Rechtszaken zeggen dat AI-bedrijf auteursrechten schendt

De New York Times is aanklagen kunstmatige intelligentie onderzoeksbedrijf OpenAI voor schending van het auteursrecht. 

In een rechtszaak die op 27 december 2023 werd aangespannen, beweert The Times dat OpenAI zonder toestemming duizenden van zijn artikelen heeft gebruikt om zijn populaire ChatGPT chatbot te trainen. The Times zegt dat dit gebruik een bedreiging vormt voor zijn bedrijf door het verminderen van webverkeer dat zorgt voor advertentie-inkomsten en abonnementen. 

De rechtszaak eist een geldelijke schadevergoeding van OpenAI, inclusief de winst die is behaald door de vermeende inbreuk. 

Deze rechtszaak maakt deel uit van een golf van rechtszaken over AI-trainingsdatasets. Groepen fictieauteurs en komieken hebben OpenAI ook aangeklaagd, omdat ze beweren dat hun werken zonder toestemming zijn gebruikt. 

AI-experts zeggen dat deze zaken cruciale vragen opwerpen over auteursrecht en de invloed van AI op creatieve industrieën. 

OpenAI beweert dat zijn gebruik in aanmerking komt als "fair use" en beschermd is. Maar rechtbanken moeten zich nog uitspreken over de vraag of fair use van toepassing is op AI-systemen die zijn gebouwd met behulp van auteursrechtelijk beschermde werken. 

De uitkomst van deze rechtszaken kan van grote invloed zijn op de toekomstige ontwikkeling van AI-technologie.

Voorlopig is de rechtszaak tegen The Times een reactie van mediabedrijven op AI-systemen die gebruik maken van hun content. De manier waarop rechtbanken zaken als fair use bij AI definiëren, kan invloed hebben op de vraag of het auteursrecht zich aanpast aan opkomende technologieën. De rechtszaken benadrukken de spanningen tussen AI-makers en industrieën die bedreigd worden door de mogelijkheden van AI.

(“Schrijvers protesteren tegen de botsIllustratie door Devan Leos)

Auteurs procederen over ChatGPT

Naast de rechtszaak tegen de NYT is er ook een aparte class action-rechtszaak ingediend door een groep non-fictie auteurs, onder leiding van Julian Sancton, tegen OpenAI en Microsoft.

Volgens Reuters, NPR en gerechtelijke documenten hebben minstens 10 auteurs zich aangesloten bij een rechtszaak tegen OpenAI, waarin ze beweren inbreuk te hebben gemaakt op het auteursrecht. 

De auteurs die OpenAI aanklagen zijn onder andere:

1. John Grisham

2. George R.R. Martin

3. Jonathan Franzen

4. Elin Hilderbrand

5. David Baldacci

6. Jodi Picoult

7. Julian Sancton

8. Taylor Tak

9. Stacy Schiff

10. Kai Vogel 

De auteurs beweren dat tienduizenden non-fictie boeken zonder toestemming werden gekopieerd om de grote taalmodellen van OpenAI te trainen. Hun rechtszaak beweert dat dit een "ongebreidelde diefstal" van auteursrechtelijk beschermde werken is, omdat de auteurs niet werden gecompenseerd en ook geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun werken. Rechtbanken hebben nog geen beslissing genomen.

Deze rechtszaken benadrukken de bredere juridische uitdaging waar OpenAI voor staat met betrekking tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal om zijn AI-modellen te trainen. De uitkomsten van deze rechtszaken kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de AI-industrie en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Terwijl sommigen zullen beweren dat de rechtszaken gerechtvaardigd en eerlijk zijn, beweren anderen dat ChatGPT gewoon heeft geleerd van de schrijvers - naast een bos van andere gegevensbronnen. 

Terwijl voorstanders van de aanklagers kunnen zeggen dat ChatGPT profiteert van het werk van auteurs, zeggen voorstanders van ChatGPT dat de kennis van machinaal leren en het gebruik van die kennis om taken uit te voeren niet anders is dan iemand die leert schrijven door boeken of artikelen te lezen die door andere mensen zijn geschreven en daar inspiratie uit te halen; en vervolgens de kennis toe te passen.

Dit zijn niet de enige controverses rond AI. Aan de andere kant wordt beweerd dat "AI-detectoren" studenten valselijk beschuldigen van het gebruik van AI.

AI-toetsen

Zijn AI creaties auteursrechtelijk beschermd?

Niet in de VS - inhoud die alleen door AI is geproduceerd, is vrijgesteld van auteursrecht.

Hoewel het Amerikaanse Copyright Office open staat voor auteursrecht op AI-gegenereerde werken, is dit afhankelijk van de mate van menselijke creativiteit die betrokken is bij het werk. Als een persoon op een creatieve manier AI-gegenereerde inhoud manipuleert, kan dit in aanmerking komen voor auteursrecht.

De huidige regelgeving rondom AI is nog grotendeels ongedefinieerd en onontwikkeld. Met de naderende verkiezingscycli kunnen dingen drastisch veranderen of hetzelfde blijven.

Voorlopig zal alleen de tijd het leren...

**Terzijde: je kunt onze gratis AI-detector die tekst over 8 verschillende AI-detectors scant om je te laten zien hoe verschillende detectors je tekst zien.**

Niet-opspoorbare AI (TM)