Kuinka kirjoittaa vakuuttava essee: Vinkit ja vaiheet

Esseen kirjoittaminen ei ole aivan kaikkien suosikkiasioiden listan kärjessä. Kaikki nykyiset tai entiset opiskelijat voivat todistaa tämän tunteen. Esseen kirjoittaminen voi olla stressaava ja ahdistusta aiheuttava kokemus. Mutta jos ymmärrät, miten kirjoitetaan vakuuttava essee, joka herättää opettajan uteliaisuuden ja huomion, se voi muuttaa kaiken tämän. 

Vakuuttavan esseen kirjoittamisen ei tarvitse olla negatiivinen kokemus, jota pelätään tai jota viivytellään viimeiseen asti. Se voi olla hieno oppimiskokemus, joka tuottaa hienoja tuloksia valmiissa tuotteessa, jos osaat kirjoittaa vakuuttavan esseen alusta alkaen. 

Mikä on vakuuttava essee? 

Vakuuttava essee on essee, joka ei vain kiinnitä ihmisen huomiota vaan myös opettaa hänelle jotakin, joka kiehtoo häntä ajatuksia herättävällä tavalla. Vakuuttava essee pystyy tekemään tämän samalla, kun se esittää lukijalle vankkoja perusteluja ja tietoja aiheesta, jotka valaisevat aihetta kokonaan uudessa valossa. 

On eri asia kirjoittaa niin paljon kuin mahdollista, jotta saavutetaan haluttu sanamäärä. On eri asia laatia paperi, joka vakuuttaa lukijan tai saa hänet kyseenalaistamaan jo olemassa olevan tietämyksensä aiheesta ja näkemään asiat eri tavalla. 

Vakuuttavan esseen kirjoittaminen on tehokas taito, joka on hyvä olla hallussa akateemisessa maailmassa ja joka voidaan helposti siirtää myöhemmin työelämään. Ymmärrys siitä, mitä tarvitaan vakuuttavaan kirjoittamiseen ja yleisön vangitsemiseen vakuuttavilla argumenteilla ja proosalla, on supervoima nyky-yhteiskunnassa, kun otetaan huomioon, että niin monet ihmiset yksinkertaisesti keksivät mahdollisimman nopeasti ja ajattelemattomasti, jotta he pääsisivät sanamääriin ja aikatauluihin. 

Mitkä ovat vakuuttavan esseen kolme osatekijää?

Jos et ymmärrä vakuuttavan esseen kirjoittamisen keskeisiä osatekijöitä, et ehkä pysty tuottamaan todella mukaansatempaavaa ja vakuuttavaa kokemusta. Hyvä kirjoittaja ei ole vain hyvä sanojen kanssa, vaan kyse on myös siitä, että ymmärrät, miten laatia tarina ja kertoa se tavalla, joka luo syvän yhteyden lukijaan. 

Tarinankerronta ei ole vain fiktiota. Yhteyden luominen lukijaan on mahdollista riippumatta siitä, millaista aihetta tai kirjoituksen muotoa työstät, olipa kyseessä novelli tai essee. Ihmiset ovat synnynnäisesti kiinnostuneita tarinankerronnasta, se on ollut osa ihmiskuntaa alusta asti. Sen ymmärtäminen, miten kertoa tarina ja sisällyttää vakuuttamisen keskeiset elementit vakuuttavan esseen luomiseksi, on siis tärkeää syvälle juurtuneella inhimillisellä tasolla. 

Ethos

Uskottavuus on avainasemassa. Lukijat haluavat tietää, että kirjoittaja on uskottava, kun he käyttävät sisältöä. Esseetä lukiessaan lukija haluaa tietää, että kirjoittaja on hankkinut oikeat tiedot oikeista paikoista ja tehnyt riittävästi tutkimusta luodakseen arvokkaan, tosiasioihin perustuvan ja vakuuttavan teoksen. Etiikka on prosessi, jossa uskottavuutta ja luottamusta välitetään paitsi olemalla arvovaltainen kirjoittaessaan hankkimalla uskottavia tietoja myös varmistamalla, että kirjoitus on kunnossa, että siinä ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä ja että esseen rakenne ja sisältö ovat vakuuttavia ja lukemiseen käytetyn ajan arvoisia.

Pathos

Erityisten tunteiden herättäminen lukijassa voi luoda yhteyden tavalla, joka saa lukijan tuntemaan sen, mitä haluat hänen tuntevan. Voit herättää tiettyjä tunteita käyttämällä tiettyjä sanoja tai kertomalla tarinoita, jotka psykologisesti ja emotionaalisesti asettavat lukijasi samalle sivulle kanssasi ja saavat hänet tuntemaan ja uskomaan viestin tai väitteen, jonka välität kirjoituksessasi. Pathos on se, mikä saa monet sosiaalisen median viestit leviämään, sillä se luo yhteyden ihmisiin syvällä tasolla hyödyntämällä inhimillisiä tunnereaktioita, kuten vihaa, iloa, empatiaa, turhautumista tai huumoria. 

Logot

Tunteisiin vetoaminen paatoksella on hyvin tärkeää. Mutta sinun on myös vedottava ihmisen loogisiin aivoihin. Logos on tapa, jolla vetoat logiikkaan vakuuttavassa pyrkimyksessäsi. Tätä varten sinun on esitettävä kristallinkirkkaita ja järkeviä argumentteja. Käyttämällä tilastoja, lainauksia ja faktoja kirjoituksessasi on paljon helpompi vedota ihmisen loogiseen puoleen. Selkeiden yhteyksien luominen historiallisten tietojen tai analogioiden avulla, kun väitteissäsi ei ole aukkoja, parantaa huomattavasti lukukokemusta yleisössäsi ja lisää uskottavuuttasi luotettavana lähteenä ja kirjoittajana. 

Mitkä ovat parhaat vinkit vakuuttavan ja vakuuttavan esseen kirjoittamiseen?

Jälleen kerran, et ole vain heittämässä sanoja paperille saavuttaaksesi sanamäärän tai määräajan. Luot vakuuttavan esseen, joka luo yhteyden lukijaan ja saa aikaan tietyn ja halutun tuloksen. Sinun on suunniteltava asia sen mukaisesti. 

Vakuuttavan esseen laatiminen ei ole mahdollista ilman oikeiden vaiheiden toteuttamista. Et saavuta haluamaasi, jos vain istut alas ja alat kirjoittaa. Jotta voit kirjoittaa vakuuttavan esseen, sinun kannattaa toteuttaa seuraavat vaiheet parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. 

Luo hahmotelma

Suunnittele ensin ideasi ja esseen rakenne. Rakenna rakenne johdannon, rungon ja päätelmän tärkeimpien alaotsikoiden avulla. Kun olet saanut nämä valmiiksi, aloita kunkin osion täsmentäminen luettelopisteillä ja argumenteilla, joita aiot käsitellä. 

Kirjoita tarkoituksella

Kirjoittamisellasi on oltava tarkat tavoitteet mielessäsi. Ymmärrä tarkalleen, mitä haluat välittää ja mitä asioita tai väitteitä haluat esittää. Jos sinulla ei ole niitä johtotähtenäsi, kävelet viidakossa ilman kompassia. 

Kirjoita aidosti

Vältä pörröisyyttä ja täyteaineita. Ole tarkka ja rehellinen. Kun kirjoitat vakuuttavan esseen, ajatuksena on saada lukija vakuuttuneeksi ja vakuuttuneeksi, ei tylsistyttää häntä tai menettää häntä höpöttelemällä. Asetu lukijan asemaan kirjoittaessasi ja kuvittele, että käytät näitä ajatuksia ensimmäistä kertaa. 

Vakuuttelutekniikoiden integrointi

Sisällytä vakuuttamisen keskeiset elementit kirjoittamisprosessiin, jotta voit luoda lukijaan yhteyden emotionaalisesti ja loogisesti. Eetoksen, paatoksen ja logoksen hyödyntäminen antaa sinulle valtavan kilpailuedun kirjoituksessasi ja tekee siitä sellaisen, että pystyt vakuuttamaan ja vakuuttamaan helposti. 

Hyväksy tarkistukset

Tarkista säälimättä. Varmista, että esityksesi on viimeistelty ja että siinä ei ole virheitä, aukkoja perusteluissasi tai muuta tarpeetonta roskaa. Ota eetos mukaan tarkistamiseen, jotta varmistat, että olet mahdollisimman uskottava ja luotettava. 

Vakuuttavan esseen kirjoittamisen vaiheet

Nyt kun sinulla on hyviä vinkkejä siitä, miten kirjoitat vakuuttavan esseen, meidän on puhuttava siitä, miten saat työn tehtyä. Oikeiden vaiheiden ottaminen käyttöön, jotta voit kulkea oikeaa tietä esseen kirjoittamiseen, on avainasemassa, ja se auttaa sinua tulemaan paremmaksi, vahvemmaksi ja vakuuttavammaksi kirjoittajaksi. 

Vaihe 1: Järjestä ajatuksesi (aivoriihi).

Sinun on järjestettävä ajatuksesi aiheesta, ennen kuin edes aloitat tutkimustyön, saati sitten kirjoittamisen. Kaikki ennakkokäsitykset tai -ajatukset on lueteltava, jotta voit myöhemmin tunnistaa, mitä ajattelit aiheesta, ja ymmärtää paremmin, mitä muut ihmiset saattavat ajatella siitä ennen kirjoituksesi lukemista. Kun olet selvittänyt kaikki ajatuksesi ja laatinut konkreettisen idealuettelon, olet valmis aloittamaan tutkimustyön.

Vaihe 2: Aiheen tutkiminen

Tutkimusvaihe on perusta. Ilman syvällistä sukellusta ja aiheen tutkimista sisältä ja ulkoa, et koskaan pysty kirjoittamaan vakuuttavaa esseetä. Kokoa mahdollisimman paljon tilastoja, faktoja, lähteitä, väitteitä ja tutkimuksia, jotka auttavat sinua luomaan esseen, joka on sekä vakuuttava että vakuuttava. Ilman oikeiden lähteiden mainitsemista tai omien väitteidesi ja ajatustesi tukemista tosiasioihin perustuvilla ja luotettavilla tiedoilla olet hukassa. On tärkeää käyttää aikaa tutkimukseen ja koota mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa ennen kirjoittamisen aloittamista.

Vaihe 3: Kehitä väitelause

Teesilausuma on esseesi pääajatus, ja siitä käy ilmi tärkein asia tai väite, jonka aiot esittää. Teesi lisätään johdannon loppuun, ja se johdattelee kaikkiin tekstirungossa esittämiisi kohtiin ja väitteisiin, jotka tukevat teesissä esitettyä pääasiallista kantaasi. Vahvan teesin luominen ennen kirjoittamista on tärkeää, ja se auttaa ohjaamaan loput prosessista, jotta voit kirjoittaa mahdollisimman vakuuttavan esseen. 

Vaihe 4: Johdannon kirjoittaminen

Jos menetät ihmisiä esittelyssä, olet pulassa. Vahva ja kiehtova johdanto muuttaa pelin, ja se on ainoa tapa, jolla voit kiinnittää lukijasi huomion. Luominen loistava koukku esseesi johdannossa ennen kuin lisäät väitelauseen, lukija sitoutuu jo varhain ja saa kiinnostuksensa herätettyä niin, että hän ei halua lopettaa lukemista. 

Vaihe 5: Esseen rungon kirjoittaminen

Runko on esseen pisin osa, ja se on jaettu eri kappaleisiin. Tyypillisesti essee koostuu viidestä kappaleesta, joista kolme muodostaa rungon. Johdanto ja johtopäätös ovat kaksi muuta. Rungon jokaisessa kappaleessa olisi keskityttävä eri seikkoihin ja argumentteihin, jotka tukevat teesipäätelmääsi ja esittävät selkeästi ne seikat, jotka haluat esittää vakuuttavalla esseelläsi. 

Vaihe 6: Johtopäätösten kirjoittaminen

Yhteenvedossa on esitettävä lyhyt yhteenveto esseestäsi ja samalla vahvistettava koko esseen aikana esittämiäsi väitteitä ja pääkohtia. Vahva loppukappale auttaa sinua lopettamaan esseesi ryminällä. Sinun ei kannata kiirehtiä päättelyä tai ottaa sitä yhtä vakavasti kuin esseen muuta osaa. Viimeinen asia, jonka haluat tehdä, on menettää lukijan mielenkiinnon matkan lopussa. Haluat, että hän lukee esseen loppuun ja tuntee olonsa inspiroituneeksi ja pakotetuksi. Johtopäätös on paikka, jossa voit tehdä sen. 

Päätelmä

Esseiden kirjoittamisen ei tarvitse olla jotain, jota pelkäät tehdä. Vaikka esseet voivat aiheuttaa paljon ahdistusta tehtävän suorittamiseen tarvittavan kovan työn vuoksi, kun sinulla on vankka käsitys prosessista, se tekee kokemuksesta kevyemmän ja tehokkaamman. 

Oikeiden vaiheiden noudattaminen ja oikean kaavan toteuttaminen tekee siitä niin, että aina kun sinulla on essee kirjoitettavana, prosessi sujuvoituu ja lopputulos on paljon parempi.

Havaitsematon AI (TM)