Hur man berättar om AI skrev en uppsats: 5 effektiva metoder

Vid de olympiska spelen i Rio 2016, Washington Post valde att använda automatiserad storytelling för sin bevakning av evenemanget.

De skapade en exklusiv digital plattform fylld med AI-verktyg för att skapa innehåll som krävs av dagens förlag.

Tack vare deras plattform kunde skribenterna producera mer än 850 artiklar. Detta sätter dem över resten när det gäller att tillhandahålla täckning, vilket gör dem till ett förstahandsval för läsarna.

Så här går det till AI-genererat innehåll görs på rätt sätt. Att ha aktuella berättelser vid sidan av traditionell rapportering är en smart användning av teknik.

Med detta sagt kan AI, precis som de flesta bra saker, också missbrukas.

Som professionell lärare, forskare eller bara en nyfiken läsare är det viktigt att veta hur man vet om AI har skrivit en uppsats.

Eftersom AI har blivit så avancerat när det gäller att skapa innehåll är det kanske inte lätt att vid första anblicken se vad som är mänskligt och vad som är AI-genererat.

Här är allt du behöver veta om AI-innehållsdetektering.

5 strategier för att identifiera AI-skrivna uppsatser

AI har kommit långt, ända tillbaka till 1950-talet med Alan Turing. Den Turing-test användes för att mäta en maskins förmåga att uppvisa människoliknande intelligens.

artificiell intelligens tidslinje

I princip gäller att om en maskin kan interagera med en människa utan att upptäckas som en maskin, så klarar den testet.

Decennier senare används AI nu för att skapa innehåll.

Allt detta är tack vare hur tekniken har utvecklats med NLP (Natural Language Processing) och andra maskininlärningsalgoritmer som kan analysera stora mängder data och skapa människoliknande svar.

AI används nu i stor utsträckning, särskilt i akademiska sammanhang. Utan ansvarsfull användning av AI skadas den äkthet och transparens som institutionerna värnar om.

Även i antagning till collegeatt veta hur man kan avgöra om en uppsats är AI-genererad blir allt viktigare.

Universitet och högskolor vidtar proaktiva åtgärder för att förhindra att AI påverkar antagningsbesluten.

De investerar nu i verktyg och planerar flera strategier för att förhindra att AI-skrivet material skickas in.

Här är fem effektiva strategier för att identifiera AI-skrivet innehåll som kan hjälpa dig med den här utmaningen.

1. Använda AI-verktyg för innehållsdetektering

Tänk dig en lärare som får en stor mängd elektroniskt inlämnade studentuppsatser.

När hon granskar dem lägger hon märke till en som har en mycket ovanlig skrivstil. Med den arbetsbörda hon har kan det vara besvärligt att kontrollera manuellt.

Tack vare AI-verktyg för innehållsdetektering kan hon enkelt skicka in texten och kontrollera den.

På så sätt kan hon identifiera uppsatser som kan behöva granskas närmare och säkerställa att den akademiska integriteten och rättvisan i betygssättningen förblir intakt.

Kom ihåg att vi nu lever i en tid där AI-plagiat faktiskt existerar.

Till exempel kan en högt rankad AI-innehållsdetektor som Odetekterbar AI kan upptäcka AI-innehåll med oöverträffad precision.

undetectable ai detektor och humanizer hemsida

Det kan snabbt hitta inkonsekvenser, avvikelser och onaturligt språk på bara några sekunder - allt förpackat i ett lättanvänt gränssnitt.

Här är några sätt som AI-detektorer som Undetectable AI ofta används på.

 • Utbildningsinstitutioner och akademiska plattformar kan använda AI-verktyg för att upptäcka innehåll för att granska uppgifter som skickas in av studenter.
 • Utgivare, medier och innehållsskapare använder AI-innehållsdetektering för att utvärdera hur autentiskt deras skrivna innehåll är innan det publiceras.
 • Forskare och akademiker förlitar sig på AI-verktyg för att upptäcka innehåll för att förhindra spridning av felaktig information eller felaktiga resultat.
 • Utöver att bara identifiera AI-skrivna uppsatser omfattar AI-innehållsdetektering att jämföra en stor databas med innehåll för att säkerställa att den skrivna texten inte är plagierad.
 • Innehållsproducenter och marknadsförare utnyttjar AI-verktyg för att bevara varumärkets anseende genom att kontrollera att skrivstil och ton inte är inkonsekventa.
 • AI-verktyg för innehållsdetektering hjälper till att verifiera äktheten i skriftliga dokument och upprätthålla efterlevnaden av immaterialrättsliga lagar.

Med hjälp av verktyg för att upptäcka AI-innehåll blir det mycket lättare för institutioner och organisationer att anpassa sig till den ökande användningen av AI inom olika yrken.

Men när AI används på rätt sätt kan det bidra till att automatisera processer, minska rutinarbetet och ge medarbetarna möjlighet att arbeta hårdare med det som ger effekt.

Det är ett kombinationsgrepp som är värt att anstränga sig för.

2. Analys av ton och stil

Ett enkelt men effektivt sätt att avgöra om en uppsats är AI-genererad är att titta på hur det skrivna innehållet låter.

Du kan vanligtvis hålla utkik efter dessa röda flaggor.

 • Riktigt mänskligt skrivna essäer uppvisar vanligtvis någon form av "naturlig variation". Det innebär att det finns en ton som är specifik för skribenten, vilket gör den unikt deras.
 • AI-innehållsgeneratorer har väldigt svårt att införliva mänskliga känslor i sitt innehåll. Dessa generatorer skapar innehåll enbart baserat på en uppmaning och känns vanligtvis mycket generiska och, hur klichéartat det än låter, robotaktiga.
 • Det saknas relaterbara erfarenheter och nya perspektiv, och det ser i princip ut som om texten har parafraserats från en redan befintlig artikel.
 • AI klarar inte av att gå djupare in i komplexa ämnen. Det finns en stor brist på sofistikering i skrivstilen, vilket gör att man inte kan tillhandahålla tydlig analys, tolkning och insikter.

Genom att finslipa din observationsförmåga kan du som mänsklig läsare instinktivt upptäcka dessa subtila nyanser.

Även om automatiserade verktyg utan tvekan kan hjälpa till med att identifiera AI-skrivna uppsatser, försvinner aldrig kraften i mänsklig observation.

3. Identifiering av brist på personlig kontakt

När det gäller skrivande är den personliga prägeln den unika stil som gör ett skrivet verk till författarens eget.

Det är individens röst och koppling till läsaren som gör att essäer känns verkliga. Att identifiera en brist på personlig touch är därför ett av de bästa sätten att veta om något är AI-genererat.

Medan AI-verktyg som ChattGPT säkert lovande för den akademiska forskningens framtid, men författare och forskare måste vara medvetna om att de nuvarande begränsningarna måste hanteras med försiktighet.

chatgpt för assistent i college-ansökningar

Som H. Holden Thorp, chefredaktör för tidskriften Vetenskap "ChatGPT är kul, men inte en författare", påpekar han.

AI-verktyg för innehåll kan vara användbara för inspiration och idégenerering, men vi måste tänka etiskt och se till att det innehåll vi producerar är korrekt och tillförlitligt.

4. Upptäckt av repetitivt språk

Ett av de största tecknen på AI-genererat innehåll är repetitivt språk. AI-algoritmer förlitar sig i hög grad på etablerade mönster och mallar för att producera text.

Som ett resultat visar AI-genererat innehåll vanligtvis en hel del upprepningar, vilket visar hur begränsad algoritmens programmering är.

Redan från början kommer du att märka hur monoton texten är. Detta beror på att de repetitiva texter och fraser som används också är generiska.

AI har ett begränsat ordförråd när de genererar texter, som verkligen sticker ut när man läser dem.

Även om upprepning av ord inte automatiskt innebär att något är AI-innehåll är det en kompletterande åtgärd som du kan notera för att veta om skriftligt innehåll känns fel.

5. Bedömning av riktighet och relevans

Om du instruerar en AI-innehållsgenerator att tillhandahålla statistik över antalet personer som vaknar ur sin sömn och går nerför trappan för att dricka ett glas mjölk, kommer den med största sannolikhet att göra det.

Men vad den inte gör är att verifiera om den information den just lämnat är korrekt eller om den ens existerar.

Den data som AI tillhandahåller är endast den data som finns i dess databas. Det innebär att informationen kan vara föråldrad.

Det kan också förekomma inkonsekvenser och till och med partiskhet, beroende på varifrån uppgifterna kommer.

Det är skrämmande att tänka sig att AI-genererat innehåll kan vara skrämmande övertygande.

Människor är 3% mindre sannolikt att upptäcka felaktig information när innehållet är AI-skrivet eftersom AI gör innehållet kondenserat och lätt att bearbeta.

Därför är det viktigt att vara försiktig med hur du använder information på nätet.

Vikten av att skilja mellan mänskliga och AI-skrivna uppsatser

Kort sagt är det viktigt att känna igen skillnaderna mellan mänskligt och AI-innehåll för att upprätthålla äktheten, förhindra felaktig information och undvika plagiering.

Här följer en genomgång av varför du bör skilja mellan mänskligt och AI-arbete.

 • Förebygga plagiering och se till att studenterna får erkännande för sitt originalarbete.
 • Bevara trovärdigheten i publicerade verk, forskningsresultat och journalistiska artiklar.
 • Bekämpa spridningen av falska nyheter på nätet.
 • Att klargöra uppsatsernas ursprung stöder etiska metoder för skrivande och publicering.

Observera att detta inte innebär att vi helt och hållet bör förbjuda användningen av AI.

Vi bör uppmuntra ansvarsfull innovation på området och hitta en balans mellan att använda AI-teknik för att öka effektiviteten och samtidigt kunna bevara det unika värdet av mänsklig kreativitet och uttryck.

Hur du förmänskligar dina uppsatser med Undetectable

Att veta hur man ska veta om AI skrev en uppsats tar mycket tid när det görs manuellt, men tack och lov finns det verktyg som Odetekterbar AI finns för att göra det enklare. Det är bara att klistra in texten och så är det klart.

Hur du förmänskligar dina uppsatser med Undetectable

Men om du har gjort research och kommit på några bra idéer med hjälp av AI kan du använda vår AI humanizer för att se till att texten du skriver förblir äkta. Denna dubbla funktionalitet ger sinnesfrid.

Skapa autentiska och engagerande uppsatser med självförtroende, utan att behöva göra avkall på den personliga prägel som utmärker mänskligt skrivande.

Med båda verktygen tillgängliga på en och samma plattform kan du njuta av ännu mer kreativitet, effektivitet och tillförlitlighet när du skriver.

Slutsats

Med lite mänsklig intuition kan du identifiera om ett skrivet verk är gjort av en människa eller AI. Med hjälp av dessa strategier kan du känna dig tryggare med den information du läser.

Men det skadar inte att överväga att använda AI-verktyg för att upptäcka innehåll för att underlätta processen.

Det kan vara tidskrävande att göra allt arbete manuellt, så det är en bra idé att ha Undetectable vid din sida.

Med sina avancerade AI-detekteringsfunktioner och humaniseringsfunktioner gör Undetectable att du kan se skillnaden mellan mänskliga och AI-essäer på bara några sekunder.

Vi lever i en tid där mänskligt och AI-genererat innehåll fortsätter att suddas ut, så genom att hålla oss informerade och ha ett proaktivt förhållningssätt kan vi skydda oss mot felaktig information samtidigt som vi kan maximera fördelarna med AI-teknik för innehållsskapande.

Odetekterbar AI (TM)