Crossplag Review - Ristiinkielinen tekoälyn ilmaisin

CrossPlag on yksi uudemmista markkinoilla olevista tekoälyn havaitsemisalustoista. Toisin kuin muut tarkistamamme alustat, kuten ZeroGPT, ne eivät tarjoa ainoastaan tekoälyn sisältötyökaluja vaan myös plagioinnin havaitsemisominaisuuksia. Tässä katsauksessa tarkastellaan CrossPlagin etuja ja haittoja.

Tekoälyn käyttö kirjoittamisessa on kasvanut nopeasti tekoälyn viimeaikaisen kehityksen ansiosta. ChatGPT ja vastaavat tekoälyteknologiat voivat tuottaa nopeasti hyvin kirjoitettua, hiottua ja ainutlaatuista sisältöä, jota on usein vaikea erottaa ihmisen kirjoittamasta tekstistä. CrossPlag on yksi työkalu, jonka avulla voidaan havaita tekoälyn luoma sisältö, ellei kirjoittaja käytä tekoälyn inhimillistämistyökalua, kuten esim. Undetectable.ai.

Sisällön omaperäisyyteen liittyy kuitenkin edelleen huolenaiheita. Lisäksi hakukoneet suosivat alkuperäistä ja arvokasta sisältöä, joka usein puuttuu tekoälyn tuottamasta tekstistä. Tästä syystä monet kirjoittajat ja markkinoijat joutuvat käyttämään tekoälyn havaitsemisen ohitustyökaluja tekoälyteknologian käytön häivyttämiseksi.

CrossPlagin tekoälyn sisällön tunnistustyökalun tutkiminen voi olla hyödyllistä, sillä se tunnistaa tarkasti tekoälyn luoman sisällön, vaikka se näyttäisi olevan ihmisten kirjoittamaa.

Tässä artikkelissa on kattava katsaus CrossPlagin tekoälyn sisällöntunnistustyökaluun. Tässä katsauksessa tein perusteellisia testejä arvioidakseni työkalun tehokkuutta käyttämällä ihmistekstiä, tekoälyn tuottamaa tekstiä ja inhimillistettyjä syötteitä.

CrossPlag: Inhimillisesti tuotettu sisältö ja panokset

Kuten kaikissa aiemmissa arvosteluissamme, ensimmäinen testi, jonka suoritimme tätä Crossplag-arvostelua varten, oli kaksi ihmisen kirjoittamaa kappaletta eri puolilta internetiä ja omat kirjoituksemme.

Testi 1: Wikipedia

Tämä panos on otettu Wikipedian "Piratismin kulta-aika".

A.I.-havaintotulokset:

Crossplag Review - Ristiinkielinen tekoälyn ilmaisin

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, CrossPlag pystyi onnistuneesti tunnistamaan, että Wikipedian artikkeli oli itse asiassa ihmisen kirjoittama.

Testi 2: Opiskelijan kirjallinen

Toisen palautteen toimitti paikallisen yliopiston opiskelija.

A.I.-havaintotulokset:

Kuten näet, CrossPlag merkitsi tämän ihmisen kirjoittaman syötteen virheellisesti 46% AI:ksi. Tagin mukaan "Tämän tekstin ovat kirjoittaneet sekä ihminen että tekoäly.

CrossPlag: AI-Generated Content & Inputs

Toinen testiryhmä, jonka ajoimme tätä CrossPlag-arvostelua varten, oli kaksi tekoälyn kirjoittamaa kappaletta tekoälyn luomisalustalta. ChatGPT.

Testi 1: ChatGPT - Oikeus Amerikassa (essee)

Ensimmäinen syöttö, jonka syötimme CrossPlagiin tekoälyn luomaa teosta varten, oli essee aiheesta Justice in America.

Testi 2: ChatGPT (sähköposti)

Toinen CrossPlagiin tekoälyn luomaa kappaletta varten lähettämämme tieto oli sähköpostiviesti, jossa ystävää pyydettiin peruuttamaan luottokorttinsa petoksen vuoksi.

CrossPlagsin algoritmi arvioi todennäköisemmin, että sähköpostiviesti oli tekoälyn kirjoittama kuin essee.

CrossPlag: Kolmannen osapuolen parafraasi inhimillistää tekoälyn luoman sisällön. yrittää ohittaa tekoälyn havaitsemisen

Useat yritykset markkinoilla yrittävät inhimillistää tekoälyn tuottamaa tekstiä auttaakseen markkinoijia sijoittamaan sisältönsä paremmuusjärjestykseen. Google, tai joissain tapauksissa jopa yrittää auttaa opiskelijoita, jotka yrittävät syyllistyä akateemiseen epärehellisyyteen. Nämä työkalut väittävät auttavansa yrityksiä joko ohittamaan tekoälyn havaitsemisen tai tekemään tekoälyn luoman sisällön havaitsemattomaksi.

Koe 1: Quilbot - Oikeudenmukaisuus Amerikassa (essee)

Seuraavassa testissä ajoimme ChatGPT:n luoman esseen, joka epäonnistui edellisessä testissämme, suositun parafraasointi- ja tekstin inhimillistämisohjelman läpi. Quilbot. CrossPlag väittää pystyvänsä tunnistamaan tarkasti Quilbotin kaltaiset sisällönkehittäjät. Testataanpa tätä.

Kuten näet, Quilbotin parafraasien tulokset ovat onnistuneesti koetelleet CrossPlagin tekoälyn sisällöntunnistusjärjestelmää.

Testi 2: Ei havaittavissa - Oikeudenmukaisuus Amerikassa (essee)

Toisessa testissä ajoimme tekoälyllä varustetun ChatGPT:n luoman esseen kehittyneemmän Undetectable-tekstin humanisoijan läpi.

Tulokset osoittavat, että Havaitsematon voisi muuntaa tekoälyn tuottaman tekstin tulosteeksi, joka on merkitty 100% alkuperäiseksi ja inhimilliseksi!

CrossPlag ammattilaiset

Hinta: CrossPlag ei ole tarkin työkalu, jonka olemme testanneet markkinoilla, mutta se on ilmainen tutkimukseen rajoittuneille ihmisille.

CrossPlag Miinukset

Tarkkuus: CrossPlag ei ole yksi, ellei jopa tarkin työkalu, jonka olemme testanneet markkinoilla. Se ei näyttänyt pystyvän tunnistamaan Quilbotin kaltaisia perussisällön kehrääjiä.

Päätelmä

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että CrossPlag näyttää pystyvän tunnistamaan ChatGPT-lauseet tarkasti, mutta se aiheuttaa satunnaisia vääriä positiivisia tuloksia. CrossPlagin reiluuden nimissä todettakoon, että se on beta-versiossa, ja olen varma, että tuote paranee ajan myötä.

Havaitsematon AI (TM)