Hur man kontrollerar för AI-innehåll utan AI-detektorer: 5 bästa alternativen

Tänk dig att du läser en riktigt bra artikel. Men så inser du att den är nästan, om inte helt, skapad av AI.

Med ett blint öga är det lätt att tro att allt vi ser och läser är tillverkat av en medmänniska. Så är det inte längre.

Låt dig inte luras längre - känn till de rätta sätten att kontrollera AI-innehåll. Medan AI-detektorer för innehåll är nu lättillgängliga, finns det också alternativ som är värda att kolla in. Allt du behöver veta finns här.

Oavsett om du är utbildare, innehållsskapare, forskare eller bara en nyfiken användare kan det vara bra att känna till de verktyg som du kan använda för att upptäcka AI-innehåll och kontrollera om informationen är autentisk och av hög kvalitet.

Är det möjligt att upptäcka AI-innehåll utan ett verktyg?

Utan att använda AI-checkers kan det vara svårare att upptäcka AI-innehåll. Men det är inte omöjligt.

Det enklaste alternativet vi har här är oss själva, den mänskliga läsaren. Vi kan lägga märke till vissa mönster och inkonsekvenser som är vanliga för AI-innehåll. Det här är bara några av dem:

 • AI-innehåll låter ofta robotiserat eller alltför formellt.
 • Det saknas en personlig röst och det finns ingen unik skrivstil.
 • Plötsliga förändringar i fraseringen och texten kan kännas osammanhängande.
 • AI brukar upprepa fraser om och om igen.
 • Innehållet är generiskt, saknar djup och ger inga insikter.
 • De fakta eller den statistik som AI tillhandahåller har inte åberopats eller är helt osanna.

AI har dock blivit alltmer avancerad. Det är till och med skrämmande att tänka sig att mer än sex av tio personer kan inte längre skilja AI-genererat innehåll från mänskligt skrivande.

Med det sagt.., varför är allt detta viktigt?

De svar du söker är informationens tillförlitlighet och äkthet.

Tillförlitlighet säkerställer att läsarna kan lita på det innehåll som tillhandahålls. De data som tillhandahålls är konsekventa och informationen är korrekt, trovärdig och fri från fel och fördomar.

Å andra sidan gör äkthet innehållet genuint. Du kan lita på att autentiskt innehåll exakt återspeglar sanningen utan någon skugga av manipulation.

Dessa faktorer resulterar i trovärdighet, vilket i princip gör innehållet säkert för läsarna att läsa eftersom de litar på det.

Det är svårt för rent AI-genererat innehåll att vara trovärdig eftersom den saknar ett unikt perspektiv och oftast är vag med ofullständig information.

Mänskligt skrivande är raka motsatsen. Den är full av känslor och har en mycket personlig stil.

Det är just på grund av denna trovärdighetsklyfta som det är viktigt att ha metoder för att kontrollera AI-genererat innehåll.

Hur man kontrollerar för AI-innehåll utan AI-detektorer: 5 bästa alternativen

Det är lätt att tro att AI är dåligt och att man ska undvika det med en pinne. Men så är inte riktigt fallet.

Det finns massor av AI-produktivitetsverktyg för att effektivisera verksamheten och göra det dagliga arbetet så mycket enklare.

Det som är alarmerande är dock när AI-verktyg missbrukas. Här är några att hålla utkik efter:

 • AI kan användas för att skapa skräppostmeddelanden, vilket leder till bedrägerier.
 • AI deepfakes som avbildar människor som gör eller säger saker som de egentligen inte gör. De en majoritet av staterna är för närvarande att slå ner på dessa.
 • Riktade cyberattacker med hjälp av AI-algoritmer.
 • Det finns en risk för att AI inkräktar på människors integritet, särskilt med verktyg som ChatGPT som spela in konversationer.
 • Innehåll som skapas med hjälp av AI kan leda till falska nyhetsartiklar och inlägg i sociala medier.

Det som bara kan vara ett lättsamt sätt för studenter att klara av en uppgift kan också användas av vilseledande innehållsskapare för att producera alarmerande falska nyheter. Det lönar sig att vara försiktig med AI-genererat innehåll.

Du kanske inte föredrar att använda en AI-detektor, och det förstår vi. Vissa AI-detektorer är inte lättillgängliga, fulla av annonser eller helt enkelt opålitliga. Så här är de bästa sätten att söka efter AI-innehåll utan AI-detektorer.

1. Kontrollera Google Docs historik

Google Docs historiköversikt

Som lärare kanske du är orolig för att dina elever använder ChatGPT för att skriva sina forskningsrapporter. Men det finns redan ett smart sätt att kontrollera om det finns AI-innehåll direkt i allas datorer: Google Dokument. Det är verkligen en kraftfull app.

Google Docs kan automatiskt spara alla tangenttryckningar du gör när du använder appen.

Det innebär att förutom den ytliga funktionen för revisionshistorik kan du i Google Dokument se pauser, avbrott och till och med tid som lagts på varje session.

Det är så du vet att dina studenter har skrivit sina verk på ett autentiskt sätt.

Det finns två huvudsakliga steg i detta tillvägagångssätt: att dela en redigerbar länk och sedan visa deras versionshistorik.

Så här kan du instruera dina elever att dela en redigerbar version av sitt Google-dokument:

 1. Be dina elever att klicka på knappen "Dela" i det övre högra hörnet av skärmen.
 2. Dina elever ska klicka på "Ändra" bredvid "Begränsad" och sedan välja "Vem som helst med länken". Detta gör att de kan ändra delningsbehörigheterna till "Redaktör".
 3. De ska klicka på "Kopiera länk" så att de kan skicka den till dig.
 4. Be dina elever klistra in den kopierade länken på Canvas eller skicka in sin uppgift via Google Drive.

Nu när du har tillgång till dina elevers Google-dokument kan du börja visa alla deras arbetsprocesser. Så här kan du se deras versionshistorik:

 1. Öppna den länk som din student har tillhandahållit.
 2. Klicka på "File" som finns i menyn, välj "Version history" och välj att se den.
 3. Du kommer då till panelen Versionshistorik. Du kan se olika versioner av varje dokument samt borttagningar och tillägg med tidsstämplar.

Notera: Du bör förvänta dig att dina studenter gör många inmatningar och redigeringar. AI-genererat innehåll har mycket få poster och ser ut som om det har klistrats in på en gång.

Dina elever kanske först undrar varför du instruerar dem att göra detta. Var transparent. Utbilda dem om hur 89% av alla studenter erkänner att han använder ChatGPT som läxa.

Det är mycket, så du vidtar helt enkelt försiktighetsåtgärder för att upprätthålla en god studiemiljö. På så sätt kan du också främja ärlighet och ansvarstagande i din klass.

2. Analysera språk och skrivstil

AI-genererat innehåll kan imitera mänskliga skrivstilar. Men det betyder inte att det är perfekt (i själva verket långt ifrån det). Att analysera textmönster kan hjälpa dig att spåra om något har mänskligt skrivande eller inte. Till exempel innehåller AI-innehåll vanligtvis repetitiva uttalanden och konstigt texttempo.

Du kan gå ännu längre med en språkanalys. Här ingår olika aspekter som skrivstil, ordförråd, struktur, koherens med mera.

Dessa nyanser kan hjälpa lärare att räkna ut saker och ting. Här är några viktiga indikatorer att titta efter:

 • Det finns en tankeprocess i det sätt på vilket det skrevs, med komplexa meningsstrukturer som återspeglar hur väl författaren förstår ämnet de skriver om.
 • Ett sammanhängande flöde där idéerna hänger ihop sömlöst och övergångarna är smidiga.
 • Du förstår snabbt tonfallet och att det är lämpligt utifrån skribenten.
 • Det finns gott om relevanta exempel och referenser.

När du känner till de här detaljerna kan du leta efter mönster som avgör om något är tillverkat av AI.

Du kanske inte upptäcker det direkt, men om du kontinuerligt förfinar din språkanalys kommer du att få insikter om vilka metoder som fungerar bäst för dig.

Språkanalys är en färdighet som är värd att förtjäna. Den hjälper dig att förstå dina studenters förståelsenivåer, liksom deras förmåga till kritiskt tänkande och kreativitet, så att du kan göra välgrundade bedömningar av deras arbete.

3. Jämför med kända AI-modeller

Du kanske tror att AI är ett perfekt system. I själva verket finns det många av dem. Precis som när du känner igen bekanta ansikten är AI-modellerna lika på vissa sätt men har olika specialiteter.

Här är några vanliga AI-skrivmodeller:

 • GPT (generativ förtränad omvandlare): Dessa modeller, som skapats av OpenAI, är de mest populära AI-modellerna för textgenerering och omfattar ett stort antal olika ämnen.
 • BERT (dubbelriktad kodning av representationer från transformatorer): Denna Google AI-modell är inte helt och hållet en språkmodell, men har använts för textgenereringsuppgifter som textgenerering och parafrasering.
 • Transformator-XL: Tillverkas också av Google. Det här är en expert på långa texter.
 • CTRL (språkmodell för villkorlig transformering): Utvecklad av OpenAI. Erbjuder mer kontrollerbarhet med villkorliga uppmaningar.
 • XLNet: Kombinerar andra språkmodeller som GPT och BERT för förbättrad prestanda.
 • T5 (omvandlare för text-till-text-överföring): Behandlar NLP-uppgifter (Natural Language Processing) som text-till-text-problem.

Det är ett komplicerat projekt att jämföra nyanserna hos de olika systemen, men resultatet är en slags AI-intuition som är värd att ha.

När du blir medveten om de olika AI-språkmodellerna blir du hypermedveten om deras egenheter. I grund och botten kommer ingenting att slinka under radarn.

4. Gör en omvänd bildsökning

Google bildsökning

Du såg någon cool konst på nätet och tänkte: "Wow, det ser verkligen coolt ut!", men sedan märker du att saknade lemmar, suddig bakgrund, och rörig text. Kan det vara det? Ja, det är AI-genererad konst.

Även de bilder, inklusive konst, som vi ser på nätet kan skapas med hjälp av AI-verktyg som Midjourney och Dall-E.

Detta är särskilt oroande eftersom dessa bilder lätt kan vilseleda människor och sprida falska nyheter, och hälften av amerikanerna tror redan att så är fallet.

Om du är skeptisk till någons arbete kan du helt enkelt ladda upp bilden till en omvänd bildsökmotor som Google Bilder.

Detta fungerar eftersom Google kan söka igenom webben för att hitta liknande bilder. Google har till och med den här nya funktionen som heter SynthID för att hjälpa till att identifiera om en bild anses vara "syntetisk" eller artificiell.

5. Använd tekniken för snabb injektion

Det finns ett sätt att "lura" AI:s språkmodeller. Det är genom tekniken prompt injection. Det låter komplicerat, men egentligen är det ganska enkelt.

Så här fungerar det:

 1. Förbered en innehållsbeskrivning för dina skribenter.
 2. Lägg in slumpmässiga nyckelord eller fraser, men se till att de smälter in i texten. Du kan använda en vit teckensnittsfärg så att de inte syns.
 3. Instruera dina skribenter att skapa innehåll baserat på den uppmaning du gav dem.
 4. När du får innehållet skannar du det efter dolda nyckelord. Om de finns där, tillsammans med vissa avvikelser i texten, är det troligtvis skapat med hjälp av AI.

Med det sagt är den här tekniken inte idiotsäker. Det är i slutändan ett sätt för författare att kontrollera sitt arbete. När de tar bort de irrelevanta nyckelorden är det mer troligt att de också redigerar lite.

Detta uppmuntrar dem att engagera sig och vara mer interaktiva med vad de skriver.

Vad är det bästa sättet att kontrollera AI-innehåll?

Det är definitivt möjligt att kontrollera AI-innehåll utan AI-detektorer, men låt oss bara säga att det inte precis är en dans på rosor. Den största faktorn här är tid, och vi vet att alla är upptagna.

Det är här Odetekterbar AI kommer väl till pass. Skanna enkelt allt innehåll som du vill kontrollera - helt utan krångel.

undetectable ai detektering av ai genererad text

Oavsett om du är en innehållsskapare som vill se till att innehållet är autentiskt eller en skribent som försöker undvika att bli flaggad för AI-genererade verk, har Undetectable dig täckt.

Undetectable kan också ge den där mänskliga touchen. Om du har AI-idéer som du tvivlar på är det bara att låta den skanna och låta den skapa mänskligt innehåll med bara ett klick.

Spara tid och ansträngning med detta ultimata allt-i-ett-verktyg.

Slutsats

AI-innehåll kommer inte att försvinna inom en snar framtid. Du måste vara redo för det. Dessa alternativ är bra, eftersom många alternativ gör att du kan välja vilket som fungerar bäst för dig.

Med det sagt finns det också massor av AI-detektorer att välja mellan - om du bestämmer dig för att undvika det manuella arbetet.

Men denna frihet kan snabbt bli överväldigande, med klumpiga och ineffektiva verktyg som dyker upp överallt.

Så gör Undetectable AI till ditt bästa AI-detekteringsverktyg. Få enkel tillgång till dess kraftfulla identifieringsfunktioner.

Förmänskliga vissa texter också om du har AI-idéer som behöver justeras. Du kan vila lugnt i vetskapen om att du har ett kraftfullt verktyg till hands.

Odetekterbar AI (TM)