Hvordan vite om AI skrev et essay: 5 effektive metoder

Ved OL i Rio i 2016, Washington Post valgte å bruke automatiserte historiefortellinger i sin dekning av begivenheten.

De skapte en eksklusiv digital plattform fylt med Verktøy for å skape AI-innhold som dagens forleggere trenger.

På grunn av plattformen deres kunne skribentene produsere mer enn 850 historier. Dette setter dem over resten når det gjelder å gi dekning, noe som gjør dem til et førstevalg for leserne.

Dette er hvordan AI-generert innhold er gjort riktig. Det er smart bruk av teknologi å ha tidsriktige fortellinger ved siden av tradisjonell rapportering.

Når det er sagt, kan AI også misbrukes, som de fleste store ting.

Som profesjonell lærer, forsker eller bare en nysgjerrig leser er det viktig å vite hvordan man kan se om AI har skrevet et essay.

På grunn av hvor avansert AI-skaping av innhold har blitt, er det kanskje ikke så lett å se hva som er menneskelig og hva som er AI-generert ved første øyekast.

Her er alt du trenger å vite om AI-innholdsdeteksjon.

5 strategier for å identifisere AI-skrivne essays

AI har kommet langt, helt tilbake til Alan Turing på 1950-tallet. Den Turing-test ble brukt til å måle en maskins evne til å vise menneskelignende intelligens.

tidslinje for kunstig intelligens

I utgangspunktet består en maskin testen hvis den kan kommunisere med et menneske uten å bli oppdaget som en maskin.

Flere tiår senere brukes AI nå til å skape innhold.

Alt dette er takket være den teknologiske utviklingen med naturlig språkbehandling (NLP) og andre maskinlæringsalgoritmer som kan analysere enorme datamengder og skape menneskelignende svar.

Kunstig intelligens brukes nå i stor utstrekning, særlig i akademiske sammenhenger. Uten ansvarlig bruk av kunstig intelligens svekkes autentisiteten og åpenheten som institusjonene beskytter.

Selv i opptak til høyskolerblir det stadig viktigere å vite hvordan man kan se om et essay er AI-generert.

Høyskoler og universiteter iverksetter proaktive tiltak for å forhindre at kunstig intelligens påvirker opptaksbeslutninger.

De investerer nå i verktøy og planlegger flere strategier for å forhindre innsending av AI-skrivet materiale.

Her er fem effektive strategier for å identifisere innhold som er skrevet med kunstig intelligens.

1. Bruk av AI-verktøy for innholdsdeteksjon

Tenk deg en lærer som mottar en stor mengde elektronisk innleverte studentoppgaver.

Når hun går gjennom dem, legger hun merke til en som har en svært uvanlig skrivestil. Med den arbeidsmengden hun har, kan det være vanskelig å sjekke manuelt.

Takket være AI-verktøy for innholdsgjenkjenning kan hun enkelt sende inn teksten og kontrollere den.

På den måten kan hun identifisere essays som kan kreve en nærmere vurdering, og sikre at den akademiske integriteten og rettferdigheten i karaktersettingen forblir intakt.

Husk at vi nå lever i en tid der AI-plagiat faktisk eksisterer.

For eksempel kan en høyt rangert AI-innholdsdetektor som Ikke påvisbar AI kan oppdage AI-innhold med enestående nøyaktighet.

undetectable ai hjemmeside for detektor og humanizer

Den kan raskt finne inkonsekvenser, avvik og unaturlig språkbruk i løpet av sekunder - alt sammen pakket inn i et brukervennlig grensesnitt.

Her er noen måter AI-detektorer som Undetectable AI ofte brukes på.

 • Utdanningsinstitusjoner og akademiske plattformer kan bruke AI-verktøy for innholdsgjenkjenning til å gjennomgå oppgaver som studentene sender inn.
 • Utgivere, medier og innholdsprodusenter bruker AI-innholdsdeteksjon for å vurdere hvor autentisk det skriftlige innholdet er før det publiseres.
 • Forskere og akademikere er avhengige av AI-verktøy for å oppdage innhold for å forhindre spredning av feilinformasjon eller unøyaktige funn.
 • I tillegg til å identifisere AI-skriftede essays, omfatter AI-innholdsdeteksjon også sammenligning av en stor database med innhold for å sikre at den skrevne teksten ikke er plagiert.
 • Innholdsprodusenter og markedsførere benytter AI-verktøy for å bevare merkevarens omdømme ved å kontrollere at skrivestilen og tonen ikke er inkonsekvent.
 • Verktøy for AI-innholdsdeteksjon bidrar til å verifisere ektheten til skriftlige dokumenter og sikre overholdelse av lover om immaterielle rettigheter.

Ved hjelp av verktøy for å oppdage AI-innhold vil det bli mye enklere for institusjoner og organisasjoner å tilpasse seg den økende bruken av AI i ulike yrker.

Men når AI brukes riktig, kan det bidra til å automatisere prosesser, redusere rutinearbeid og gi fagfolk mulighet til å jobbe hardere med det som gir effekt.

Det er et kombinasjonsgrep som det er verdt å anstrenge seg for.

2. Analyse av tone og stil

En enkel, men effektiv måte å finne ut om et essay er AI-generert på, er å se på hvordan det skrevne innholdet høres ut.

Du kan vanligvis se etter disse røde flaggene.

 • Ekte menneskeskrevne essays har som regel en slags "naturlig variasjon". Det betyr at det finnes en tone som er spesifikk for skribenten, noe som gjør den unik.
 • AI-generatorer har veldig vanskelig for å inkorporere menneskelige følelser i innholdet sitt. Disse generatorene lager innhold utelukkende basert på en ledetekst og føles som regel veldig generiske og, hvor klisjéaktig det enn høres ut, robotaktige.
 • Det er mangel på relaterbare erfaringer og nye perspektiver, og det ser ut som om teksten er parafrasert fra en allerede eksisterende artikkel.
 • AI er ikke i stand til å gå dypere inn i komplekse temaer. Det er en enorm mangel på raffinement i skrivestilen, og den er ikke i stand til å gi klare analyser, tolkninger og innsikter.

Ved å skjerpe observasjonsevnen din kan du som menneskelig leser instinktivt oppdage disse subtile nyansene.

Selv om automatiserte verktøy utvilsomt kan bidra til å identifisere AI-skrivne essays, vil den menneskelige observasjonskraften aldri forsvinne.

3. Identifisere mangel på personlig kontakt

Når det gjelder skriving, er det personlige preget den unike stilen som gjør et skrevet verk til forfatterens eget.

Det er den enkeltes stemme og forbindelsen til leseren som gjør at essays føles ekte. Derfor er mangelen på personlig preg en av de beste måtene å se om noe er AI-generert på.

Mens AI-verktøy som ChatGPT sikkert er lovende for fremtidens akademiske forskning, men forfattere og forskere må erkjenne at de nåværende begrensningene må behandles med varsomhet.

chatgpt for assistent i høyskolesøknader

Som H. Holden Thorp, sjefredaktør for Vitenskap familien av tidsskrifter, påpeker: "ChatGPT er morsomt, men ikke en forfatter."

Selv om AI-verktøy kan være nyttige verktøy for inspirasjon og idégenerering, må vi tenke etisk og sørge for at innholdet vi produserer, er nøyaktig og pålitelig.

4. Oppdage gjentagende språkbruk

Et av de tydeligste tegnene på AI-generert innhold er repeterende språk. AI-algoritmer baserer seg i stor grad på etablerte mønstre og maler for å produsere tekst.

Resultatet er at AI-generert innhold som regel har mange gjentakelser, noe som viser hvor begrenset algoritmens programmering er.

Allerede fra første stund vil du legge merke til hvor monoton teksten er. Dette skyldes at de repeterende tekstene og frasene som brukes, også er generiske.

AI har et begrenset ordforråd når den genererer tekster, som virkelig skiller seg ut når du leser dem.

Selv om det å gjenta ord ikke automatisk betyr at noe er AI-innhold, er det en supplerende handling som du kan legge merke til for å vite om det skriftlige innholdet føles feil.

5. Vurdering av nøyaktighet og relevans

Hvis du ber en AI-innholdsgenerator om å levere statistikk over antall personer som våkner fra søvnen og går ned trappene for å drikke et glass melk, vil den mest sannsynlig gjøre det.

Men det den ikke gjør, er å verifisere om informasjonen den nettopp har oppgitt, er korrekt eller om den i det hele tatt eksisterer.

Dataene AI leverer, er kun dataene i databasen. Det betyr at informasjonen kan være utdatert.

Det kan også være uoverensstemmelser og til og med skjevheter, avhengig av hvor dataene kommer fra.

Det er skremmende å tenke på at AI-generert innhold kan være skremmende overbevisende.

Folk er 3% mindre sannsynlig å oppdage unøyaktig informasjon når innholdet er skrevet med kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens gjør innholdet komprimert og enkelt å behandle.

Derfor er det viktig å være forsiktig med hvordan du bruker informasjon på nettet.

Viktigheten av å skille mellom menneskelige og AI-skapte essays

Kort sagt er det viktig å gjenkjenne forskjellene mellom menneskelig og kunstig intelligens-innhold for å opprettholde autentisitet, forhindre feilinformasjon og unngå plagiering.

Her er en oversikt over hvorfor du bør skille mellom menneskelig og kunstig intelligens.

 • Forebygge plagiering og sikre at studentene får anerkjennelse for sitt originale arbeid.
 • Bevare troverdigheten til publiserte arbeider, forskningsresultater og journalistiske artikler.
 • Bekjempelse av spredningen av falske nyheter på nettet.
 • Å klargjøre opprinnelsen til essays støtter etisk praksis i skriving og publisering.

Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at vi bør forby bruken av kunstig intelligens.

Vi bør oppmuntre til ansvarlig innovasjon på feltet, og finne balansen mellom å bruke AI-teknologi for å effektivisere og samtidig bevare den unike verdien av menneskelig kreativitet og uttrykk.

Hvordan gjøre essayene dine mer menneskelige med Undetectable

Å vite om AI har skrevet et essay tar mye tid når det gjøres manuelt, men heldigvis finnes det verktøy som Ikke påvisbar AI finnes for å gjøre det enklere. Bare lim inn teksten, så har du det.

Hvordan gjøre essayene dine mer menneskelige med Undetectable

Men hvis du har gjort research og funnet noen gode ideer ved hjelp av kunstig intelligens, kan du bruke vår AI-humanizer for å sikre at teksten du skriver, forblir ekte. Denne doble funksjonaliteten gir deg ro i sjelen.

Lag autentiske og engasjerende essays med selvtillit, uten å måtte gi avkall på det personlige preget som gjør menneskelig skriving til noe helt spesielt.

Med begge verktøyene tilgjengelig på én og samme plattform kan du nyte godt av enda mer kreativitet, effektivitet og pålitelighet når du skriver.

Er du klar til å se forskjellen? Test Undetectable AI-widgeten nedenfor, og se selv hvordan den kan forbedre skrivingen din (kun på engelsk).

Klassifisert som #1 AI-detektor av Forbes

Konklusjon

Med litt menneskelig intuisjon kan du identifisere om et skriftlig arbeid er laget av et menneske eller en kunstig intelligens. Med disse strategiene kan du være tryggere på informasjonen du leser.

Men det skader ikke å vurdere bruk av AI-verktøy for innholdsgjenkjenning for å gjøre prosessen enklere.

Det kan være tidkrevende å gjøre alt arbeidet manuelt, så det er en god idé å ha Undetectable ved din side.

Med sine avanserte AI-deteksjonsfunksjoner og humaniseringsfunksjoner lar Undetectable deg se forskjell på menneskelige og AI-essays i løpet av få sekunder.

Vi lever i en tid der menneskelig og AI-generert innhold fortsetter å gli over i hverandre, så ved å holde oss informert og ha en proaktiv tilnærming kan vi beskytte oss mot feilinformasjon, samtidig som vi kan maksimere fordelene med AI-teknologi for innholdsproduksjon.

Uoppdagbar AI (TM)