Πώς να παρακάμψετε την ανίχνευση GPTZero AI [2024]

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων όπως το ChatGPT που μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά ρεαλιστικό περιεχόμενο κειμένου. Αυτό έχει προκαλέσει την ανάγκη για αποτελεσματικούς μηχανισμούς ανίχνευσης ΤΝ για τη διάκριση του περιεχομένου που παράγεται από μηχανήματα από το κείμενο που γράφεται από τον άνθρωπο. 

Ένας δημοφιλής ανιχνευτής AI είναι GPTzero. Αλλά πόσο αποτελεσματική είναι, πραγματικά; 

Το GPTZero ανιχνεύει με ακρίβεια το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη; Σήμερα, θα εμβαθύνουμε σε ένα πείραμα που δοκιμάζει την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να ξεγελάσει το GPTZero, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μηχανισμών ανίχνευσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τις δοκιμές μας, το GPTzero δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ακρίβεια όταν χρησιμοποιήθηκε το Undetectable AI.

Αν προτιμάτε να παρακολουθήσετε την επίδειξη της δοκιμής μας, δείτε το παρακάτω βίντεο:

Παράκαμψη της διαδικασίας GPTZero

Παράκαμψη της ανίχνευσης GPTZero AI

Βήμα Περιγραφή Αποτέλεσμα
1. Δημιουργία περιεχομένου AI Χρησιμοποιήστε το ChatGPT για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά ενισχυμένες δυνατότητες ανίχνευσης AI. Παραγωγή περιεχομένου με χαρακτηριστικά ΤΝ.
2. Δοκιμή αρχικής ανίχνευσης Εκτελέστε το παραγόμενο περιεχόμενο μέσω ενός εργαλείου ανίχνευσης μη ανιχνεύσιμης AI. Περιεχόμενο που επισημαίνεται ως παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.
3. Ετυμηγορία του GPTZero Υποβάλετε περιεχόμενο στο GPTZero για αξιολόγηση. Το GPTZero ανιχνεύει πιθανότητα δημιουργίας AI 96%.
4. Εξανθρωπισμός του περιεχομένου AI Τροποποιήστε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Undetectable.ai ώστε να ακούγεται πιο ανθρώπινο. Το περιεχόμενο ακούγεται φυσικό και λιγότερο μηχανικό.
5. Επαναξιολόγηση από το GPTZero Υποβάλετε ξανά το εξανθρωπισμένο περιεχόμενο στο GPTZero. Η πιθανότητα δημιουργίας ΤΝ πέφτει σε 12%, που ταξινομείται ως ανθρώπινο κείμενο.
6. Επανάληψη της δοκιμής Επαναλάβετε τη δοκιμή με διαφορετικό περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Μετά τον εξανθρωπισμό, η εμπιστοσύνη ανίχνευσης του GPTZero πέφτει στο 7%, θεωρώντας λανθασμένα το περιεχόμενο AI για ανθρώπινη εργασία.

Ο πυρήνας του πειράματός μας περιστρέφεται γύρω από ένα απλό αλλά ενδεικτικό τεστ: Μπορεί το μη ανιχνεύσιμη περιεκτικότητα σε AI να παρακάμψετε τον έλεγχο της GPTZero; Συναγερμός: μπορεί οπωσδήποτε.

Ακολουθεί η λεπτομερής οπτική ανάλυση βήμα προς βήμα της διαδικασίας που ακολουθήσαμε:

1. Δημιουργία περιεχομένου AI χρησιμοποιώντας το ChatGPT

Ξεκινήσαμε αναθέτοντας ChatGPT για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητά ενισχυμένες δυνατότητες ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το αρχικό βήμα μας παρείχε ένα βασικό έγγραφο, το οποίο ήταν εγγενώς σφραγισμένο με τα συντακτικά και υφολογικά χαρακτηριστικά της ΤΝ.

ChatGPT στιγμιότυπο οθόνης

2. Δοκιμή αρχικής ανίχνευσης

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε πέρασε πρώτα από Μη ανιχνεύσιμος ανιχνευτής AI εργαλείο για να ελέγξετε αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναμενόταν, το περιεχόμενο ChatGPT εντοπίστηκε ως τέτοιο.

Undetectable.ai (ανιχνευτής AI) screenshot

3. Ετυμηγορία του GPTZero

Στη συνέχεια, υποβάλαμε το ίδιο περιεχόμενο στο GPTZero, το οποίο επέστρεψε μια ετυμηγορία: 96% πιθανότητα να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα του GPTZero στον εντοπισμό περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη - τουλάχιστον αρχικά.

Αποτελέσματα GPTzero. Στιγμιότυπο

4. Εξανθρωπισμός του περιεχομένου AI

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο Undetectable.ai για να εξανθρωπίσουμε το περιεχόμενο, προσαρμόζοντάς το ώστε να ακούγεται πιο φυσικό και λιγότερο μηχανικό. 

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό, καθώς δεν περιλαμβάνει απλώς αναδιατύπωση ή επεξεργασία, αλλά μια συνολική αναθεώρηση για να μιμηθεί τα ανθρώπινα πρότυπα γραφής.

Undetectable.ai humanizer screenshot

5. Επαναξιολόγηση από το GPTZero

Μετά τον εξανθρωπισμό, η αξιολόγηση του GPTZero άλλαξε δραστικά. Η πιθανότητα το περιεχόμενο να έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη έπεσε στο 12%, κατατάσσοντάς το ουσιαστικά ως ανθρώπινο. 

Αποτελέσματα παράκαμψης GPTzero

Το Undetectable.ai επέδειξε την ικανότητα να παρακάμπτει τον ανιχνευτή AI του GPTzero. Αυτό δείχνει ότι ενώ το GPTzero είναι μερικές φορές ακριβές, δεν είναι ο πιο ακριβής ανιχνευτής AI που υπάρχει.

6. Επανάληψη της δοκιμής

Για να βεβαιωθούμε ότι τα ευρήματά μας δεν ήταν τυχαία, επαναλάβαμε τη δοκιμή με ένα διαφορετικό σύνολο περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη: ένα δοκίμιο για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. 

ChatGPT δοκίμιο screenshot

Η αρχική ανίχνευση από το GPTZero έδειξε πιθανότητα 82% για συγγραφή από AI. 

Πώς να παρακάμψετε την ανίχνευση AI του GPTZero [2024] Πώς να παρακάμψετε το GPTzero

Ωστόσο, μετά τη χρήση του Διαδικασία εξανθρωπισμού Undetectable.ai, η εμπιστοσύνη ανίχνευσης του GPTZero μειώθηκε σημαντικά, για άλλη μια φορά μπερδεύοντας το περιεχόμενο της AI με την ανθρώπινη εργασία.

Όπως μπορείτε να δείτε, το GPTzero χαρακτήρισε το περιεχόμενο Undetectable AI ως κυρίως ανθρώπινο και μόνο το 6% AI-generated:

Το Undetectable.ai παρακάμπτει το GPTzero (στιγμιότυπο οθόνης)

Οι μηχανισμοί πίσω από την "εξανθρωπιστική" διαχείριση του περιεχομένου AI

Το Εξανθρωπισμός AI η διαδικασία δεν είναι απλώς μια επιφανειακή επεξεργασία. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση και τροποποίηση του περιεχομένου ώστε να αποφεύγονται οι αλγόριθμοι ανίχνευσης ΤΝ. 

Η διαδικασία αυτή τελειοποιείται μέσω δοκιμών σε σχέση με τα υπάρχοντα μοντέλα ανίχνευσης, διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα μιμείται επιτυχώς το ανθρώπινο στυλ γραφής.

Η μεταβλητότητα του χρόνου επεξεργασίας, που κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα έως περίπου δέκα δευτερόλεπτα, αντανακλά την πολυπλοκότητα και το βάθος της ανάλυσης που απαιτείται για τη μετατροπή του περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη σε κάτι που δεν διακρίνεται από την ανθρώπινη εργασία.

Είστε έτοιμοι να βιώσετε τη διαφορά; Δοκιμάστε το παρακάτω widget Undetectable AI γρήγορα και εύκολα (μόνο στα αγγλικά). Απλά εισαγάγετε το κείμενό σας και δείτε πώς μπορεί να μεταμορφώσει τα γραπτά σας!

Βαθμολογήθηκε με #1 AI Detector από το Forbes

Επιπτώσεις και δεοντολογικές εκτιμήσεις

Αυτό το πείραμα εγείρει διάφορα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων ανίχνευσης ΤΝ όπως το GPTZero. 

Αν το περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να παρακάμψει την ανίχνευση, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ανίχνευσης της τεχνητής νοημοσύνης ή ακόμη και για την παρούσα ύπαρξή της; 

Συμπέρασμα: Παιχνίδι γάτας και ποντικιού

  • Η έρευνά μας σχετικά με την παράκαμψη της ανίχνευσης ΤΝ του GPTZero αποκαλύπτει ένα δυναμικό και συνεχές παιχνίδι γάτας και ποντικιού μεταξύ των δημιουργών περιεχομένου ΤΝ και των εργαλείων ανίχνευσης ΤΝ. 
  • Ενώ εργαλεία όπως το GPTZero γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα στον εντοπισμό περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, η δυνατότητα "εξανθρωπισμού" του περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό στους σημερινούς μηχανισμούς ανίχνευσης. 
  • Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, το ίδιο θα συμβεί και με τις στρατηγικές ανίχνευσης και αποφυγής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή καινοτομία στις τεχνολογίες ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης.
Ένας άνθρωπος και ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ουσία, το ζήτημα της ακρίβειας του GPTZero είναι πολύπλοκο. Ενώ επιδεικνύει υψηλό βαθμό επάρκειας στην ανίχνευση ορισμένων τύπων περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, το πείραμά μας δείχνει ότι με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, το περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί ακόμη να ξεγλιστρήσει μέσα από τις ρωγμές και να είναι πραγματικά μη ανιχνεύσιμο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του GPTzero

Πλεονεκτήματα:

  • 👍 λειτουργεί μερικές φορές
  • 👍 Δωρεάν για λίγες ανιχνεύσεις

Μειονεκτήματα:

  • ❌ Δεν υπάρχει αξιόπιστη ανίχνευση
  • ❌ Κοστίζει χρήματα για χρήση μετά από μερικές σαρώσεις
  • ❌ Μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί με τη χρήση του Undetectable.ai

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ: Παράκαμψη της ανίχνευσης GPTZero AI

ΕρώτησηΑπάντηση
Τι είναι το GPTZero;Το GPTZero είναι ένα εργαλείο ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να διακρίνει το περιεχόμενο που παράγεται από μηχανές από το κείμενο που έχει γραφτεί από τον άνθρωπο.
Πόσο αποτελεσματικό είναι το GPTZero;Ενώ το GPTZero μπορεί μερικές φορές να ανιχνεύσει με ακρίβεια περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, έχει αποδειχθεί ότι δυσκολεύεται με περιεχόμενο που έχει τροποποιηθεί από εργαλεία όπως το Undetectable AI.
Μπορεί το περιεχόμενο AI να παρακάμψει την ανίχνευση του GPTZero;Ναι, το περιεχόμενο AI, ειδικά όταν εξανθρωπίζεται από εργαλεία όπως το Undetectable AI, μπορεί να παρακάμψει την ανίχνευση του GPTZero, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας.
Τι σημαίνει "εξανθρωπισμός" του περιεχομένου ΤΝ;Η "ανθρωποποίηση" περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση και τροποποίηση του περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη ώστε να ακούγεται πιο φυσικό και να μιμείται τα ανθρώπινα μοτίβα γραφής, καθιστώντας το μη ανιχνεύσιμο από εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης όπως το GPTZero.
Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του πειράματος;Αυτό το πείραμα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική αποτελεσματικότητα των εργαλείων ανίχνευσης ΤΝ και αναδεικνύει το συνεχιζόμενο παιχνίδι γάτας και ποντικιού μεταξύ των δημιουργών περιεχομένου ΤΝ και των τεχνολογιών ανίχνευσης ΤΝ.
Είναι ο GPTZero ο πιο ακριβής ανιχνευτής AI που υπάρχει;Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το GPTZero δεν είναι ο πιο ακριβής ανιχνευτής ΑΙ που διατίθεται, καθώς απέτυχε να διατηρήσει την ακρίβεια έναντι περιεχομένου που έχει τροποποιηθεί από μη ανιχνεύσιμο ΑΙ.
Ποιο είναι το συμπέρασμα του πειράματος σχετικά με την ανίχνευση της τεχνητής νοημοσύνης;Το πείραμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ τα εργαλεία ανίχνευσης ΤΝ εξελίσσονται, η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου ΤΝ για την παράκαμψη αυτών των εργαλείων αποτελεί σημαντική πρόκληση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή καινοτομία στις τεχνολογίες ανίχνευσης ΤΝ.
Πίνακας Συχνών Ερωτήσεων GPTzero
Μη ανιχνεύσιμο AI (TM)