Hur man kringgår GPTZero AI-detektering [2024]

De senaste framstegen inom artificiell intelligens (AI) har lett till utvecklingen av verktyg som ChatGPT som kan generera mycket realistiskt textinnehåll. Detta har lett till ett behov av effektiva AI-detekteringsmekanismer för att skilja maskingenererat innehåll från mänskligt skriven text. 

En populär AI-detektor är GPTzero. Men hur effektivt är det egentligen? 

Upptäcker GPTZero AI-genererat innehåll på ett korrekt sätt? Idag ska vi djupdyka i ett experiment som testar AI:s förmåga att överlista GPTZero och ge insikter om hur exakta och tillförlitliga AI-detektormekanismerna är.

Enligt våra tester kunde GPTzero inte upprätthålla noggrannheten när Undetectable AI användes.

Om du hellre vill se demonstrationen av vårt test kan du kolla in videon nedan:

Kringgå GPTZero-processen

Kringgå GPTZero AI-detektering

Steg Beskrivning Resultat
1. Generering av AI-innehåll Använd ChatGPT för att skapa ett e-postmeddelande med en begäran om förbättrade AI-detekteringsfunktioner. Genererat innehåll med AI-egenskaper.
2. Initialt detekteringstest Kör det genererade innehållet genom ett detekteringsverktyg för odetekterbar AI. Innehåll som flaggas som AI-genererat.
3. GPTZeros omdöme Skicka innehåll till GPTZero för utvärdering. GPTZero upptäcker en 96% sannolikhet för AI-generering.
4. Förmänskligande av AI-innehåll Ändra innehållet med hjälp av Undetectable.ai så att det låter mer mänskligt. Innehållet låter naturligt och mindre maskinellt.
5. Ny utvärdering av GPTZero Skicka det humaniserade innehållet till GPTZero igen. Sannolikheten för AI-generering sjunker till 12%, klassificerat som mänskligt skrivet.
6. Upprepning av testet Upprepa testet med annat AI-genererat innehåll. Efter humanisering sjunker GPTZeros detektionsförtroende till 7%, eftersom AI-innehåll misstas för mänskligt arbete.

Kärnan i vårt experiment kretsar kring ett enkelt men talande test: Kan icke detekterbart AI-innehåll förbi GPTZeros granskning? Spoilervarning: det kan den absolut göra.

Här är den detaljerade steg-för-steg-beskrivningen av den process vi följde:

1. Generering av AI-innehåll med hjälp av ChatGPT

Vi började med att ge ChattGPT för att skapa ett e-postmeddelande med en begäran om förbättrad AI-detekteringsförmåga. Detta första steg gav oss ett basdokument som i sig var stämplat med AI:s syntaktiska och stilistiska kännetecken.

ChatGPT skärmdump

2. Initialt detekteringstest

Det genererade innehållet kördes först genom Odetekterbar AI-detektor verktyg för att kontrollera om det kunde flaggas som AI-genererat. Som förväntat upptäcktes ChatGPT-innehållet som sådant.

Undetectable.ai (AI-detektor) skärmdump

3. GPTZeros omdöme

Därefter skickade vi samma innehåll till GPTZero, som gav ett utslag: 96% sannolikhet för att vara AI-genererat. Detta bekräftade effektiviteten hos GPTZero när det gäller att identifiera AI-skapat innehåll - åtminstone initialt.

GPTzero resultat. Skärmdump

4. Förmänskligande av AI-innehåll

Därefter använde vi verktyget Undetectable.ai för att göra innehållet mänskligare och finjustera det så att det lät mer naturligt och mindre maskinlikt. 

Detta steg är viktigt, eftersom det inte bara handlar om omformulering eller redigering utan om en omfattande omarbetning för att efterlikna mänskliga skrivmönster.

Undetectable.ai humanizer skärmdump

5. Ny utvärdering av GPTZero

Efter humaniseringen förändrades GPTZeros bedömning drastiskt. Sannolikheten för att innehållet var AI-genererat sjönk till 12%, vilket effektivt klassificerade det som mänskligt skrivet. 

GPTzero bypass-resultat

Undetectable.ai visade sig kunna kringgå AI-detektorn GPTzero. Detta visar att även om GPTzero ibland är korrekt, är det inte den mest korrekta AI-detektorn som finns.

6. Upprepning av testet

För att säkerställa att våra resultat inte var en slump replikerade vi testet med en annan uppsättning AI-genererat innehåll: en uppsats om etiken i AI. 

ChatGPT essä skärmdump

Den första upptäckten av GPTZero indikerade en 82% sannolikhet för AI-författarskap. 

Hur man kringgår GPTZero AI-detektering [2024] Hur man kringgår GPTzero

Men efter att ha använt Humaniseringsprocessen för Undetectable.aisjönk GPTZeros detektionsförtroende avsevärt, vilket återigen misstog AI-innehåll för mänskligt arbete.

Som du kan se markerade GPTzero innehållet i Undetectable AI som mestadels mänskligt och endast 6% AI-genererat:

Undetectable.ai kringgår GPTzero (skärmdump)

Mekaniken bakom "humanisering" av AI-innehåll

Den AI humanisering processen är inte bara en ytlig redigering. Det handlar om en omfattande analys och modifiering av innehållet för att undvika AI:s detekteringsalgoritmer. 

Denna process förfinas genom testning mot befintliga detektionsmodeller, vilket säkerställer att resultatet efterliknar mänskliga skrivstilar.

Variationen i bearbetningstid, från några sekunder till cirka tio sekunder, återspeglar komplexiteten och djupet i den analys som krävs för att omvandla AI-genererat innehåll till något som inte går att skilja från mänskligt arbete.

Är du redo att uppleva skillnaden? Prova widgeten Undetectable AI nedan snabbt och enkelt (endast på engelska). Skriv bara in din text och se hur den kan förändra ditt skrivande!

Betygsatt #1 AI-detektor av Forbes

Konsekvenser och etiska överväganden

Detta experiment väcker flera viktiga frågor om effektiviteten hos AI-detekteringsverktyg som GPTZero. 

Om AI-genererat innehåll enkelt kan modifieras för att undgå upptäckt, vad innebär detta för framtiden för AI-detektering, eller ens deras nuvarande existens? 

Slutsats: Ett katt-och-råtta-spel

  • Vår forskning om att kringgå GPTZeros AI-detektering avslöjar en dynamisk och pågående katt-och-råtta-lek mellan AI-innehållsskapare och AI-detekteringsverktyg. 
  • Även om verktyg som GPTZero blir alltmer sofistikerade när det gäller att identifiera AI-genererat innehåll, visar förmågan att "förmänskliga" AI-innehåll på ett betydande kryphål i de nuvarande detekteringsmekanismerna. 
  • I takt med att AI fortsätter att utvecklas kommer också strategierna för att upptäcka och undvika AI att utvecklas, vilket understryker behovet av kontinuerlig innovation inom AI-detekteringsteknik.
En man och en AI-robot.

I grund och botten är frågan om GPTZeros noggrannhet komplex. Även om den visar en hög grad av skicklighet när det gäller att upptäcka vissa typer av AI-genererat innehåll, visar vårt experiment att med rätt modifieringar kan AI-innehåll fortfarande slinka igenom sprickorna och vara helt omöjligt att upptäcka. 

GPTzero Fördelar och nackdelar

Proffs:

  • 👍 fungerar ibland
  • 👍 Gratis för några få detektioner

Kons:

  • ❌ Ingen tillförlitlig detektering
  • ❌ Kostar pengar att använda efter några skanningar
  • ❌ Kan enkelt kringgås genom att använda Undetectable.ai

FAQ: Kringgå GPTZero AI-detektering

FrågaSvar
Vad är GPTZero?GPTZero är ett AI-detekteringsverktyg som är utformat för att skilja maskingenererat innehåll från mänskligt skriven text.
Hur effektiv är GPTZero?Även om GPTZero ibland kan upptäcka AI-genererat innehåll på ett korrekt sätt, har det visat sig ha svårt att hantera innehåll som modifierats av verktyg som Undetectable AI.
Kan AI-innehåll kringgå GPTZeros detektering?Ja, AI-innehåll, särskilt när det humaniseras av verktyg som Undetectable AI, kan kringgå GPTZeros detektering, vilket visades under vår tidstestning.
Vad innebär det att "humanisera" AI-innehåll?"Humanisering" innebär en omfattande analys och modifiering av AI-genererat innehåll för att låta mer naturligt och efterlikna mänskliga skrivmönster, vilket gör det omöjligt för AI-detekteringsverktyg som GPTZero att upptäcka.
Vilka är konsekvenserna av detta experiment?Detta experiment väcker frågor om den nuvarande och framtida effektiviteten hos AI-detekteringsverktyg och belyser den pågående katt-och-råtta-leken mellan AI-innehållsskapare och AI-detekteringstekniker.
Är GPTZero den mest exakta AI-detektorn som finns?Våra resultat tyder på att GPTZero inte är den mest exakta AI-detektorn som finns tillgänglig, eftersom den inte lyckades upprätthålla noggrannheten mot innehåll som modifierats av Undetectable AI.
Vad säger experimentet om AI-detektering?Slutsatsen av experimentet är att även om AI-detekteringsverktygen utvecklas, utgör möjligheten att modifiera AI-innehåll för att kringgå dessa verktyg en betydande utmaning, vilket understryker behovet av kontinuerlig innovation inom AI-detekteringsteknik.
GPTzero FAQ-tabell
Odetekterbar AI (TM)