Slik omgår du GPTZero AI-deteksjon [2024].

Nyere fremskritt innen kunstig intelligens (AI) har ført til utviklingen av verktøy som ChatGPT, som kan generere svært realistisk tekstinnhold. Dette har ført til et behov for effektive deteksjonsmekanismer for kunstig intelligens for å skille maskingenerert innhold fra tekst skrevet av mennesker. 

En populær AI-detektor er GPTzero. Men hvor effektivt er det egentlig? 

Oppdager GPTZero AI-generert innhold på en nøyaktig måte? I dag dykker vi ned i et eksperiment som tester AIs evne til å overliste GPTZero, og som gir innsikt i nøyaktigheten og påliteligheten til AI-detektormekanismer.

Ifølge testene våre klarte ikke GPTzero å opprettholde nøyaktigheten når Undetectable AI ble brukt.

Hvis du heller vil se demonstrasjonen av testen vår, kan du se videoen nedenfor:

Omgå GPTZero-prosessen

Omgåelse av GPTZero AI-deteksjon

Trinn Beskrivelse Resultat
1. Generering av AI-innhold Bruk ChatGPT til å opprette en e-post der du ber om forbedrede AI-deteksjonsfunksjoner. Generert innhold med AI-egenskaper.
2. Første deteksjonstest Kjør det genererte innholdet gjennom et Undetectable AI-detektorverktøy. Innhold flagget som AI-generert.
3. GPTZeros dom Send inn innhold til GPTZero for evaluering. GPTZero registrerer en 96% sannsynlighet for AI-generering.
4. Menneskeliggjøring av AI-innholdet Endre innholdet ved hjelp av Undetectable.ai slik at det høres mer menneskelig ut. Innholdet høres naturlig og mindre maskinelt ut.
5. Ny evaluering av GPTZero Send det humaniserte innholdet til GPTZero igjen. Sannsynligheten for AI-generering synker til 12%, klassifisert som menneskeskrevet.
6. Replikering av testen Gjenta testen med annet AI-generert innhold. Etter menneskeliggjøring synker GPTZeros deteksjonssikkerhet til 7%, og AI-innhold forveksles med menneskelig arbeid.

Kjernen i eksperimentet vårt dreier seg om en enkel, men talende test: Kan Ikke påvisbart AI-innhold omgå GPTZeros kontroll? Spoiler alert: det er absolutt mulig.

Her er en detaljert trinnvis visuell oversikt over prosessen vi fulgte:

1. Generere AI-innhold ved hjelp av ChatGPT

Vi begynte med å gi ChatGPT til å utforme en e-post med en forespørsel om forbedret AI-deteksjon. Dette første trinnet ga oss et grunnlagsdokument som i seg selv var preget av AIs syntaktiske og stilistiske kjennetegn.

Skjermbilde av ChatGPT

2. Første deteksjonstest

Det genererte innholdet ble først kjørt gjennom Udetekterbar AI-detektor verktøyet for å sjekke om det kunne flagges som AI-generert. Som forventet ble ChatGPT-innholdet oppdaget som sådan.

Skjermbilde av Undetectable.ai (AI-detektor)

3. GPTZeros dom

Deretter sendte vi det samme innholdet til GPTZero, som ga en dom: 96% sannsynlighet for å være AI-generert. Dette bekreftet at GPTZero er effektiv når det gjelder å identifisere AI-skapt innhold - i hvert fall i første omgang.

GPTzero-resultater. Skjermbilde

4. Menneskeliggjøring av AI-innholdet

Deretter brukte vi verktøyet Undetectable.ai til å menneskeliggjøre innholdet, slik at det hørtes mer naturlig og mindre maskinelt ut. 

Dette trinnet er viktig, for det innebærer ikke bare omformulering eller redigering, men en omfattende revisjon for å etterligne menneskelige skrivemønstre.

Undetectable.ai humanizer-skjermbilde

5. Ny evaluering av GPTZero

Etter humaniseringen endret GPTZeros vurdering seg drastisk. Sannsynligheten for at innholdet var AI-generert falt til 12%, noe som betyr at det ble klassifisert som menneskeskrevet. 

GPTzero bypass-resultater

Undetectable.ai demonstrerte evnen til å omgå GPTzeros AI-detektor. Dette viser at selv om GPTzero noen ganger er nøyaktig, er det ikke den mest nøyaktige AI-detektoren som finnes.

6. Replikering av testen

For å forsikre oss om at funnene våre ikke var en tilfeldighet, gjentok vi testen med et annet sett med AI-generert innhold: et essay om etikken rundt AI. 

Skjermbilde av ChatGPT-essay

Den første deteksjonen av GPTZero indikerte en sannsynlighet på 82% for AI-forfatterskap. 

Slik omgår du GPTZeros AI-deteksjon [2024] Slik omgår du GPTzero

Etter å ha brukt Humaniseringsprosessen for Undetectable.aifalt GPTZeros deteksjonssikkerhet betraktelig, da den nok en gang forvekslet AI-innhold med menneskelig arbeid.

Som du kan se, markerte GPTzero innholdet i Undetectable AI som hovedsakelig menneskelig og bare 6% AI-generert:

Undetectable.ai omgår GPTzero (skjermbilde)

Mekanikken bak "menneskeliggjøring" av AI-innhold

Den Menneskeliggjøring av AI prosessen er ikke bare en overfladisk redigering. Det innebærer en omfattende analyse og modifisering av innholdet for å unngå at AI-algoritmer oppdager det. 

Denne prosessen forfines gjennom testing mot eksisterende deteksjonsmodeller for å sikre at resultatet etterligner menneskelige skrivestiler.

Variasjonen i behandlingstid, fra noen få sekunder til rundt ti sekunder, gjenspeiler kompleksiteten og analysedybden som kreves for å forvandle AI-generert innhold til noe som ikke kan skilles fra menneskelig arbeid.

Er du klar til å oppleve forskjellen? Prøv Undetectable AI-widgeten nedenfor raskt og enkelt (kun på engelsk). Bare skriv inn teksten din og se hvordan den kan forandre det du skriver!

Klassifisert som #1 AI-detektor av Forbes

Implikasjoner og etiske betraktninger

Dette eksperimentet reiser flere viktige spørsmål om effektiviteten til AI-deteksjonsverktøy som GPTZero. 

Hvis AI-generert innhold enkelt kan modifiseres for å omgå deteksjon, hva betyr dette for fremtiden for AI-deteksjon, eller til og med for deres nåværende eksistens? 

Konklusjon: En katt-og-mus-lek

  • Våre undersøkelser av hvordan man kan omgå GPTZero AI-deteksjon, viser at det foregår en dynamisk katt-og-mus-lek mellom skaperne av AI-innhold og AI-deteksjonsverktøyene. 
  • Selv om verktøy som GPTZero blir stadig mer sofistikerte når det gjelder å identifisere AI-generert innhold, viser muligheten til å "menneskeliggjøre" AI-innhold et betydelig smutthull i dagens deteksjonsmekanismer. 
  • Etter hvert som kunstig intelligens fortsetter å utvikle seg, vil også strategiene for deteksjon og unnvikelse utvikle seg, noe som understreker behovet for kontinuerlig innovasjon innen AI-deteksjonsteknologi.
En mann og en AI-robot.

I bunn og grunn er spørsmålet om GPTZeros nøyaktighet komplekst. Selv om GPTZero er svært dyktig til å oppdage visse typer AI-generert innhold, viser eksperimentet vårt at AI-innhold med de rette modifikasjonene likevel kan slippe gjennom sprekkene og bli umulig å oppdage. 

Fordeler og ulemper med GPTzero

Fordeler:

  • 👍 fungerer noen ganger
  • 👍 Gratis for noen få deteksjoner

Ulemper:

  • ❌ Ingen pålitelig deteksjon
  • ❌ Koster penger å bruke etter noen få skanninger
  • ❌ Kan enkelt omgås ved å bruke Undetectable.ai

VANLIGE SPØRSMÅL: Omgåelse av GPTZero AI-deteksjon

SpørsmålSvar
Hva er GPTZero?GPTZero er et AI-deteksjonsverktøy som er utviklet for å skille maskingenerert innhold fra tekst skrevet av mennesker.
Hvor effektiv er GPTZero?Selv om GPTZero i noen tilfeller kan oppdage AI-generert innhold, har det vist seg å ha problemer med innhold som er modifisert av verktøy som Undetectable AI.
Kan AI-innhold omgå GPTZeros deteksjon?Ja, AI-innhold, spesielt når det er menneskeliggjort av verktøy som Undetectable AI, kan omgå GPTZeros deteksjon, som vist under testingen vår.
Hva innebærer det å "menneskeliggjøre" AI-innhold?"Humanisering" innebærer en omfattende analyse og modifisering av AI-generert innhold for å få det til å høres mer naturlig ut og etterligne menneskelige skrivemønstre, slik at det ikke kan oppdages av AI-deteksjonsverktøy som GPTZero.
Hva er implikasjonene av dette eksperimentet?Eksperimentet reiser spørsmål om hvor effektive AI-deteksjonsverktøyene er i dag og i fremtiden, og setter søkelyset på den pågående katt-og-mus-leken mellom skaperne av AI-innhold og AI-deteksjonsteknologiene.
Er GPTZero den mest nøyaktige AI-detektoren på markedet?Funnene våre tyder på at GPTZero ikke er den mest nøyaktige AI-detektoren som finnes, ettersom den ikke klarte å opprettholde nøyaktigheten mot innhold som er modifisert av Undetectable AI.
Hva konkluderer eksperimentet med når det gjelder deteksjon av kunstig intelligens?Eksperimentet konkluderer med at selv om AI-deteksjonsverktøyene er under utvikling, er det en stor utfordring å endre AI-innhold for å omgå disse verktøyene, noe som understreker behovet for kontinuerlig innovasjon innen AI-deteksjonsteknologi.
GPTzero FAQ-tabell
Uoppdagbar AI (TM)