums behov for innhold uten at det går på bekostning av ekspertise eller relevans for brukernes spørsmål.

Tilpasse innholdet til målgruppen

Å skape personlig tilpasset innhold er et viktig aspekt for å nå ut til og engasjere målgruppen din. AI-generert innhold kan skreddersys for å dekke behovene, interessene, språkstilen, stedet eller demografien til den spesifikke målgruppen din.

Denne strategien bidrar til å forbedre brukeropplevelsen og interaksjonen med nettstedet. Du kan bruke kundedatapunkter fra ulike kilder, for eksempel analyseverktøy, tilbakemeldinger fra kunder, interaksjoner i sosiale medier osv. for å tilpasse den AI-drevne innholdsstrategien din deretter.

Riktig programvare innen kunstig intelligens-optimalisering (AIO) gjør underverker for dette formålet, ettersom den gjør det mulig å tilpasse utdataene i henhold til spesifiserte instruksjoner - slik at utdataene i større grad samsvarer med brukernes søkeintensjon og tilfredsstiller Googles kvalitetsstandarder for E-A-T (Expertise, Authority, Trust).

Hold deg oppdatert på søkemotorenes retningslinjer

For å kunne utnytte AI-generert innhold på en effektiv måte er det avgjørende å holde tritt med utviklingen av retningslinjene for søkemotorer. Google utgir jevnlig oppdateringer til algoritmene, og disse kan ha betydelig innvirkning på resultatene til nettsteder på søkeresultatsidene.

Nettredaktører må raskt ta inn over seg disse endringene og tilpasse strategiene sine deretter, noe som kan innebære å justere AI-teknologien som brukes til å generere innhold.

Det er viktig å forstå Googles nyttige innholdsoppdatering, da den understreker viktigheten av å skape målgruppespesifikt, intensjonstilfredsstillende innhold som også viser ekspertise.

I bunn og grunn handler det om å mestre søkemotorens regler for å opprettholde en harmoni mellom den teknologiske utviklingen innen kunstig intelligens og kravene til SEO-praksis.

AI-innhold vs. automatisk generert innhold

AI-innhold og automatisk generert innhold er egentlig det samme, men de har hver sine egenskaper og funksjoner.

 • AI-innhold baserer seg på avanserte algoritmer som OpenAIs GPT3. Disse algoritmene har blitt trent på enorme datasett for å etterligne menneskelige skrivestiler og generere originale tekststykker.
 • Til sammenligning kan en del automatisk generert innhold ha en programmatisk tilnærming. Det innebærer vanligvis mindre avanserte skript eller programmeringskoder som henter informasjon fra bestemte kilder eller databaser for å produsere tekst.
 • En viktig forskjell ligger i nyansene og kompleksiteten i språkbruken. AI-systemer som GPT-3 kan forstå kontekst, følelser, stil, tone og til og med humor, noe som gjør resultatet mye mer menneskelig.
 • Automatiske verktøy mangler vanligvis denne dybden, ettersom de hovedsakelig omorganiserer eksisterende fraser eller erstatter ord med synonymer uten å forstå den bredere konteksten eller betydningen.

Fremtiden for AI-innhold og Googles algoritmer i stadig utvikling

Fremtidssikre ordene dine med undetectable.ai

Produksjon av AI-innhold utvikler seg raskt etter hvert som maskinmodeller som Undetectable AI blir stadig mer avanserte. Kombinert med AI-generativ tekst er verktøyet vårt i stand til å produsere kontekstuelt relevante artikler av høy kvalitet som etterligner menneskelige skrivestiler så overbevisende at selv Google og andre søkemotorer har problemer med å skille mellom dem.

I mellomtiden sitter ikke Google stille i båten; algoritmene fortsetter å utvikle seg i et forsøk på å opprettholde integriteten til søkeresultatene. Fremtidige oppdateringer vil sannsynligvis fokusere mer på å forstå det nyanserte, menneskelige preget i innholdet og hvor godt det stemmer overens med brukernes intensjoner enn på hvem eller hva som har skrevet det.

Derfor må fagpersoner holde seg oppdatert ikke bare på utviklingen innen AI-generert teknologi, men også på endringer i søkemotorenes retningslinjer for å sikre at innholdet deres forblir synlig og levedyktig.

Konklusjon

Straffer Google AI-innhold? Ja. Google fokuserer på innhold som de anser som ikke-autogenerert. De hevder at de ikke straffer AI-generert innhold, men heller dårlig utformede tekster. Men det har vist seg at AI-innhold blir straffet.

Hvis du bruker de riktige taktikkene for å forbedre og optimalisere AI-innhold, kan det derfor føre til en effektiv SEO- eller innholdsmarkedsføringsstrategi.

Straffer for AI-innhold: Vanlige spørsmål og svar

Straffer Google AI-generert innhold?
Hva er de viktigste faktorene som påvirker søkemotoroptimalisering (SEO) for AI-innhold?

E-E-A-T-parametrene (etisk produsert AI-innhold av høy kvalitet), signaler om brukeratferd, stemmesøkfunksjoner og overholdelse av Googles retningslinjer for nettredaktører er avgjørende for SEO-rankingen.

Hvordan kan jeg unngå innholdsstraff når jeg bruker automatiske skriveverktøy som ChatGPT?

Du kan unngå plagiatkontroller og sørge for at AI-resultater ikke bidrar til spam-klassifisering ved å gjennomgå, redigere og optimalisere dem på riktig måte, i tillegg til å bruke en AI-deteksjonsfjerner som Undetectable AI..

Kan dialogbasert AI-innhold forbedre brukernes interaksjon og engasjement?

Absolutt! Konversasjonell stil i generert tekst, spesielt i chatbots, kan øke brukerinteraksjonen, og tillitsskapende elementer som personlige historier kan også bidra til å forbedre den generelle stemningen.

Finnes det en måte å unngå å bli oppdaget av Ai-detektorer og samtidig forbedre nettstedets autoritet?

Bruk undetectable.ai for å unngå å bli oppdaget. Bruk strategier som bygging av tilbakekoblinger, teknisk SEO og produksjon av faktasjekket innhold for å øke autoriteten og rangeringen.

Uoppdagbar AI (TM)